Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2021.-2027. na okoliš

Tijekom procesa pripreme Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021.-2027. (dalje u tekstu Program), a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš 10. studenoga 2021. godine, donošenjem Odluke o započinjanju postupka strateške utjecaja Programa na okoliš. Prva radnja u tom postupku je određivanje sadržaja strateške studije utjecaja Programa na okoliš.

U postupku određivanja sadržaja strateške studije održane su konzultacije s javnošću i nadležnim državnim tijelima od 12. studenoga 2021. do 11. prosinca 2021. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pribavilo je mišljenja nadležnih državnih tijela te je 29. studenoga 2021. održalo virtualnu javnu prekograničnu raspravu radi usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije.

Po završetku postupka, a nakon evaluacije svakog pristiglog mišljenja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o sadržaju Strateške studije utjecaja Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2021.-2027. na okoliš koju možete pronaći u Dokumentima. 
 

Dokumenti