Plan nabave 2018.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za proračunsku godinu 2018., objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Plan nabave za 2018..xlsx

11.01.2018. | xls (43kb)

1. Izmjena Plana nabave za 2018.

06.03.2018. | xls (41kb)

2. Izmjena Plana nabave za 2018.

09.04.2018. | pdf (419kb)

3. Izmjena Plana nabave za 2018.

22.05.2018. | pdf (435kb)

4. Izmjena Plana nabave za 2018.

07.06.2018. | pdf (438kb)

5. Izmjena Plana nabave za 2018.

19.06.2018. | pdf (443kb)

6. Izmjena Plana nabave za 2018.

19.07.2018. | pdf (445kb)

7. Izmjena Plana nabave za 2018.

22.08.2018. | pdf (454kb)

8. Izmjena Plana nabave za 2018.

23.10.2018. | pdf (465kb)

9. Izmjena Plana nabave za 2018.

28.11.2018. | pdf (478kb)