Otvorena savjetovanja

Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu Uputa za prijavitelje za Javni poziv za dodjelu sredstava za mjeru M1: “Ublažavanje štetnih učinaka Brexita na konkurentnost i poslovanje hrvatskih poduzetnika“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvorilo je 20. listopada 2022. godine na središnjem portalu za e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje za Javni poziv za dodjelu sredstava za mjeru M1: “Ublažavanje štetnih učinaka Brexita na konkurentnost i poslovanje hrvatskih poduzetnika.“

U okviru navedenog Poziva hrvatskim poduzetnicima dodjeljivat će se bespovratna sredstva u obliku potpora male vrijednosti s ciljem ublažavanja ekonomske štete nastale kao posljedica Brexita, odnosno povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije.

Prihvatljivi prijavitelji na ovom Pozivu mogu biti poduzeća registrirana u RH koja su poslovanje na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva započela prije 1. veljače 2020. godine i koja mogu dokazati da su uslijed Brexita suočeni s dodatnim troškovima poslovanja na tome tržištu.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva iznosi 42 milijuna kuna odnosno 5,57 milijuna eura, pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 25 tisuća kuna odnosno 3,32 tisuće eura. Najviši iznos potpore koji se po ovom Pozivu može dodijeliti jedinstvenom poduzetniku je propisan de minimis Uredbom, odnosno iznosi maksimalno 200.000 eura tijekom tri fiskalne godine.  

Rok za dostavu komentara zainteresirane javnosti je 20. studenog 2022. godine. Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti koja se poziva da svoje primjedbe i prijedloge dostavi putem središnjeg portala za savjetovanja s javnošću dostupnog na poveznici: javno savjetovanje BAR
Odluka o upućivanju strateške studije utjecaja Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027. na okoliš i nacrta prijedloga Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027. na javnu raspravu
Tijekom procesa pripreme Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027. (dalje u tekstu: Program), a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: Ministarstvo) započelo je postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš 10. studenoga 2021. godine, donošenjem Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Programa na okoliš. Nakon održanih konzultacija s javnošću i nadležnim državnim tijelima, Ministarstvo je 20. prosinca 2021. godine donijelo Odluku o sadržaju Strateške studije utjecaja Programa na okoliš.

Na temelju donesene Odluke izrađena je Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš te je Ministarstvo donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Programa na javnu raspravu.
Javna rasprava započet će 21. ožujka 2022. godine i trajat će do 19. travnja 2022. godine. Na dan početka javne rasprave bit će objavljeni sljedeći dokumenti:
 
  1. Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš
  2. Ne-tehnički sažetak (na hrvatskom i engleskom jeziku)
  3. Nacrt prijedloga Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.

U okviru javne rasprave 11. travnja 2022. godine, s početkom u 10:00 sati, održat će se javno izlaganje o Strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Programa putem video konferencije. Poveznica za pristup i sudjelovanje na javnom izlaganju bit će objavljena ovdje.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Ministarstva ili putem elektroničke pošte na adresu: jelena.plavetic@mrrfeu.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani neće se uzeti u obzir.
Odluka o upućivanju strateške studije utjecaja Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska-Srbija 2021.-2027. na okoliš i nacrta prijedloga Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska – Srbija 2021. – 2027. na javnu raspravu
Tijekom procesa pripreme Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska – Srbija 2021.-2027. (dalje u tekstu: Program), a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: Ministarstvo) započelo je postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš 10. studenoga 2021. godine, donošenjem Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Programa na okoliš. Nakon održanih konzultacija s javnošću i nadležnim državnim tijelima, Ministarstvo je 20. prosinca 2021. godine donijelo Odluku o sadržaju Strateške studije utjecaja Programa na okoliš.

Na temelju donesene Odluke izrađena je Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš te je Ministarstvo donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Programa na javnu raspravu.
Javna rasprava započet će 1. ožujka 2022. godine i trajat će do 30. ožujka 2022. godine. Na dan početka javne rasprave bit će objavljeni sljedeći dokumenti:
 
  1. Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš
  2. Ne-tehnički sažetak (na hrvatskom i engleskom jeziku)
  3. Nacrt prijedloga Interreg VI-A IPA programa suradnje Hrvatska – Srbija 2021. – 2027.

U okviru javne rasprave 22. ožujka 2022. godine, s početkom u 10:00 sati, održat će se javno izlaganje o Strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Programa putem video konferencije. Poveznica za pristup i sudjelovanje na javnom izlaganju bit će objavljena ovdje.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Ministarstva ili putem elektroničke pošte na adresu: jelena.plavetic@mrrfeu.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani neće se uzeti u obzir.
Javno savjetovanje o nacrtu Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

Programski dokument Interreg Program Slovenija-Hrvatska je glavni dokument koji postavlja okvire za prekograničnu suradnju Slovenije i Hrvatske u financijskom razdoblju 2021.- 2027. Važan je strateški dokument koji oblikuju ključni dionici, korisnici i stručnjaci.

Prekogranična suradnja ima za cilj riješiti zajedničke izazove identificirane u pograničnom području te iskoristiti skriveni potencijal za rast u pograničnom području istovremeno poboljšavajući proces suradnje u svrhu usklađenog razvoja Europske unije.

U procesu izrade novog Interreg Programa, skupina stručnjaka pripremila je Teritorijalnu (socio-ekonomsku) analizu programskog područja kao i Tematske strateške smjernice programa.

Na temelju navedenih dokumenata, u siječnju 2022. godine izrađen je nacrt Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. i Metodološki dokument.

Pozivamo sve zainteresirane dionike da iznesu svoje komentare kako bismo mogli poboljšati priloženi nacrt i izraditi što kvalitetniju završnu verziju Programa.

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja sudionika jest informiranje o izrađenom Programu.  Cilj je prikupiti informacije o interesima i stavovima, idejama i stručnim mišljenjima kako bi se stvorio prostor za inovativna rješenja te kako bi se pravodobno otklonili mogući nedostaci.

Ispunjavanju online upitnika možete pristupiti putem sljedeće poveznice:
Obrazac za komentiranje na hrvatskom jeziku: https://sprw.io/stt-219264

Molimo vas da informaciju o javnom savjetovanju proslijedite svim zainteresiranim dionicima, stručnjacima i potencijalnim prijaviteljima.
Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2021.-2027. na okoliš
Tijekom procesa pripreme Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021.-2027. (dalje u tekstu Program), a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš 10. studenoga 2021. godine, donošenjem Odluke o započinjanju postupka strateške utjecaja Programa na okoliš. Prva radnja u tom postupku je određivanje sadržaja strateške studije utjecaja Programa na okoliš.

U postupku određivanja sadržaja strateške studije održane su konzultacije s javnošću i nadležnim državnim tijelima od 12. studenoga 2021. do 11. prosinca 2021. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pribavilo je mišljenja nadležnih državnih tijela te je 29. studenoga 2021. održalo virtualnu javnu prekograničnu raspravu radi usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije.

Po završetku postupka, a nakon evaluacije svakog pristiglog mišljenja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o sadržaju Strateške studije utjecaja Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2021.-2027. na okoliš koju možete pronaći u Dokumentima. 
 

Dokumenti

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027. na okoliš
Tijekom procesa pripreme Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027. (dalje u tekstu Program), a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš 10. studenog 2021. godine, donošenjem Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Program. Prva radnja u tom postupku je određivanje sadržaja strateške studije procjene utjecaja Programa na okoliš.

U postupku određivanja sadržaja strateške studije održane su konzultacije s javnošću i nadležnim državnim tijelima od 12. studenoga 2021. do 11. prosinca 2021. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pribavilo je mišljenja nadležnih državnih tijela te je 29. studenoga 2021. održalo virtualnu javnu prekograničnu raspravu radi usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije.

Po završetku postupka, a nakon evaluacije svakog pristiglog mišljenja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o sadržaju Strateške studije utjecaja Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027. na okoliš koju možete pronaći u Dokumentima. 
 

Dokumenti

Provedba postupka određivanja sadržaja strateške studije za IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 10. studenog 2021. godine Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027., čime je započelo provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska– Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027.  

U okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo objavljuje Informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije za navedeni program.

U postupku određivanja sadržaja studije, Ministarstvo objavljuje nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja strateške studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji, sažetak programa - polazišta i ciljeve Programa na engleskom i hrvatskom jeziku.

Pozivamo Vas da pregledate objavljene dokumente te da nam dostavite mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji, a sukladno području vašeg djelokruga, na sljedeću adresu elektroničke pošte: jelena.plavetic@mrrfeu.hr do 11. prosinca 2021. godine.

U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizirat će virtualne konzultacije koja će se održati 29. studenog 2021. godine s početkom u 13 sati. 

Poveznica za prekogranične javne konzultacije koje će se održati putem platforme MS Teams nalazi se ovdje: Poveznica na sastanak, kao i dnevni red.

Provedba postupka određivanja sadržaja strateške studije za IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021.-2027.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 10. studenog 2021. godine Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021. – 2027., čime je započelo provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska–Srbija 2021.-2027.  

U okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo objavljuje Informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije za navedeni program.

U postupku određivanja sadržaja studije, Ministarstvo objavljuje nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja strateške studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji, sažetak programa - polazišta i ciljeve Programa na engleskom i hrvatskom jeziku.

Pozivamo Vas da pregledate objavljene dokumente te da nam dostavite mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji, a sukladno području vašeg djelokruga, na sljedeću adresu elektroničke pošte: jelena.plavetic@mrrfeu.hr do 11. prosinca 2021. godine.

U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizirat će virtualne konzultacije koja će se održati 29. studenog 2021. godine s početkom u 10 sati. 

Poveznica za prekogranične javne konzultacije koje će se održati putem platforme MS Teams nalazi se ovdje: Javne konzultacije, kao i dnevni red.

U tijeku postupak e-savjetovanja na nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“
Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“ financiranog iz sredstava Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora upućen je u proceduru e-savjetovanja koja je otvorena do 4. studenog 2021. godine.

Ključne informacije o sadržaju Poziva nalaze se na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18883 , na kojoj zainteresirana javnost može iznijeti svoja pitanja i komentare.

Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se tijekom studenog 2021. godine.
Prekogranične konzultacije u sklopu izrade Interreg programa Italija-Hrvatska 2021.-2027.
U tijeku je drugi krug prekograničnih konzultacija s dionicima s ciljem prikupljanja informacija za izradu novog Interreg programa Italija – Hrvatska 2021.-2027. Upravljačko tijelo Programa te Zajedničko tajništvo organiziraju prekogranične konzultacije u obliku webinara koji će se održati na engleskom jeziku 21. listopada 2021. s početkom u 09:30 putem Zoom platforme.

Tijekom webinara predstavnici Programa i vanjski stručnjaci prezentirat će proces programiranja i konzultacija za razdoblje 2021. – 2027., pružiti pregled ciljeva politika i specifičnih ciljeva koji su odabrani od strane Radne skupine za programiranje te predstaviti intervencijsku logiku koja je rezultirala primjerima aktivnosti za financiranje u razdoblju 2021. – 2027. Nakon toga slijedi zajednička diskusija sa sudionicima o odgovorima prikupljenima putem online anketnog upitnika koji je bio dostupan za popunjavanje do 8. listopada, s posebnim naglaskom na svaki cilj politike.

Prekogranične konzultacije namijenjene su široj zainteresiranoj javnosti.

Više informacija o prekograničnim konzultacijama te dnevni red možete pronaći putem poveznice:
https://www.italy-croatia.eu/-/cross-border-consultation-online-webinar

 Registracija za sudjelovanje na webinaru moguća je putem poveznice:
https://zoom.us/webinar/register/WN_fvrGMgq2Tvq4uOyfzA1esA
Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. godine i Nacrt prijedloga Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 29. rujna 2021. na portalu e-Savjetovanja pokrenulo savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja otoka od 2021. do 2027. godine i Nacrt prijedloga Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
 
Nacionalni plan je srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja otoka od nacionalnog značenja koji definira provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. u upravnom području razvoja otoka, sadrži posebne ciljeve povezane s državnim proračunom i okvir je za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koje se odnose na otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela. Ujedno predstavlja osnovu za buduće financiranje ciljanih projekata na otocima, kako iz proračunskih izvora tako i putem sredstava Europske unije u financijskoj perspektivi 2021.-2027. Pravni temelj za izradu Nacionalnog plana je članak 25. Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 116/18, 73/20 i 70/21).

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacionalni plan je otvoreno do 29. listopada 2021. i možete mu pristupiti ovdje.

U svrhu definiranja mjera i aktivnosti koje doprinose posebnim ciljevima Nacionalnog plana izrađen je Akcijski plan.

Akcijski plan je provedbeni akt Nacionalog plana koji sadržava popis mjera s najvećim procijenjenim doprinosom ostvarenju pojedinom posebnom cilju Nacionalnog plana, okvir za praćenje uspješnosti, rokove i nadležnost za provedbu mjera te procjenu ukupnih troškova potrebnih za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih Nacionalnim planom. Sve mjere definirane Akcijskim planom obvezno se preuzimaju i razrađuju u provedbenim programima tijela državne uprave nadležnih za njihovu provedbu.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Akcijski plan je također otvoreno do 29. listopada 2021. i možete mu pristupiti ovdje.
Prekogranične konzultacije u sklopu izrade Interreg programa Italija-Hrvatska 2021.-2027.

U tijeku je drugi krug prekograničnih konzultacija s dionicima putem online anketnog upitnika s ciljem prikupljanja informacija za izradu novog Interreg programa Italija – Hrvatska 2021.-2027.

Radna skupina za programiranje odobrila je strategiju budućeg Programa kao i tematske prioritete (ciljeve politika i specifične ciljeve). Cilj anketnog istraživanja je prikupiti mišljenje zainteresiranih dionika o glavnim aspektima procesa izrade budućeg Programa:
 
  • iskazati svoj interes u područjima suradnje u odnosu na odabrane ciljeve politika i specifične ciljeve. Radna skupina za programiranje uzet će u obzir dobivene informacije prilikom odlučivanja o financijskoj alokaciji između ciljeva politika i specifičnih ciljeva;
  • prikupiti konkretne informacije i ideje o potencijalnim aktivnostima za financiranje i ciljanim skupinama.

Prekogranične konzultacije namijenjene su široj zainteresiranoj javnosti.

Upitnik je dostupan do 08. listopada 2021. godine na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Interreg_Italy_Croatia_21_27

 Molimo Vas da odvojite dovoljno vremena za popunjavanje upitnika.

Više informacija o prekograničnim konzultacijama možete pronaći putem poveznice:
https://www.italy-croatia.eu/-/cross-border-consultation-online-survey
Javno savjetovanje u sklopu Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. - 2027., otvoreno do 16. travnja 2021.

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. - 2027. slijednik je Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2014. - 2020. te u teritorijalnom smislu obuhvaća 27 država članica EU, Norvešku i Švicarsku, dok je Upravljačko tijelo Programa
smješteno u Lilleu, Francuska.

Proces izrade Programa te uspostave sustava za njegovo upravljanje započeo je u listopadu 2019. godine uspostavom Programskog odbora sastavljenog od predstavnika svih država sudionica. Programski odbor pripremio je glavne dijelove sadržaja programa, u skladu s pravilima i procedurama koje propisuje zakonodavni okvir Europske unije za razdoblje 2021. - 2027.

Ovim putem vas pozivamo da doprinesete nacrtu Interreg programa ispunjavanjem online upitnika kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice:
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/.

Kako su informacije sadržane u upitniku sažete, s ciljem što boljeg razumijevanja trenutne procedure i sadržaja nacrta programa, molimo konzultirajte nacrt Interreg programa putem poveznica koje su dostupne u sklopu ovog upitnika.

Kao podršku dionicima Upravljačko tijelo Programa će 24. ožujka 2021. s početkom u 10:00 sati održati online sastanak posvećen Javnom savjetovanju za izradu Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. - 2027., te ovim putem sve zainteresirane dionike pozivamo na sudjelovanje.

Dnevni red i prijavnicu za online sastanak možete naći na sljedećoj poveznici:
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4290/Public-consultation-on-future-Interreg-Europe/.

Javno savjetovanje je otvoreno do 16. travnja 2021. godine.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0. s Dodatcima i Provedbenim dokumentima
Ministarstvo je sukladno članku 15. stavak 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske izradilo nacrt Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0. te je, sukladno članku 11. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)., o istom proveden postupak javnog savjetovanja u razdoblju od 10. veljače do 25. veljače 2021. koji je dostupan putem sljedeće poveznice:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15892. Tijekom predmetnog postupka savjetovanja zaprimljeno je 128 komentara na Nacrt Smjernica pri čemu se dio komentara odnosi na produljenje roka savjetovanja o Nacrtu uz prilaganje svih Dodataka i Provedbenih dokumenata u cilju sveobuhvatnog sagledavanja predmetnih Smjernica.
 
Slijedom navedenoga, Ministarstvo je ponovno otvorilo savjetovanje o istom Nacrtu Smjernica pri čemu uz Nacrt Smjernica na savjetovanje dodatno objavljuje pet Dodataka i dva Provedbena dokumenta.
 
Savjetovanje je otvoreno do 26. ožujka 2021. godine,  a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16187.
Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Smjernica će se objaviti nakon zatvaranja ponovljenog savjetovanja te prikupljenih svih dodatnih komentara. S obzirom na broj i opseg zaprimljenih komentara te dodatne komentare koji se očekuju tijekom ovog postupka savjetovanja objava Izvješća o provedenim savjetovanjima planirana je najkasnije do 26. travnja 2021.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0.
Ministarstvo je sukladno članku 15. stavak 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske izradilo nacrt Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0. te o istom provodi savjetovanje s javnošću sukladno članku 11. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).
 
Cilj savjetovanja o nacrtu Smjernica je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima svih dionika uključenih u proces definiranja i uspostave urbanih područja te proces izrade strategije razvoja urbanih područja. Primarno se radi o 14 urbanih područja – 4 urbane aglomeracije (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) i 10 većih urbanih područja (Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci) iz članka 14. stavak 3. i 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, međutim u sam proces uključen je širi krug dionika - pored  jedinica lokalne samouprave uključene su i jedinice područne (regionalne) samouprave te partnerska vijeća za urbano područje koja uključuju širi krug dionika u skladu s Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN, 103/2015).
 
Uzimajući u obzir činjenicu da je u tijeku proces programiranja nove financijske perspektive 2021.-2027., strategije razvoja urbanih područja, predstavljaju preduvjet za korištenje EU fondova, odnosno mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja iz prijedloga EU regulative za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Također, s obzirom da Smjernice predstavljaju preduvjet za izradu predmetnih strategija, savjetovanje o nacrtu Smjernica je skraćeno na 15 dana zbog izvanrednih okolnosti odnosno zbog potrebe ispunjavanja uvjeta za korištenje EU fondova.
 
Savjetovanje je otvoreno od 10. veljače do 25. veljače 2021. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15892
 
Po završetku savjetovanja  Ministarstvo će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju. Objava izvješća planirana je 11. ožujka 2021.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku izrade Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku izrade Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
 
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost o namjeri donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
Predloženim zakonskim izmjenama materija uređena važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske usklađuje se s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17).

Navedeno usklađivanje odnosi se na  odredbe kojima se propisuju akti strateškog planiranja politike regionalnoga razvoja, u odnosu na njihovu izradu, donošenje, praćenje, vrednovanje i izvješćivanje o navedenim aktima.

Također se predlaže i izmjena u odnosu na obavljanje poslova regionalnih koordinatora, javnih ustanova koje obavljaju poslove od javnog interesa osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Njihovo poslovanje fokusira se na poslove javnih ovlasti i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske  ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost. Stoga se predlaže u članku 25. važećeg Zakona brisati odredbu stavka 3. koja propisuje da regionalni koordinatori, osim navedenih, mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani. Propisuje se i da će Ministarstvo u skladu s mogućnostima osigurati sufinanciranje regionalnih koordinatora, u svrhu omogućavanja kvalitetnog obavljanja poslova registriranih u skladu s navedenim Zakonom.
 
Javno savjetovanje otvoreno je od 30. svibnja do 14. lipnja 2019. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.
 
Po završetku javnog savjetovanja  Ministarstvo će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi, kao i obrazloženje eventualnog neprihvaćanja primjedbi na Nacrt prijedloga zakona.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o provedbi Prethodne procjene za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o  provedbi Prethodne procjene za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
 
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost o provedbi Prethodne procjene, u skladu s odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa („Narodne novine“, broj 52/17), vezano uz namjeru donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
Predloženim zakonskim izmjenama materija uređena važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske usklađuje se s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17).

Navedeno usklađivanje odnosi se na odredbe kojima se propisuju akti strateškog planiranja politike regionalnoga razvoja, u odnosu na njihovu izradu, donošenje, praćenje, vrednovanje i izvješćivanje o navedenim aktima.

Također se predlaže i izmjena u odnosu na obavljanje poslova regionalnih koordinatora, javnih ustanova koje obavljaju poslove od javnog interesa osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Njihovo poslovanje fokusira se na poslove javnih ovlasti i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost. Stoga se predlaže u članku 25. važećeg Zakona brisati odredbu stavka 3. koja propisuje da regionalni koordinatori, osim navedenih, mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani. Propisuje se i da će Ministarstvo u skladu s mogućnostima osigurati sufinanciranje regionalnih koordinatora, u svrhu omogućavanja kvalitetnog obavljanja poslova registriranih u skladu s navedenim Zakonom.
 
Javno savjetovanje otvoreno je do 28. svibnja 2019. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10905
 
Po završetku javnog savjetovanja Ministarstvo će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi, kao i obrazloženje eventualnog neprihvaćanja primjedbi na Obrazac prethodne procjene.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih područja.
Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih područja.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10847

Opis savjetovanja:
Temeljem članka 22. stavka 6. Zakona o potpomognutim područjima (NN 118/18) donosi se Odluka kojom se utvrđuje visina novčane naknade zbog zaštićenih područja, uvjeti pod kojima je javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem dužna isplaćivati naknadu, kao i prihvatljivi troškovi za korištenje naknade. Odlukom su obuhvaćene jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja i jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave te na svom području imaju evidentirano zaštićeno područje.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2019.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja
Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10092

Zakonom o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, br. 118/2018) propisan je jedinstveni postupak razvrstavanja jedinica lokalne samouprave koje mogu ostvariti status brdsko-planinskog područja.

Zakonom su prošireni kriteriji za odabir brdsko-planinskih područja pa su tako uz geomorfološke kriterije dodani još i klimatski kriterij, demografski kriteriji te infrastrukturni kriteriji. Primjenom navedene multikriterijalne metode odabira ovom Odlukom utvrđeno je 85 jedinica lokalne samouprave koje ostvaruju status brdsko-planinskog područja te se dalje razvrstavaju u tri skupine prema indeksu razvijenosti.