NAJAVA: 8. sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Slika /slike/Vijesti/2023/Travanj/EFC4A5B2-8A0D-4AEB-9E8A-0DF09EDB02B6.JPG

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., 8. sjednica Odbora za praćenje Programa održat će se 15. ožujka 2024. godine, on-line,  s početkom u 10:00 sati.

Članovima i predstavnicima u Odboru za praćenje predstavit će se kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za dio specifičnog cilja 2.iv „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“, za specifični cilj 2.v „Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama“, za specifični cilj 2.vi „Promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo“, za dio specifičnog cilja 2.viii „Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika“ te  za specifični cilj 3. ii „Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti“.
 
Također, predstavit će se aktivnosti za jačanje kapaciteta korisnika i praćenje učinka financiranja sredstvima Tehničke pomoći.
 
Dnevni red 8. sjednice uključuje i potvrđivanje sastava članstva Odbora za praćenje te glasanje o uvrštenim kriterijima odabira.
 
Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.