Aktualna prethodna savjetovanja

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017) Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljena su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).
 
Napomena: U izborniku Prethodna savjetovanja, u Tražilici, polje Naručitelj, potrebno je upisati Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.