Aktualna nadmetanja

Usluga ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
Usluga angažmana stručnjaka za vidljivost i promidžbu u okviru financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. i financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014.-2021.

Dokumenti

Usluga angažmana stručnjaka za obavljanje pravnih poslova u okviru financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. i financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014.-2021.