Osnovne informacije

 
Zašto ruralni razvoj?

U cjelovitom pretpristupnom IPA programu Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine ruralni razvoj dobio je posebno poglavlje posvećeno isključivo razvoju ruralnog sektora. Time, kao i činjenicom da 60 % stanovništva 28 zemalja članica Europske Unije živi u ruralnim područjima, jasno je zašto je politika ruralnoga razvoja od vitalne važnosti.

Zašto poljoprivreda i hrana?

Prema rezultatima ankete organizirane među građanima EU-a, prioriteti Zajedničke poljoprivredne politike trebali bi biti:
  • omogućiti zdravu i sigurnu hranu
  • omogućiti pristojan životni standard poljoprivrednika
  • promovirati poštovanje prema okolišu
  • jamčiti dobro postupanje sa životinjama na farmama
  • pomoći poljoprivrednicima da se prilagode očekivanjima potrošača
  • osigurati potrošačima razumne cijene
  • jačati rast i zapošljavanje u ruralnim područjima

Stoga, održiv razvoj poljoprivrednih gospodarstava i prehrambenog sektora predstavlja glavni cilj ove politike.

IPARD je peta komponenta cjelovitog pretpristupnog programa Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine poznatog pod skraćenicom IPA (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance).

Sukladno Uredbi o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA), tijelo nadležno za upravljanje petom komponentom IPA programa je Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje pri Ministarstvu poljoprivrede (MP), dok je tijelo nadležno za provedbu  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.


Unutar IPARD programa predviđeno je korištenje 7 mjera, u okviru tri prioriteta i to:

• Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice
• Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno - okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja
• Razvoj ruralne ekonomije

IPARD program se provodi na cijelom području Republike Hrvatske, osim ukoliko propisani kriteriji pojedinih mjera ne ograničavaju njegovu primjenu.

 


Osim navedenih strateških prioriteta, IPARD program će financirati i mjeru Tehničke pomoći koja će biti na raspolaganju Upravi ruralnog razvoja.

Provedba IPARD programa u Republici Hrvatskoj započela   je 4. siječnja 2010. godine objavom prvog natječaja od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Informacije o objavi natječaja  dostupne su na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr), stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) te u Narodnim novinama (www.nn.hr) , a o njima će izvještavati i sredstava javnog informiranja.

Pravilnici o provedbi mjera iz IPARD programa koji propisuju uvjete korištenja namijenjenih sredstava mogu naći na gore navedenim Internet stranicama, na Internet stranicama Narodnih novina, te na našoj Internet stranici u rubrici „Vezani dokumenti“.