Gradovi kao pokretači gospodarskog razvoja

Slika /slike/Vijesti/Galerije/Sedam gradova 11_10_2016/Sedam gradova11_10_2016_1.jpg

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj, putem integriranih teritorijalnih ulaganja osigurano je 345,35 milijuna eura.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam (ITU mehanizam) Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda.

Sukladno Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. – 2020., urbana područja, kandidati za financiranje aktivnosti kroz ITU mehanizam, su sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj s najvećom koncentracijom stanovništva, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Stoga je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ožujku 2016. godine objavilo Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, a prihvatljivi prijavitelji bili su navedenih sedam najvećih urbanih središta u Republici Hrvatskoj. Sva prijavljena urbana područja – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula - zadovoljila su uvjete iz Poziva za odabir područja za provedbu ITU mehanizma te im je u listopadu 2016. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije svečano uručilo Odluku o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

Urbana područja definirala su smjer svoga razvoja u strategiji razvoja urbanog područja, koje su u visokoj fazi izrade te se njihovo dovršenje očekuje u 2017. godini. Aktivnosti koje se mogu provoditi u urbanim područjima kroz ITU mehanizam pridonose sljedećim tematskim područjima:
 
  • Gradovi kao pokretači gospodarskog razvoja
  • Čisti gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv klimatskih promjena
  • Uključivi gradovi, odnosno, gradovi u borbi protiv siromaštva.

Intervencije ponuđene urbanim područjima kroz ITU mehanizam su relativno raznolike te omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti.

Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma iznosi 345.351.269,00 eura, od čega je 253.351.269,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 50.000.000,00 eura iz Kohezijskog fonda i 42.000.000,00 eura iz Europskog socijalnog fonda.