Prezentacije

 

1.   Znanošću do konkurentnog gospodarstva - Priprema projektne dokumentacije

2.   Kohezijska politika i regionalna konkurentnost

3.   Fond za ulaganje u znanost i inovacije (SIIF)

4.   Priprema zalihe projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj – Javni poziv


5.   Razvoj poslovne infrastrukture, BRI

6.   Izgradnja poslovne infrastrukture


7.   Natječaji, evaluacija i ugovaranje

8.   Mogućnosti i pretpostavke za financiranje poduzetničkih projekata iz strukturnih fondova

9.   Mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti u graditeljstvu iz EU fondova

10.   IPA IV. Komponenta - Razvoj ljudskih potencijala

11.   Razvoj ljudskih potencijala – kako do bespovratnih sredstava

12.   Pregled projekata iz područja socijalnog uključivanja

13.   Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

14.   Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje


15.   Potpora EU za organizacije civilnog društva


16.   Europski socijalni fond


17.   IPARD program u Republici Hrvatskoj

18.   IPARD program - Postupak prijave na natječaj

19.   Integrirani teritorijalni razvoj u sklopu EU programa

20.   Programi prekogranične suradnje


21.   Izazovi i pripreme za Kohezijsku politiku

22.   Efektivni sustav upravljanja za strukturne i Kohezijski fond

23.   Implementacija EU Kohezijske politike u zemlji članici – Slučaj Litve
 
24.  Što se može financirati iz fondova EU u razdoblju 2014.-2020.