Analiza tržišta

„Temeljem članka 198., stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), i članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 101/17) Naručitelj provodi analizu tržišta."
 
Izrada strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.
Rok za dostavu: do 25. veljače 2021.
 

Dokumenti