Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16,) objavljujemo da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao javni naručitelj, u smislu odredbi članaka 76. i 77. ZJN 2016, u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • AŠIBO, d.o.o., Zadar, Don Ive Prodana 7, OIB: 77822313280
  • UP d.o.o., Zadar, Don Ive Prodana 7, OIB: 17048630199“