Partnerska vijeća statističkih regija

Održane prve sjednice Partnerskih vijeća statističkih regija

Odlukama Vlade Republike od 17. veljače 2016. (NN 18/16) osnovano je Partnersko vijeće Kontinentalne Hrvatske i Partnersko vijeće Jadranske Hrvatske kao savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta statističke regije i predlaganja strateških projekata na razini statističkih regija.

Prva konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske održana je u Ivanić Gradu 18. ožujka 2016., a Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske u Splitu 21. ožujka 2016. godine. Na osnivačkoj sjednici Partnerska vijeća usvojila su Poslovnik o radu. Također, u skladu s odredbama Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15), Partnerska vijeća izabrala su iz reda svojih članova predsjednika i zamjenika predsjednika na rok od dvije godine.  
 
Za predsjednicu Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske izabrana je Sanja Bošnjak, obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije, a za zamjenicu predsjednice Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije.
 
Predsjednik Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske je Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije. Zamjenik predsjednika je Valter Flego, župan Istarske županije.
 
S obzirom da je u tijeku izrada Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine, nakon konstituirajućeg dijela sjednice Partnerskih vijeća uslijedila je SWOT radionica. Svrha radionice bila je  potvrđivanje rezultata SWOT analiza koje su tijekom prosinca 2015. godine izrađene u suradnji s ključnim dionicima regionalne i lokalne razine okupljenih na pet lokacija u Republici Hrvatskoj (Krapina, Slavonski Brod i Bjelovar za predstavnike Kontinentalne Hrvatske te Rijeka i Šibenik za predstavnike Jadranske Hrvatske). Budući da članovi Partnerskog vijeća predstavljaju ključne dionike razvoja iz različitih sektora (javnog, privatnog, akademskog i civilnog društva) i svih razina upravljanja (lokalna, regionalna i nacionalna), ovom radionicom omogućen je sveobuhvatan pristup utvrđivanju razvojnih problema i potreba (pristup „odozdo“ i pristup „odozgo“).