Informativno-obrazovni centar Moduli

Brošura Informativno-obrazovni centar predstavlja 10 Modula koji se redovito održavaju u Obrazovnom centru Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU. Za svaki od 10 Modula navedeni su ciljna skupina, cilj izobrazbe i sadržaj.