Phare – BRI Grant shema

Phare 2005 Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu


Glavni je cilj ove sheme dodjele bespovratnih sredstava unaprijediti poslovnu infrastrukturu u Hrvatskoj te na taj način doprinijeti sveukupnom regionalnom razvoju temeljenom na ekonomskom rastu, zapošljavanju, istraživanju i razvoju te informacijskim tehnologijama.

Shema je također usmjerena i nastavku izgradnje i jačanja sposobnosti korištenja fondova EU, kako središnjih državnih institucija, tj. Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje tako i regionalnih i lokalnih institucija, odnosno korisnika kojima su dodijeljene pojedinačne darovnice, temeljenih na prethodnim sličnim projektima EU kojima je cilj bio jačanje apsorpcijskih kapaciteta Hrvatske.

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava raspisan je 2006. Ukupno su pristigle 53 prijave, a od toga ih je 7 odabrano za sufinanciranje. Pojedinačne darovnice iznosile su između 500.000 i 1.000.000 eura. Provedba projekata započela je u studenom 2007., a trajala je (ili još traje) od 12 do 24 mjeseca. Ukupan iznos sufinanciranja EU je 5.280.197 eura, dok ukupna vrijednost svih sedam pojedinačnih sufinanciranih projekata iznosi 9.543.700 eura.

Osnovni predviđeni rezultati projekta bili su sljedeći:
-    unaprijediti kapacitete upravljanja shemama dodjele bespovratnih sredstava i time poboljšati apsorpcijske kapacitete;
-    unaprijediti poslovnu klimu i razvojne mogućnosti na regionalnoj razini.    

Pojedinačni projekti sufinancirani putem ove sheme obuhvaćali su sljedeće osnovne aktivnosti:
-    modernizaciju tj. proširenje infrastrukture nužne za razvoj poslovanja; npr. razvoj postojećih poslovnih zona, poslovnih inkubatora i centara te industrijskih parkova;
-    razvoj turističke infrastrukture.

Modernizacija, proširenje i razvoj infrastrukture obuhvaćali su npr. prilazne ceste, vodoopskrbu i odvodnju, električnu mrežu, obnovu, proširenje i izgradnju poslovnih, društvenih i kulturnih centara.    
Odabir 7 sufinanciranih projekata temeljen je na kriterijima ocjenjivanja koji su uključivali financijske i upravljačke kapacitete podnositelja prijava, relevantnost, metodologiju i održivost predloženih projekata, a prednost su imali projekti koji će doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u slabije razvijenim područjima.

Provedba projekta Phare 2005 Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu ocijenjena je uspješnom, tako da se poticanje jednakih projekata provodi i u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), komponente Regionalna konkurentnost. Naime, mjera koja se u okviru toga Programa odnosi na prioritet Unapređenje razvojnih potencijala slabije razvijenih regija provodit će se također putem shema dodjele bespovratne pomoći namijenjenih jedinicama regionalne i lokalne samouprave te regionalnim i lokalnim institucijama za razvoj poslovnih potpornih institucija, tj. ulaganja u poslovnu infrastrukturu te u prateće usluge.


Pojedinačni projekti sufinancirani Shemom — Brošura PHARE 2005 BRI.pdf

Dokumenti