Program poticanja aktivnosti lokalne zajednice na energetsku učinkovitost

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovim programom namjerava širiti svijest o prednostima upotrebe energenata iz obnovljivih izvora, kako bi dalo svoj doprinos održivom razvoju u širem smislu te pomoglo lokalnoj zajednici i stanovništvu na područjima koja su , sukladno indeksu razvijenosti, ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske ili se nalaze na područjima posebne državne skrbi te na brdsko-planinskim područjima. S obzirom na prijelazno razdoblje u kojemu se još uvijek provodi i Zakon o područjima posebne državne skrbi i Zakon o brdsko-planinskim područjima, kao i Zakon o regionalnom razvoju, kroz ovaj će se program tretirati sva područja koja potpadaju kroz njih u navedena područja, a imaju provedbom projekata potencijala za ublažavanje posljedica emisije stakleničkih plinova i njihovo smanjenje te smanjenje potrošnje energenata koji su veći zagađivači okoliša, a što je i jedan od ciljeva provedbe ovoga programa.

Cilj programa

Programom se žele postići kratkoročni, ali i neki dugoročni efekti:

  • promicati energetsku učinkovitost kroz korištenje blagodati drvne biomase u jedinicama lokalne samouprave izravnim pokazom te učinkovitosti – smanjenjem troškova grijanja odabirom drugoga energenta –peleta 
  • kroz poticanje jedinica lokalne samouprave, poticati i educirati stanovništvo za korištenje 100% iskoristivog, jeftinijeg i ekološki prihvatljivog energenta
  • poticati korištenje domaće drvne biomase kod kuće, umjesto poticati izvoz iste
  • poticati upotrebu peleta isticanjem njihovih prednosti
  • poticati povećanje proizvodnje  peleta
  • poticati pokretanje novih pogona za proizvodnju peleta
  • poticati razvoj proizvodnje i upotrebe kotlova na pelete
  • zaštititi domaće proizvođače i proizvod