NAJAVA: 2. sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Slika /slike/Vijesti/2023/Travanj/EFC4A5B2-8A0D-4AEB-9E8A-0DF09EDB02B6.JPG

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), 2. sjednica Odbora za praćenje programa (OzP) održat će se u online formatu 17. travnja 2023. godine.

Članovima i predstavnicima u OzP bit će predstavljene informacije o radionici s istima održanoj 8. ožujka 2023. godine, status provedbe mjera i aktivnosti Plana jačanja kapaciteta za korištenje fondova EU u RH do 31. prosinca 2022., aktivnosti vezane uz planiranje vrednovanja u financijskom razdoblju 2021.-2027. te napredak u vezi s planiranjem poziva na dostavu prijedloga po pitanju teritorijalnih strategija. Također, predstavit će se i kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za specifični cilj 2.4  „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima” te za ITP 2021.-2027. za  Investicijski prioritet 1. „Industrijska tranzicija hrvatskih regija”. Dnevni red 2. sjednice uključuje i potvrđivanje sastava članstva OzP-a te glasovanje o uvrštenim kriterijima odabira.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.