Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

   
  • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13 i 157/13)  
 
  • Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatske (Narodne novine, broj 97/12, 18/16, 3/17)
 
  • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/14)
 
  • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (Narodne novine, broj 107/1423/15129/15, 15/1718/17, 46/21 i 49/21)
 
  • Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj  5/14)
   
  • Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške (Narodne novine, broj 6/10)
 
  • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP Financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna (Narodne novine, broj 6/14
 
  • Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014. i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009.-2014. (Narodne novine, broj 28/14