Kako prijaviti projekt?

Ministarstvo poljoprivrede u Republici Hrvatskoj odgovorno je za cjelokupno upravljanje i provedbu komponente programa IPARD.
 

Osnovni programski dokument, na temelju kojeg će se prijavljivati projekti u sklopu V komponente IPA programa, je IPARD program – Plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007 - 2013.
 

Informacije o postupku prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na stranicama resornog Ministarstva kao i na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 

Pravilnici o provedbi mjera IPARD programa objavljeni su u Narodnim novinama; za mjere 101 i 103 (NN 24/13), za mjeru 301 (NN 33/12, 41/12, 101/13), za mjeru 302 (NN 72/12, 93/12), te za mjeru 202 (NN 24/13, 36/13).
 

Kao pomoć budućim korisnicima IPARD programa Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je Vodiče za korisnike po pojedinim mjerama. Kopije vodiča se mogu naći na njihovim internetskim stranicama, te na našoj Internet stranici pod „Vezani dokumenti“.