Projekt Slavonija, Baranja i Srijem

Slika /slike/Vijesti/2020/travanj/sbs.jpg

Projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“ Vlada Republike Hrvatske pokrenula je kako bi osigurala sredstva iz europskih fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija. 

Vodeći računa o potrebnom dodatnom poticaju ulaganja  u okviru postojećih operativnih programa i Programa ruralnog razvoja u financijskom razdoblju 2014. – 2020. osigurana su sredstva za poduzetništvo, poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i razvoj, vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu, sektor prometa, unutarnje plovne puteve i energetiku.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. ožujka 2017. osnovala je i Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem kao savjetodavno tijelo u području koordinacije i provedbe praćenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI), instrumenata i programa Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i nacionalnih izvora u okviru Projekta Slavonije.

Savjetom za Slavoniju predsjeda predsjednik Vlade Republike Hrvatske dok je zamjenik predsjednika Savjeta i glavni koordinator Savjeta ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.  Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem okuplja sve dionike koji će Slavoniju staviti u fokus aktivnosti i budućih hrvatskih vlada.

U radu Savjeta sudjeluju  svi ministri vezani za korištenje fondova Europske unije, pet župana slavonskih županija, ravnatelji regionalnih agencija, predstavnici udruga gradova i općina, Hrvatskoga sabora i Ureda predsjednice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore i rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  Od osnivanja održano je 10. sjednica Savjeta.

Riječ je o jedinstvenom razvojnom projektu na čijem je čelu predsjednik Vlade, a koji je Europska komisija pohvalila i dala punu podršku.


Predsjednik Vlade Andrej Plenković na sjednici Vlade na kojoj je osnovan Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, naglasio je da je ravnomjeran razvoj svih dijelova Hrvatske bio dio izbornog programa i programa rada Vlade te spada među ključne ciljeve Vlade.

„Svi znamo koliko je bitno za ukupni razvoj zemlje dati ruku podrške našim prijateljima u Slavoniji, Baranji i Srijemu, a Savjet će u duhu partnerstva središnje vlasti i lokalne zajednice na istovjetan način odrediti razvojne prioritete te spriječiti iseljavanje iz tog dijela zemlje“, kazao je.

Uvođenjem ovog projekta omogućen je usmjereniji pristup korištenju sredstava EU fondova kako bi se na području slavonskih županija osigurala što veća apsorpcija EU sredstava i znatno ojačali kapaciteti dionika na razini lokalne i područne samouprave za pripremu i provedbu projekata u ovom financijskom razdoblju.

Projekt Slavonija, Baranja i Srijem jedan od ključnih projekata ove Vlade kojemu je cilj osigurati ravnomjerni regionalni razvoj, a on će se nastaviti I u idućem višegodišnjem financijskom okviru. Do sada je u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem ugovoreno oko  65,4% osiguranih sredstava. Realizirani projekti pokazuju da europski fondovi mijenjaju Hrvatsku, mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem potičući gospodarski razvoj, ali i kvalitetu života građana kroz ulaganja u infrastrukturu, razvoj poljoprivrede, zapošljavanje i poticanje poduzetništva.Na posljednjoj održanoj sjednici, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić predstavio je i plan izrade teritorijalne strategije za područje Slavonije, Baranje i Srijema kojom bi se poticao razvoj lokalnih zajednica. U radnoj skupini za izradu strategije sudjelovali bi predstavnici županija i gradova te predstavnici civilnoga društva, socijalnih partnerstva i regionalne razvojne agencije.

Više informacija o ugovorenim projektima možete pronaći na poveznici.
 
RAS SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM

Kao podršku slavonskim županijama u povećanju učinkovitosti korištenja EU fondova u aktualnoj financijskoj perspektivi (2014.-2020.) i pripremu istih za sljedeću financijsku perspektivu post-2020, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ugovorilo je savjetodavne usluge Svjetske banke kroz RAS sporazum za koji su sredstva osigurana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

U okviru RAS-a Slavonija, Baranja i Srijem, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je dobilo savjetodavnu podršku Svjetske banke za povećanje učinkovitosti korištenja EU fondova u postojećoj financijskoj perspektivi 2014.-2020. i omogućio strateški pristup pripremi programskog okvira za korištenje EU fondova u financijskoj perspektivi EU nakon 2020. godine za područje Slavonije, Baranje i Srijema.

Cilj RAS-a je utvrditi „razvojnu dijagnozu“ za pojedina područja u Slavoniji koja imaju slični teritorijalni kapital i razvojne potencijale u cilju definiranja lanaca vrijednosti i stvaranja razvojnih „hubova” kao generatora razvoja te mapirati  razvojne investicije i strateške projekte regionalnoga razvoja koji imaju mogućnost financiranja iz ESI fondova kako bi se povećala učinkovitost korištenja ESI fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020. i dala podrška u pripremi programskog okvira i zalihe projekata za korištenje EU fondova za područje Slavonije, Baranje i Srijema u razdoblju nakon 2020. godine.