NAJAVA: 5. sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Slika /slike/Vijesti/2023/Travanj/EFC4A5B2-8A0D-4AEB-9E8A-0DF09EDB02B6.JPG

Najava U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), 4. sjednica Odbora za praćenje programa (OzP) održat će se u online formatu 22. rujna 2023. godine.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), 5. sjednica Odbora za praćenje programa (OzP) održat će se u on-line formatu 26. listopada 2023. godine.
 
Članovima i predstavnicima u OzP-a predstavit će se kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027.  za dio specifičnog cilja 1.ii „Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti (EFRR)“, dio specifičnog cilja 2.iv „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (EFRR)“ te za dio specifičnog cilja 2. viii „Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika (EFRR)“.  Predstavit će se i Plan vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu i institucionalnog okvira za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa financijskog razdoblja 2021.-2027. Dnevni red 5. sjednice uključuje i potvrđivanje sastava članstva OzP-a te glasovanje o uvrštenim kriterijima odabira.
 
Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.“