Državne potpore - Grad Vukovar i potpomognuta područja

Prijave molimo dostavite poštom na adresu:
 
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
RAČKOGA 6
10 000 ZAGREB