Okončana savjetovanja

Okončano javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“

Tip natječaja: Otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije okončalo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u pripremi Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“ (u daljnjem tekstu Poziv na dostavu projektnih prijedloga). Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka u modalitetu privremenog poziva u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020.: Prioritetna os 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“; Specifični cilj 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije razmotrilo je i obradilo pristigle komentare, a popis svih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem objavljen je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3944
 
Prijedlog smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, njihovu provedbu i vrednovanje
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09) te člankom 11. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 31. srpnja 2015. godine pokrenulo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Savjetovanje će biti otvoreno do 31. kolovoza 2015. godine, a dokumenti su dostupni putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.
Produžen rok za javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. do 06. listopada 2015.
Otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva). 
Pozivamo vas da pogledate nacrt programskog dokumenta za Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020., nacrt studije Strateške procjene utjecaja na okoliš s aneksima, ne-tehnički sažetak Izvješća o okolišu na hrvatskom jeziku, te upitnik.
Vaše komentare na navedene dokumente na hrvatskom ili engleskom jeziku i popunjeni Upitnik možete dostaviti na adresu e-pošte: sanja.vranic@mrrfeu.hr do 06. listopada 2015. godine.
 
Prijedlog pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnoga razvoja
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09) te člankom 11. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 31. srpnja 2015. godine pokrenulo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Savjetovanje će biti otvoreno do 31. kolovoza 2015. godine, a dokumenti su dostupni putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard. 
Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao nositelj izrade Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, donijelo je Odluku o upućivanju Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine i Nacrta prijedloga Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine na javnu raspravu.

Javna rasprava započet će 04. kolovoza 2016. i trajat će do 04. rujna 2016.

Javni uvid u oba dokumenta moći će se obaviti u razdoblju trajanja javne rasprave, radnim danom od 09,00 - 12,00 sati u prostorijama Ministarstva, Račkoga 6, Zagreb.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Strategije održat će se 30. kolovoza 2016. godine s početkom u 10,00 sati u kongresnoj dvorani Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

Za vrijeme trajanja javne rasprave pitanja, prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se: upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Račkoga 6. 
Prijedlog pravilnika o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja Središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09) te člankom 11. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 31. srpnja 2015. godine pokrenulo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Savjetovanje će biti otvoreno do 31. kolovoza 2015. godine, a dokumenti su dostupni putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard. 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora.
 
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost o namjeri donošenja Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora.
 
Ministarstvo je, u skladu s člankom 4. Zakona o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, kojeg je Hrvatski sabor donio na 10. sjednici 14. prosinca 2018. godine, izradilo nacrt navedenog podzakonskog propisa.
Navedeni Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.
 
Člankom 4. navedenoga Zakona propisano je da će ministar uskladiti Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija („Narodne novine“, broj 24/18) i Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora („Narodne novine“, broj24/18) s odredbama navedenoga propisa u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.
 
Pravilnikom o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora („Narodne novine“, broj24/18) propisane su određene ovlasti i obveze Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, vezano uz obavljanje poslova u .
 
Javno savjetovanje otvoreno je do 7. siječnja 2019., a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.

Po završetku javnog savjetovanja  Ministarstvo će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi, kao i obrazloženje eventualnog neprihvaćanja primjedbi na navedeni podzakonski propis.
 
Prijedlogu Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09) te člankom 11. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 31. srpnja 2015. godine pokrenulo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Savjetovanje će biti otvoreno do 31. kolovoza 2015. godine, a dokumenti su dostupni putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.


 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.
 
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost o namjeri donošenja Pravilnika o izmjenama Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.
 
Ministarstvo je, u skladu s člankom 4. Zakona o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, kojeg je Hrvatski sabor donio na 10. sjednici 14. prosinca 2018. godine, izradilo nacrt navedenog podzakonskog propisa.
Navedeni Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.
 
Člankom 4. navedenoga Zakona propisano je da će ministar uskladiti Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija („Narodne novine“, broj 24/18) i Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora („Narodne novine“, broj24/18) s odredbama navedenoga propisa u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.
 
Pravilnikom o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija („Narodne novine“, broj 24/18) propisane su određene ovlasti i obveze Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, vezano uz obavljanje poslova ustroja i vođenja Upisnika regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Navedenim Zakonom propisuje se nadležnost Ministarstva za njihovo obavljanje, stoga je neophodno uskladiti odredbe važećeg podzakonskog propisa kojim je uređeno ovo područje.
 
Javno savjetovanje otvoreno je do 7. siječnja 2019., a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.

Po završetku javnog savjetovanja  Ministarstvo će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi, kao i obrazloženje eventualnog neprihvaćanja primjedbi na navedeni podzakonski propis.
 
Prijedlog pravilnika o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09) te člankom 11. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 31. srpnja 2015. godine pokrenulo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Savjetovanje će biti otvoreno do 31. kolovoza 2015. godine, a dokumenti su dostupni putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.

 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona.
 
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost o namjeri donošenja Zakona o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Zakonskom izmjenom provodi se Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, od 2. kolovoza 2018. godine, kojim je prihvaćen  Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Ministarstvo je određeno nadležnim tijelom za provedbu aktivnosti vezanih za prestanak rada Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, s rokom određenim do 1. siječnja 2019. Važeći Zakon usklađuje se s planiranim izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16 i 104/16), kojim se dopunjuje djelokrug Ministarstva propisivanjem poslova koje obavlja Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Prestankom rada Agencije te dodjelom poslova iz njezine dosadašnje nadležnosti ovome Ministarstvu racionalizira se sustav državne uprave u Republici Hrvatskoj i trošenje sredstava državnog proračuna.
Javno savjetovanje otvoreno je do 8. studenog 2018., a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.

Po završetku javnog savjetovanja  Ministarstvo će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi, kao i obrazloženje eventualnog neprihvaćanja primjedbi na Nacrt prijedloga zakona.
 
Prijedlog pravilnika o načinu i kriterijima za provedbu postupka akreditacije regionalnih koordinatora
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09) te člankom 11. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 31. srpnja 2015. godine pokrenulo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
 
Savjetovanje će biti otvoreno do 31. kolovoza 2015. godine, a dokumenti su dostupni putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o provedbi Prethodne procjene za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o  provedbi Prethodne procjene za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona.
 
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost o provedbi Prethodne procjene, u skladu s odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa („Narodne novine“, broj 52/17), vezano uz namjeru donošenja Zakona o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Izradom Nacrta prijedlog zakona provodi se Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, od 2. kolovoza 2018. godine, kojim je Ministarstvo određeno nadležnim tijelom za provedbu aktivnosti vezanih za prestanak rada Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, s rokom određenim do 1. siječnja 2019. godine. Važeći Zakon usklađuje se s planiranim izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16 i 104/16), kojim se dopunjuje djelokrug Ministarstva propisivanjem poslova koje  obavlja Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.
Namjera je planiranih zakonskih izmjena racionalizirati sustav državne uprave u Republici Hrvatskoj i trošenje sredstava državnog proračuna.
Javno savjetovanje otvoreno je do 2. studenog 2018. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.

Po završetku javnog savjetovanja  Ministarstvo će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi, kao i obrazloženje eventualnog neprihvaćanja primjedbi na Obrazac prethodne procjene.
Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ (u daljnjem tekstu Poziv na dostavu projektnih prijedloga). Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi trajno otvorenog natječaja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti“; Specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“;

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 31. srpnja 2015. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elementa Poziva za dostavu projektnih prijedloga putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1626

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 17. kolovoza 2015. godine, objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1626

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će razmatrati samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime / naziv podnositelja, te će prihvatiti samo one prijedloge za koje procijeni da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima
U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09.) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima. 

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom donošenja Zakona o brdsko-planinskim područjima.

Cilj novog Zakona o brdsko-planinskim područjima je osigurati podlogu za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala, staviti naglasak na specifičnosti mikro lokacija i potaknuti aktivacija svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit brdsko-planinskih područja te njihov gospodarski oporavak.
 
Cilj novog Zakona je pridonijeti društveno gospodarskom razvoju potpomognutih područja u skladu s načelima održivog razvoja, osigurati podlogu za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potaknuti aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit potpomognutih područja.

Javno savjetovanje otvoreno je do 07. srpnja 2018. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem sljedeće poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7683

Po završetku javnog savjetovanja MRRFEU će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi kao i obrazloženje eventualno neprihvaćenih primjedbi na odredbe Nacrta. 
Do 16. srpnja 2015. javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
Otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).
 
Pozivamo vas da pogledate nacrt studije Strateške procjene utjecaja na okoliš (engl. Draft SEA report), aneks dokumenta, ne-tehnički sažetak na hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta za Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. Budući da se radi o programu prekogranične suradnje, konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku.
 
Vaše komentare na navedene dokumente na engleskom jeziku možete dostaviti na adresu e-pošte mislav.kovac@mrrfeu.hr do 16. srpnja 2015. godine.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o potpomognutim područjima

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09.) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o potpomognutim područjima. 

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom donošenja Zakona o potpomognutim područjima.

Cilj novog Zakona je pridonijeti društveno gospodarskom razvoju potpomognutih područja u skladu s načelima održivog razvoja, osigurati podlogu za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potaknuti aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit potpomognutih područja.

Javno savjetovanje otvoreno je do 07. srpnja 2018. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem sljedeće poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7684

Po završetku javnog savjetovanja MRRFEU će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi kao i obrazloženje eventualno neprihvaćenih primjedbi na odredbe Nacrta. 
 
Nacrt prijedloga Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj uspostavlja Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva Fonda usmjerit će se korisnicima kojima su dodijeljena EU sredstva u okviru programskih razdoblja 2007. - 2013.  i 2014. – 2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Dokument je dostupan putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1272
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o otocima

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09.) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o otocima.

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom donošenja novog Zakona o otocima koji će zajedno s podzakonskim aktima činiti pravnu osnovu upravljanja razvojem otoka.


Zakonom se uređuje upravljanje razvojem hrvatskih otoka u Jadranskom moru, definira politika otočnog razvoja, određuju tijela nadležna za upravljanje otočnim razvojem, definira razvrstavanje otoka u skupine i vrednovanje razvijenosti otoka te provedba, praćenje i izvještavanje o provedbi politike otočnog razvoja u svrhu učinkovitog korištenja sredstava državnog proračuna, fondova Europske unije i drugih izvora financiranja.

Javno savjetovanje otvoreno je do 23. lipnja 2018. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem sljedeće poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7705

Po završetku javnog savjetovanja MRRFEU će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi kao i obrazloženje eventualno neprihvaćenih primjedbi na odredbe Nacrta. 
 
Postupak javne rasprave na temu nacrta Programa suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. priprema se u suradnji predstavnika obje države članice (Task Force), poštujući nacionalne potrebe obiju država na prekograničnom programskom području. Većina sadržaja Programa suradnje je već definirana u skladu s pravilima i načelima relevantnih europskih Uredbi i Strategija.

U ovom trenutku, svi zainteresirani mogu podnijeti mišljenje na nacrt Programa suradnje, na način da ispune priloženi obrazac i pošalju ga najkasnije do 13. 3. 2015. na elektronsku adresu jts-si-hr.svlr@gov.si (osoba za kontakt: Gordana Stanišić).

Pristigle primjedbe u sklopu postupka savjetovanja bit će upotrebljene (ukoliko budu relevantne) pri konačnoj pripremi nacrta Programa suradnje prije njegove predaje Europskoj komisiji na odobrenje.

U prilogu možete preuzeti peti nacrt Programa suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj
U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14 i 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Prijedlog pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj.
 
Javno savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću održava se od 18. svibnja do 04. lipnja 2018. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu: Miramarska 22, 10000 Zagreb te putem elektroničke pošte na adresu gordan.klisanic@mrrfeu.hr.
 
Prijedlog pravilnika dostupan je javnosti i putem Središnjeg državnog portala e-Savjetovanja na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7486
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ Ulaganje za rast i radna mjesta“
U skladu s člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ Ulaganje za rast i radna mjesta“.
 
Razlozi za donošenje predmetnog propisa i ciljevi koji se žele postići savjetovanjem:
 
Uredbom o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/2014, u daljnjem tekstu: Uredba ) se utvrđuju institucije koje imaju ulogu tijela u Sustavima korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, vezano uz cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta“, navedene u članku 5. podstavcima 2. i 3. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/2014) te se dodatno razrađuju njihove funkcije, zadaće i odgovornosti.
 
U svrhu ostvarivanja optimalnog učinka i organizacije rada tijela u Sustavima, nakon dodatne procjene njihovih mogućnosti za ostvarivanje takva učinka, ponajprije razmatrajući administrativne kapacitete kojima raspolažu te već postojeća iskustva i znanja povezana sa specifičnom tematikom provedbe fondova Europske unije, neophodno je predložiti izmjene Uredbe.
 
Predloženim izmjenama Uredbe investicijski prioriteti navedeni u Prilogu Uredbi - Prikazu Posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih investicijskih prioriteta, Prikazu 1 Operativni „Konkurentnost i kohezija i Prikazu 2 Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“, pobliže su razrađeni dodavanjem naziva specifičnih ciljeva od kojih se sastoje te uvođenjem oznake specifičnog cilja (OSC), stvarajući na opisani način poveznicu s ogovarajućim operativnim programom.
 
Također, predloženim izmjenama tekst Uredbe se u cijelosti, sadržajno i  u pogledu izričaja usklađuje s usvojenim Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija.“ i Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“.
 
Cilj savjetovanja je dobiti povratnu informaciju zainteresirane javnosti.
 
Molimo da mišljenja na Prijedlog uredbe, u formi popunjenog Obrasca sudjelovanja u savjetovanju, dostavite do zaključno 20. veljače 2015. na adresu nacrtzakona.fondovi@mrrfeu.hr .
 
Anonimne primjedbe te primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu, neće se uzeti u razmatranje.
 
Dokument:

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnšću
Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma
U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14 i 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Prijedlog pravilnika o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma.
 
Javno savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću održava se od 27. ožujka – 11. travnja 2018. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu: Miramarska 22, 10000 Zagreb te putem elektroničke pošte na adresu gordan.klisanic@mrrfeu.hr.
 
Prijedlog pravilnika dostupan je javnosti i putem Središnjeg državnog portala e-Savjetovanja na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7100.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju na nacrt prijedloga Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
 
Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14 i 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Prijedlog pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

Javno savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću održava se od 06. – 20. veljače 2018., putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Prijedlog pravilnika dostupan je javnosti i putem Središnjeg državnog portala e-Savjetovanja na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6895.

 
Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o otocima i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu s člankom 22. Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/11) ovim putem provodi javnu raspravu o  Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o otocima i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa.

Javna rasprava se održava putem internetskog savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću, u vremenu od 10. studenoga 2014. do 25. studenoga 2014.*, putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o otocima i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa.

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora
U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14 i 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Prijedlog pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora.

Javno savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću se održava od 02. – 16. veljače 2018., putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora. Prijedlog pravilnika dostupan je javnosti i putem Središnjeg državnog portala e-Savjetovanja na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6877.
 
Do 23. rujna 2014. javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije za Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014. – 2020.
Otvorene su javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije koja će predstavljati temelj za stratešku procjenu utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).
 
Pozivamo vas da pogledate nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji uključujući ne-tehnički sažetak dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije na hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska.
 
Vaše komentare na navedene dokumente možete dostaviti putem sljedećeg linka http://goo.gl/mnBfRl do 23. rujna 2014. godine.
 

Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14 i 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Prijedlog odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Javno savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću se održava od 13. – 27. prosinca 2017., putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Prijedlogu odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Prijedlog odluke dostupan je javnosti i putem Središnjeg državnog portala e-Savjetovanja na poveznici:

 https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6614.
Javne konzultacije u sklopu pripreme Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

U tijeku su javne konzultacije u sklopu pripreme Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

Vaše komentare/primjedbe na nacrt Programa suradnje možete dostaviti putem online upitnika do 12. rujna 2014. godine.

 
Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o indeksu razvijenosti
U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14 i 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Prijedlog uredbe o indeksu razvijenosti.

Javno savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću se održava od 13. – 27. prosinca 2017., putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Prijedlogu uredbe o indeksu razvijenosti. Prijedlog uredbe dostupan je javnosti i putem Središnjeg državnog portala e-Savjetovanja na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6603
Do 10. rujna 2014. savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa teritorijalne suradnje u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja pokreće postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa teritorijalne suradnje u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Molimo Vas da prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe dostavite, s potpisom, do 10. rujna 2014. elektroničkom poštom na adresu nacrtzakona.fondovi@mrrfeu.hr

 


Preuzimanja:

 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja
Pravilnikom se na temelju članka16. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14) uređuje ustrojavanje te sadržaj i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata (u nastavku teksta: Baza), način povezivanja razvojnih projekata sa aktima strateškog planiranja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, utvrđuju se obveznici upisa podataka u Bazu, vlasništvo nad Bazom, način unosa podataka u Bazu te vrste podataka koji se unose u Bazu.

Baza se ustrojava radi učinkovitog planiranja i provedbe politike regionalnog razvoja i ciljeva definiranih u okviru akata strateškog planiranja, a u Bazu se unose podaci o razvojnim projektima javnih tijela.

Pozivamo zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge pomoću elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 5. listopada 2017. godine.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6057
 
Provedba postupka određivanja sadržaja strateške studije za IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020. • Strategic Environmental Assessment for IPA CBC Programme Croatia – Serbia 2014-2020 – scoping phase

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Odlukom ministra započelo provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.
 

U okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo objavljuje Informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije za navedeni program.
 

U postupku određivanja sadržaja studije, Ministarstvo objavljuje nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja strateške studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji, sažetak programa - polazišta i ciljeve Programa na engleskom i hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta  IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.
 

Pozivamo Vas da pregledate objavljene dokumente te da svoje komentare dostavite na e-mail adresu: jelena.plavetic@mrrfeu.hr do 19. rujna 2014. godine.
 

U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizirat će raspravu koja će se održati 12. rujna 2014. godine s početkom u 10 sati u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Račkoga 6, 10 000 Zagreb.

__________________________________________________________________________________


Ministry of Regional Development and EU Funds launched the procedure of Strategic Environmental Assessment (SEA) for IPA CBC Programme Croatia – Serbia 2014-2020.

As a part of SEA procedure, the Information on the procedure of determining the scope of strategic study for the Programme is published.

In the process of determining the scope of the strategic study, draft Scoping Report  that describes the framework, methodology, content and scope of data that must be processed in strategic study, Cooperation programme summary - programme starting points and objectives in English language and Croatian language and draft Cooperation programme of IPA CBC Programme Croatia- Serbia 2014-2020 are published.

Hereby, we invite you to go through the published documents and deliver your comments to the following e-mail: jelena.plavetic@mrrfeu.hr by 19 September 2014.

In order to harmonize opinions on the content of strategic study and determine the final content of Strategic Study, Ministry of Regional Development and EU Funds will organize public debate on 12 September 2014, at 10:00h at the Ministry of Regional Development and EU Funds, Rackoga 6, 10 000 Zagreb.


 

 
Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu s člankom 22. Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/11) provodi javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa.
 
Javno savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću se održava od 20. rujna do 07. listopada 2017., putem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa. Dokumenti su dostupni javnosti i putem Središnjeg državnog portala e-Savjetovanja na poveznici: 
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6049.
Provedba postupka određivanja sadržaja strateške studije za IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. • Strategic Environmental Assessment for IPA CBC Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020 – scoping phase

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Odlukom ministra započelo provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.
 

U okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo objavljuje Informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije za navedeni program.
 

U postupku određivanja sadržaja studije, Ministarstvo objavljuje nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja strateške studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji, sažetak programa - polazišta i ciljeve Programa na engleskom i hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta  IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.
 

Pozivamo Vas da pregledate objavljene dokumente te da svoje komentare dostavite na e-mail adresu: jelena.spajic@mrrfeu.hr do 19. rujna 2014. godine.
 

U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizirat će raspravu koja će se održati 12. rujna 2014. godine s početkom u 13 sati u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Račkoga 6, 10 000 Zagreb.
 

__________________________________________________________________________________________


Ministry of Regional Development and EU Funds launched the procedure of Strategic Environmental Assessment (SEA) for IPA CBC Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020.

As a part of SEA procedure, the Information on the procedure of determining the scope of strategic study for the Programme is published.

In the process of determining the scope of the study, draft Scoping Report that describes the framework, methodology, content and scope of data that must be processed in strategic study, programme summary - programme starting points and objectives in English language and Croatian language and draft Cooperation programme of IPA CBC Programme Croatia- Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020 are published.

Hereby, we invite you to go through the published documents and to deliver your comments to the following e-mail: jelena.spajic@mrrfeu.hr by 19 September 2014.

In order to harmonize opinions on the content of strategic study and determine the final content of Strategic Study, Ministry of Regional Development and EU Funds will organize public debate on 12 September 2014, at 13:00h at the Ministry of Regional Development and EU Funds, Rackoga 6, 10 000 Zagreb.

 
Informacije o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o otocima
Do 22. rujna 2014. javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.
Otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).

Pozivamo vas da pogledate nacrt studije Strateške procjene utjecaja na okoliš (engl. Draft SEA report), uključujući ne-tehnički sažetak na engleskom i hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta za Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020. Budući da se radi o programu transnacionalne suradnje u kojem sudjeluje 8 država (4 članice Europske unije i 4 nečlanice), konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku.
 
Vaše komentare na navedene dokumente na engleskom jeziku možete dostaviti na adresu e-pošte adrion@regione.emilia-romagna.it do 22. rujna 2014. godine.
 
Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Do 5. rujna 2014. javne konzultacije o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš za Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. – 2020.
Otvorene su javne konzultacije u vezi sa Strateškom studijom o utjecaju na okoliš koja će predstavljati temelj za stratešku procjenu utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).
 
Pozivamo vas da pogledate nacrt Strateške studije o utjecaju na okoliš (engl. SEA Report) uključujući ne-tehnički sažetak programa na engleskom i hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.
 
Vaše komentare na navedene dokumente možete dostaviti putem sljedećeg linka http://goo.gl/9P4ZeQ do 5. rujna 2014. godine. 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom donošenja novog Zakona koji će zajedno s podzakonskim aktima činiti pravnu osnovu budućeg sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Zakonom se uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvještavanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje dokumenata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode tijela javne vlasti.

Javno savjetovanje otvoreno je do 04. kolovoza 2017. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem sljedeće poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5661

Po završetku javnog savjetovanja MRRFEU će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi kao i obrazloženje eventualno neprihvaćenih primjedbi na odredbe nacrta. 
Do 1. rujna javne online konzultacije za IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

U okviru online javnih konzultacija, otvorenih 1. kolovoza, zainteresirana javnost ima priliku izraziti svoje mišljenje na predloženi sadržaj budućeg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.
 

U proteklom razdoblju procesa programiranja od veljače 2014. godine izrađeni su nacrti programskih dokumenata koji sadržavaju analizu stanja programskog područja, tematske prioritete, ciljeve i aktivnosti, te postavljene indikatore rezultata novog Programa.

Pozivamo vas da pogledate nacrte programskih dokumenata: SWOT  analizu, Logičku matricu i Program suradnje, a svoje komentare na navedene dokumente možete poslati  u razdoblju od 1. kolovoza do 1. rujna 2014. elektroničkim putem na adresu e-pošte: jelena.spajic@mrrfeu.hr.
 

Otvorene su online konzultacije do 1. rujna 2014. godine za IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.

Prvog kolovoza otvorene su online javne konzultacije u okviru kojih zainteresirana javnost ima priliku izraziti svoje mišljenje na predloženi sadržaj budućeg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020.
 

U proteklom razdoblju procesa programiranja od prosinca 2013. godine izrađeni su nacrti programskih dokumenata koji sadržavaju analizu stanja programskog područja, tematske prioritete, ciljeve i aktivnosti, te postavljene indikatore rezultata novog Programa.

Pozivamo vas da pogledate nacrte programskih dokumenata: SWOT  analizu, Logičku matricu i nacrt Programa suradnje, a svoje komentare na navedene dokumente možete poslati  u razdoblju od 1. kolovoza do 1. rujna 2014. elektroničkim putem na adresu e-pošte: jelena.plavetić@mrrfeu.hr.
 

Do 25. srpnja 2014. javne konzultacije u sklopu pripreme Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Slovenija za programsko razdoblje 2014.-2020.
U tijeku je priprema sadržaja Programa prekogranične suradnje Hrvatska -Slovenija 2014.-2020. u skladu s pravilima i procedurama koje propisuje zakonodavni okvir Europske unije za razdoblje 2014.-2020.

Ovim putem vas pozivamo da doprinesete nacrtu programa suradnje ispunjavanjem on-line upitnika kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice:

http://goo.gl/AkP42j

U skladu s pravnim okvirom Europske unije programi teritorijalne suradnje od 11 zadanih tematskih ciljeva mogu odabrati 4 tematska cilja najvažnija za programsko područje u razdoblju 2014.-2020.

Svaki od odabranih tematskih ciljeva mora biti jasno obrazložen, odnosno pokazati kako odabrani ciljevi najbolje odgovaraju identificiranim snagama, nedostacima, prednostima i manama programskog područja.

Rezultati ovog ispitivanja uzet će se u obzir prilikom odabira tematskih ciljeva koji će se, u dogovoru s partnerskom državom, financirati iz Programa.

Rok za ispunjavanje upitnika je petak, 25. srpnja 2014. godine.
 
Do 17. srpnja 2014. javne konzultacije u sklopu Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020.
Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020. obuhvaća 4 države članice Europske unije (Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija) te 4 države kandidatkinje za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) te se u potpunosti poklapa s područjem koje obuhvaća buduća EU strategija za jadransko-jonsku regiju. Ulogu Upravljačkog tijela Programa preuzela je regija Emilia-Romagna u Italiji.
 
Proces izrade Programa te uspostave sustava za njegovo upravljanje započeo je u rujnu 2013. godine uspostavom Programskog odbora sastavljenog od predstavnika svih država sudionica. U tijeku je priprema glavnih dijelova sadržaja Programa, u skladu s pravilima i procedurama koje propisuje zakonodavni okvir Europske unije za razdoblje 2014.-2020.
 
Ovim putem vas pozivamo da doprinesete nacrtu Programa suradnje ispunjavanjem on-line upitnika kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice:
 
http://survey.sogessolutions.com/index.php/926715/lang-en
 
Budući da se radi o programu transnacionalne suradnje u kojem sudjeluje 8 država, konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku.
 
Rok za ispunjavanje upitnika je petak, 17. srpnja 2014. godine.
 
Do 15. srpnja 2014. javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije za Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. – 2020.

Otvorene su javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije koja će predstavljati temelj za stratešku procjenu utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).
 

Pozivamo vas da pogledate nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji uključujući sažetak programa na engleskom i hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.

Vaše komentare na navedene dokumente možete dostaviti putem sljedećeg linka http://goo.gl/d550m2  do 15. srpnja 2014. godine.

 
Do 15. kolovoza 2014. savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ Ulaganje u rast i radna mjesta“

Ministarstvo regionalnoga razvoja pokreće postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ Ulaganje u rast i radna mjesta“.
 

Molimo vas prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe dostavite, s potpisom, do 15. kolovoza 2014. elektroničkom poštom na adresu nacrtzakona.fondovi@mrrfeu.hr.
 


Preuzimanja:

• Nacrt prijedloga uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ Ulaganje u rast i radna mjesta“
• Prilog 1 Uredbe – prikaz Posredničkih tijela
• Obrazac

 
Do 30. lipnja 2014. javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije za Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020.

Otvorene su javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije koja će predstavljati temelj za stratešku procjenu utjecaja na okoliš budućeg Programa transnacionalne suradnje Dunav skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).

Pozivamo vas da pogledate nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji uključujući sažetak na engleskom i hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta za Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. Budući da se radi o programu transnacionalne suradnje u kojem sudjeluje 14 država (9 članica Europske unije i 5 nečlanica), konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku.
 

Vaše komentare na navedene dokumente na engleskom jeziku možete dostaviti na adresu e-pošte danube@nth.gov.hu do 30. lipnja 2014. godine.

 
Nacrt zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja pokreće postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.
 
Molimo vas prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt zakona dostavite, s potpisom, do 9. lipnja 2014. elektroničkom poštom na adresu nacrtzakona.fondovi@mrrfeu.hrPreuzimanja:

 
Do 30. lipnja 2014. javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije za Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.

U novom programskom razdoblju Europske unije (2014. – 2020.), osnažena je uloga ex-ante evaluacije, najviše zbog snažne orijentacije kohezijske politike prema učinkovitom doprinosu trima prioritetima Strategije 2020., tj. pametnom, održivom i uključivom rastu te povezanim ciljevima. U skladu s navedenim, Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi (engl. Common Provisions Regulation), br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine, kojom se utvrđuju zajedničke odredbe Europskog regionalnog razvojnog fonda, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog pomorskog i ribarskog fonda, te kojom se utvrđuju opće odredbe Europskog regionalnog razvojnog fonda, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog pomorskog i ribarskog fonda i ukinute regulative Vijeća (EK) br. 1083/2006 zahtijeva da se ex-ante evaluacija napravi za svaki program, kako bi poboljšala njegovu kvalitetu i dizajn koji također moraju potvrditi da se ciljevi i svrha programa mogu dostići. Kada je to primjenjivo, ex ante evaluacija može ugraditi zahtjev da se napravi strateška procjena o utjecaju na okoliš u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).
 

U okviru dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije sljedeće informacije su pružene za odluku vezanu uz područje djelovanja:
 

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020*
 

Dana 6. listopada 2011. godine Europska komisija je usvojila nacrt zakonodavnog paketa za kohezijsku politiku za razdoblje 2014. – 2020.  prema kojem se europska teritorijalna suradnja nastavlja te čak i osnažuje kao odvojen kohezijski cilj. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020. zamišljen je kao novi transnacionalni program, koji bi trebao doprinijeti provedbi EU strategije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).
 

Geografski okvir za stratešku procjenu utjecaja na okoliš
 

Prema prijedlogu Europske komisije program obuhvaća 4 države članice Europske unije (Grčka, Hrvatska,Italija, Slovenija) te 4 države kandidatkinje za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) te se u potpunosti poklapa s područjem koje obuhvaća buduća EU strategije za jadransko-jonsku regiju.
 

Proces pripreme programa započeo je u rujnu 2013. godine. Ulogu Upravljačkog tijela Programa preuzela je regija Emilia-Romagna u Italiji.
 

Vremenski okvir za strateške procjene utjecaja na okoliš
 

Vremenski okvir strateške procjene utjecaja na okoliš – za one razvojne trendove koji su povezani s očekivanim stanjem okoliša i mogućim utjecajem na okolišna pitanja – je programsko razdoblje 2014.- 2020. te dodatne dvije godine provedbe Programa.
 


Mišljenje na dokument iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report)


Pozivamo vas da pogledate nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji. Budući da se radi o programu transnacionalne suradnje u kojem sudjeluje 8 država (4 članice Europske unije i 4 nečlanice), dokumenti se objavljuju na engleskom jeziku.
 

Vaše komentare na navedeni dokument na engleskom jeziku možete dati putem linka http://goo.gl/xJ0ra6 do 30. lipnja 2014. godine.
 


*Nacrt programskog dokumenta nismo u mogućnosti dostaviti na očitovanje s obzirom da navedeni još nije pripremljen.

 

Preuzimanja:

Dokumenti

Do 16. lipnja 2014. javne konzultacije u sklopu Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.
Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. u teritorijalnom smislu obuhvaća 14 država sudionica od kojih je 9 država članica EU (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija te Njemačka sa svoje dvije pokrajine (Baden Württemberg i Bavarska)), 3 IPA države (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) i 2 ENI države (Moldavija cijelim svom teritorijem i Ukrajina s četiri regije). Upravljačko tijelo Programa smješteno je u Uredu za planiranje nacionalnog gospodarstva u Budimpešti, Mađarska.

Proces izrade Programa te uspostave sustava za njegovo upravljanje započeo je u siječnju 2013. godine uspostavom Programskog odbora sastavljenog od predstavnika svih država sudionica. Programski odbor pripremio je glavne dijelove sadržaja programa, u skladu s pravilima i procedurama koje propisuje zakonodavni okvir Europske unije za razdoblje 2014.-2020.

Ovim putem vas pozivamo da doprinesete nacrtu programa suradnje ispunjavanjem on-line upitnika kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice:

https://survey.metis-vienna.eu/grafstat/formulare/consult/.

Kako su informacije sadržane u upitniku sažete, s ciljem što boljeg razumijevanja trenutne procedure i sadržaja nacrta programa, molimo preuzmite i konzultirajte nacrt programa suradnje te druge korisne dokumente koji su dostupni na početku ovog upitnika.

Program se bavi širokim spektrom različitih tema, stoga molimo da označite na početku upitnika svoje područje djelovanja i odgovarate samo na dijelove unutar vaše nadležnosti.

Rok za ispunjavanje upitnika je petak, 16. lipnja 2014. godine.
 
Program ESPON 2020. – Prijedlog programa suradnje 2014-2020 (od 04.03. do 02.04.2014.)

Europska mreža za praćenje prostornog razvoja (European Spatial Planning Observation Network; u daljnjem tekstu: ESPON), provodi javnu raspravu o Programu ESPON 2020. – Prijedlogu programa suradnje 2014-2020. U programu ESPON sudjeluju države članice EU, četiri partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska) te akademske institucije na europskoj razini (Association of European Schools of Planning - AESOP, European Regional Science Association - ERSA, Association of European Geographical Societies - EUGEO, European Council of Town Planners - ECTP, Regional Studies Association - RSA, European Council of Landscape Architecture Schools - ECLAS, International Geographical Union-IGU).
 

Radna tijela programa ESPON su, u suradnji sa državama članicama EU i državama partnerima, pripremila ESPON 2020. – Prijedlog programa suradnje 2014-2020.
 

Svrha ove javne rasprave je prikupiti mišljenja svih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba (tijela javne uprave, znanstvenih zajednica, sudionika u sustavu prostornog planiranja, privatnog sektora, gospodarskih i socijalnih partnera, civilnog društva i drugih) o Prijedlogu programa, a relevantna mišljenja će biti ugrađena u Prijedlog programa suradnje prije podnošenja Europskoj komisiji na konačno usvajanje.
 

Javna rasprava je otvorena u razdoblju od 04. ožujka  do 02. travnja 2014.
 

Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu popunjavanjem on-line Upitnika. Upitnik je moguće preuzeti i u pdf formatu, a sadrži 13 pitanja te će za njegovo popunjavanje biti potrebno oko 15 minuta.

O programu ESPON


OPĆENITO

U cilju promicanja gospodarskog prosperiteta i socijalne kohezije na cijelom području, Europska unija provodi kohezijsku politiku čija su pravila i prioritetne teme uređene odgovarajućim zakonodavnim paketom. Kohezijska politika Europske unije u razdoblju 2014-2020 nastoji doprinijeti europskoj Strategiji EUROPA 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Jedan od ciljeva EU u novom programskom razdoblju 2014-2020 je teritorijalna kohezija koja se ostvaruje primjenom integriranog pristupa koji polazi od lokacije. Niz upravljačkih tijela u suradnji sa zajedničkim tajništvima, zemljama članicama i partnerskim državama priprema prijedloge operativnih programa za razdoblje 2014-2020.

ESPON je Europska mreža za praćenje prostornog planiranja. Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). Osnovne strateške odrednice ovog programa su: pridonijeti jačanju korištenja prostornih podataka u razvoju politika i programa vezanih uz kohezijsku politiku EU (ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija) kako na razini EU tako i u državama članicama i regijama EU, implementirati primijenjena istraživanja i analize koji će dati nove pokazatelje i olakšati prijenos znanja u političkim procesima stvaranjem prostornih podataka pojedine države koji bi dali potporu razvoju politika na svim razinama, pratiti glavne europske teritorijalne trendove, mogućnosti i izazove, te osigurati analitičke alate kako bi se prostornim podacima i iskustvom sa razine EU aktivno pridonijelo relevantnim procesima politika i političkih rasprava, kao i stvaranju teritorijalne strategije, osigurati učinkovitu, pravodobnu i brzu komunikaciju, postići maksimalni doseg i primjenu svih potencijalnih dionika, te omogućiti kontinuiranu koordinaciju i suradnju sa širokim spektrom ciljanih institucija na svim razinama i ESI programima.

ESPON promiče i potiče europski razvoj i suradnju teritorijalne dimenzije politike kroz osiguranje podataka, prijenos i stjecanje znanja i to svih razina uprave kao i ostalih provoditelja politika. Kroz prethodne programe ESPON 2006 i ESPON 2013 značajno je unaprijedio europsko znanje i bazu dokaza vezanih uz teritorijalni razvoj, teritorijalne strukture, trendove, perspektive i utjecaje politika.
 

PRORAČUN

ESPON se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) koji u ukupnom financiranju sudjeluje sa 41,3 milijuna € te iz doprinosa država članica i partnerskih država čime ukupni proračun programa prelazi 51,0 milijuna €.

TEME

Svih jedanaest tematskih ciljeva ESI fondova posjeduje teritorijalnu komponentu ili utjecaj te su stoga svi relevantni za podršku iz programa ESPON (Uredba (EU) br. 1303/2013). ESPON će se stoga usredotočiti na podršku tematskom cilju 11 odnosno jačanju institucionalnih kapaciteta te učinkovitoj javnoj upravi. Specifični ciljevi programa ESPON podrazumijevaju: nastavak izrade prostornih podataka primjenom istraživanja i analiza, unapređenje prijenosa znanja i omogućavanje analitičke podrške korisnicima, poboljšanje prostornog promatranja i primjena alata za teritorijalnu analizu, proširenje dosega i unosa prostornih podataka, izrada pregleda specifičnih programskih pokazatelja rezultata.

VRSTE AKTOVNOSTI

Program ESPON će financirati niz akcija vezanih uz istraživanja i analize o europskom teritorijalnom razvoju, izradu ciljanih analiza i tematski fokusiranih dokumenata o specifičnim tematskim područjima prema traženju dionika, teritorijalna promatranja i izvještavanje, razvoj alata za teritorijalne analize, izradu publikacija kako bi informacije postale dostupne krajnjim korisnicima

CILJANE SKUPINE

Doprinos ESPON-a Strategiji Europa 2020 i potpora gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, leži u sposobnosti da prepoznaje stvarne potrebe i surađuje sa ključnim ciljnim skupinama u kreiranju i provedbi politika. Podaci o prostoru će podržati integrirane pristupe temeljene na mjestu i omogućiti šire europsko vrednovanje pojedinih regija, gradova i većih teritorija, što može pomoći u definiranju i istraživanju novih mogućnosti za razvoj i rast.

Prostorni podaci kojima se bavi ESPON namijenjeni su prvenstveno kreatorima politika s teritorijalnom dimenzijom na svim razinama te tijelima koja provode programe financirane pomoću ESI fondova u izradi izvješća. Sekundarne ciljane skupine ESPON programa su organizacije koje promiču različite regionalne i urbane interese na EU razini, stručnjaci i sudionici u sustavu upravljanja iz više razina, javni službenici i planeri regionalne i lokalne razine i šireg područja, akademska zajednica, istraživači i studenti kao budući donositelji odluka, privatni sektor i šira europska javnost.

Zaključno, sveobuhvatni i pravovremeni prostorni podaci kvalitetna su podloga za učinkovitije i brže donošenje odluka kako na svim razinama uprave tako i u različitim gospodarskim sektorima.

 

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima
Javne konzultacije za Akcijski plan Strategije EU za jadransku i jonsku regiju produžene do 27. siječnja

Javne konzultacije za Akcijski plan Strategije EU za jadransku i jonsku regiju produžene su do 27. siječnja 2014. putem službene stranice DG REGIO-a http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/pbl_cons_eusair.

Cilj nove Strategije je promocija održivog ekonomskog i socijalnog prosperiteta Regije kroz rast i stvaranje poslova, povećanje atraktivnosti, kompetitivnosti i povezanosti s jedne strane te očuvanje okoliša i osiguranje zdravih i uravnoteženih pomorskih i obalnih ekosustava s druge strane.

 
Javne konzultacije u sklopu pripreme Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

U tijeku su javne konzultacije u sklopu pripreme Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

Nacrt Operativnog programa (OP) za  Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014.-2020. možete naći ovdje:  http://www.hu-hr-ipa.com/en/documents-draft-op-

Vaše komentare / primjedbe, molimo pošaljite elektronskim putem na adresu:  huhrcbc@vitalpro.hu , najkasnije do 30. travnja 2014. godine.

 
Do 21. ožujka 2014. otvorene javne konzultacije za program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE

U razdoblju od 10. siječnja 2014. – 21. ožujka 2014. otvorene su partnerske konzultacije programa INTERREG EUROPE 2014. – 2020.

30 država sudionica u programu (EU28, Norveška i Švicarska), zajedno s Upravljačkim tijelom programa i Zajedničkim tajništvom pripremili su nacrt Programa suradnje. Strateška procjena utjecaja na okoliš također je pripremljena te se nalazi u Izvješću o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

Sljedećih 10 tjedana, program INTERREG EUROPE održat će javne konzultacije kako bi prikupio mišljenja o programu od svih zainteresiranih osoba ili institucija (npr. lokalne, regionalne ili nacionalne administracije, gospodarskih i socijalnih partnera kao i civilnog društva, uključujući partnere iz područja zaštite okoliša, nevladine organizacije i slično).

Za prikupljanje vaših komentara napravljen je on-line upitnik. Za popunjavanje upitnika bit će Vam potrebno oko 15 minuta. Kako bi se bolje pripremili za popunjavanje, upitnik možete čitati i u pdf formatu, međutim, odgovori će se zaprimati samo preko on-line verzije.
 

Započni konzultacije

 

______________________________________________________________________________

  

O programu INTERREG EUROPE


Europska unija kroz kohezijsku politiku nastoji smanjiti razlike u razvoju, rastu i kvaliteti života u Europskim regijama. Kohezijska politika promovira aktivnosti kako bi europsko područje bilo inovativnije, održivije i uključivije. To su glavne odrednice političkog programa Europske unije poznatog pod imenom Strategija Europa 2020.

Dok se većinom sredstava usmjerenih na smanjenje navedenih razlika upravlja nacionalno, države članice EU vjeruju kako se regionalni razvoj može poboljšati kroz suradnju izvan granica vlastite države.

INTERREG EUROPE financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i  dizajniran je kako bi potpomogao prijenos znanja te učenje i razmjenu politika između javnih tijela kako bi se poboljšao učinak politika i programa za regionalni razvoj. Program omogućuje javnim tijelima iz cijele Europe razmjenu iskustava i ideja o načinu na koji funkcioniraju javne politike kako bi pronašli rješenja za poboljšanje strategija za svoje građane.

 

Kako će funkcionirati?


Program INTERREG EUROPE ima proračun od 359 milijuna eura (EFRR) za razdoblje 2014. – 2020.

Program se koncentrira na sljedeće teme vezane uz regionalni razvoj:
 

1. Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
2. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća
3. Gospodarstvo s niskom razinom emisije CO2
4. Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa
 

INTERREG EUROPE će financirati dvije vrste aktivnosti:
 

a) Projekti suradnje: partnerstva javnih organizacija iz različitih europskih država koje rade zajedno 3 – 5 godina kako bi razmijenile iskustva u određenom području. Svaka regija u projektu će izraditi Akcijski plan.  Akcijski plan će specificirati što će biti učinjeno u regiji kako bi se osiguralo da naučene lekcije s projekta suradnje budu primijenjene u praksi. Projekti će biti obavezni pratiti što se događa s akcijskim planovima kako bi se moglo procijeniti koliko je uspješna bila suradnja.
b) Platforme za podršku/učenje o razvojnim politikama: prostor za konstantnu podršku bilo kojoj organizaciji koja se bavi regionalnim razvojnim politikama u Europi u sklopu kojeg mogu pronaći rješenja te poboljšati način na koji upravljaju i/ili provode svoje javne razvojne politike, a nalaze se u četiri odabrane programske teme.
 


Tko se može financirati?


Organizacije iz bilo koje države članice EU, Norveške i Švicarske prihvatljive su za financiranje u sklopu programa INTERREG EUROPE ako su:
 

- Nacionalna, regionalna ili lokalna javna tijela
- Druge javne institucije (npr. sveučilišta, regionalne razvojne agencije, organizacije za potporu poduzetnicima itd.). Svaka država će definirati koje institucije su prihvatljive u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.


 

Tko će u konačnici imati koristi?


Zaposlenici i institucije uključene u kreiranje politike i provedbu četiriju navedenih tematskih područja u cijeloj Europi, a kao rezultat, građani, na koje se te politike odnose, će imati izravne koristi kroz bolje upravljanje i provedbu tih javnih politika.
 


Što će se točno promijeniti?


Pojedini zaposlenici i institucije bit će spremniji za predlaganje novih politika ili primjenu novih tehnika. Institucije na regionalnom, nacionalnom i/ili EU nivou će biti učinkovitije u provedbi regionalnih politika i programa.
 


Zašto je ovaj Program drugačiji od svega što je postojalo do sada?


Ovakav način suradnje postoji već 20-ak godina, međutim, dodane su nove značajke kako bi se osigurala bolja efikasnost kako slijedi:
 

1. Odabir fokusiranih tema: čim je potpora fokusiranja to je veća mogućnost za postizanje rezultata.
2. Srednjoročno i dugoročno praćenje: projekte suradnje često se kritiziralo u prethodnim godinama zbog nemogućnosti jasnog praćenja rezultata. Od partnera će se tražiti da prate učinke projekta na svojem području. Faza praćenja projekata je ključna za prikaz vrijednosti suradnje te kako bi se osiguralo da rezultati suradnje budu sistematičnije praćeni.
3. Platforme za podršku/učenje o razvojnim politikama: postoji velik broj europskih mreža koje se bave regionalnim razvojem, ali nijedna nema za cilj potporu lokalnim i regionalnim vlastima kako bi bili učinkovitiji u planiranju i provedbi politika na korist građana. Platforme će biti alat koji će omogućiti bržu i bolju razmjenu znanja kako bi pomogle vlastima u njihovim zadacima.
4. Veći naglasak na poboljšanje politika i programa koje su dio kohezijske politike Europske unije.

 
Do 19. siječnja 2014. javne konzultacije o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2020.
U ponedjeljak,  9. prosinca 2013. godine, otvorene su javne konzultacije o potencijalnom utjecaju na okoliš budućeg programa Središnja Europa 2020 u skladu sa SEA Direktivom 2001/42/EC.

Pozivamo vas da pogledate nacrt Okolišnog Izvješća koji opisuje potencijalni utjecaj na okoliš te nacrt programskog dokumenta programa Središnja Europa 2020. Budući da se radi o transnacionalnom programu u kojem sudjeluje 9 država članica konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku.

Vaše komentare na navedene dokumente možete dati putem online platforme do 19. siječnja 2014. godine. 
 
Do 27. svibnja javna rasprava o Prijedlogu operativnog programa URBACT III
U suradnji sa državama članicama EU i državama partnerima, radna tijela programa URBACT III pripremila su URBACT III – Prijedlog operativnog programa.

Svrha ove javne rasprave,  otvorene od 15. travnja do 27. svibnja 2014., je prikupiti mišljenja svih gradova i zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba o Prijedlogu operativnog programa, a relevantna mišljenja će biti ugrađena u Prijedlog operativnog programa prije podnošenja Europskoj komisiji na konačno usvajanje.

Pozivamo vas da se uključite u javnu raspravu popunjavanjem on-line obrasca.
 

O programu URBACT III


OPĆENITO

URBACT III je program europske teritorijalne suradnje kojem je cilj promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava gradova o novim modelima upravljanja, prostornom planiranju, mjerama održivog razvoja, promociji socijalne uključenosti i jačanju urbano-ruralnih veza, pri čemu je važno napomenuti da URBACT III, ne osigurava sredstava za infrastrukturne investicije (izgradnja gradskih prometnica i sl.). Program podržava 'soft' mjere edukacije građana i djelatnika javne uprave, razmjenu iskustava i dobre prakse, podizanje svijesti, izgradnju kapaciteta za upravljanje gradovima i sl.

Program je namijenjen svim europskim gradovima koji žele potaknuti izradu strategija održivog urbanog razvoja i akcijskih planova, a glavne ciljne skupine i korisnici su jedinice lokalne samouprave (gradovi), njihova administracija, udruge građana te sektorski stručnjaci koji sudjeluju u izradi lokalnih politika. U programu sudjeluju države članice EU i dvije države partneri (Norveška i Švicarska).


PRORAČUN

Program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) (Uredba EU br. 1299/2013) i nacionalnih doprinosa 28 država članica i 2 države partnera. Ukupni proračun programa URBACT III iznosi 96,3 milijuna € od čega je 74,3 milijuna € planirano za sufinanciranje iz ERDF-a te 22,0 milijuna € koji čine nacionalni doprinosi. Postotak sufinanciranja od država članica je 5,7%, ERDF 77%. Nacionalni doprinos se određuje prema broju stanovnika u odnosu na ukupan broj stanovnika EU 28 iz 2012. godine.

Doprinos koji Republika Hrvatska iz državnog proračuna treba uplatiti u proračun programa URBACT iznosi 4784,90 €/godišnje, odnosno  za razdoblje 2014.-2020. ukupno 33.494 €. Ostatak nacionalnog doprinosa dolazi od lokalnih partnera (gradova) koji sudjeluju u Programu. U svakom projektu u kojemu sudjeluje pojedini grad, grad sufinancira vlastitim sredstvima. Gradovi koji pripadaju slabije razvijenijim i tranzicijskim regijama ostvaruju 85% sufinanciranja iz ERDF-a, dok gradovi iz razvijenih regija mogu ostvariti 70% sufinanciranja iz ERDF-a.


TEME

Sve aktivnosti programa provode se pod tematskim ciljem 11. „Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana i učinkovite javne uprave“ Uredbe EU. 1303/2013 čl. 9 , a prioritetne osi programa URBACT III su:
 

Prioritetna Os 1: Poticanje integriranog održivog urbanog razvoja

• Specifični cilj 1: Povećati sposobnost gradova u upravljanju/provođenju održivih urbanih politika i prakse na integrirani i participativan način
• Specifični cilj 2: Poboljšati planiranje održivih urbanih politika u gradovima
• Specifični cilj 3: Poboljšati provođenje održivih urbanih strategija i aktivnosti u gradovima
• Specifični cilj 4: Osigurati da stručnjaci i donositelji odluka na svim razinama imaju pristup znanjima/spoznajama te da dijele know-how o svim aspektima održivog urbanog razvoja u cilju poboljšanja politika urbanog razvoja

Prioritetna Os 2: Tehnička pomoć

• Specifični cilj 5: Povećati učinkovitost i produktivnost upravljanja i provedbe programa URBACT III.VRSTE AKTIVNOSTI

Rad URBACT III će biti organiziran kroz tri vrste mreža:
 

• „Mreže za planiranje aktivnosti“ kao glavne korisnike imaju gradove koji žele provoditi integrirane strategije i aktivnosti uz primjenu različitih tipova financiranja (uključivo i gradove iz članaka 7. i 9. Uredbe EU br. 1301/2013. Osnovni rezultati su lokalni akcijski planovi ili tematski rezultati. U ovoj bi mreži sudjelovalo 8-12 partnera (do 3 partnera mogu biti ostali dionici koji nisu gradovi), a projekti bi trajali 6-24 mjeseci.
• „Mreže za provedbu“ kao glavne korisnike imaju gradove koji žele razvijati strategije održivog urbanog razvoja (inicijalna samoprocjena postojećih strategija/planova, transnacionalni seminari za razmjenu, uspostavljanje i vođenje lokalnih partnerstva, stalno praćenje procesa implementacije). Osnovni rezultat su samoprocjena postojećih strateških i planskih dokumenata u gradovima, tematski rezultati, poboljšanje strategije za provedbu. U ovoj bi mreži sudjelovalo 8-12 partnera (do 3 partnera mogu biti ostali dionici koji nisu gradovi), a projekti bi trajali 6-24 mjeseci.
• „Mreže za prijenos“ kao glavne korisnike imaju gradove koji provode integrirane strategije i aktivnosti uz primjenu različitih tipova financiranja (uključivo i gradove iz članaka 7. i 9. EU Uredbe br. 1301/2013. Aktivnosti bi bile izrada osnovnih studija, seminari, uspostavljanje i vođenje lokalnih partnerstava. Osnovni rezultat su prijenos dobre prakse i redefiniranje dobre prakse. U ovoj bi mreži sudjelovalo 5-8 partnera (obzirom da će u njoj sudjelovati gradovi koji su uspjeli provesti svoje strategije i koji će svoje znanje prenositi drugim gradovima, a kako se ne bi postavljalo veliko opterećenje na ove gradove, broj partnera je smanjen), a projekti bi trajali 6-24 mjeseca.CILJANE SKUPINE

URBACT III će aktivno surađivati sa svim gradovima, a prilika će se dati onima koji se financiraju sredstvima ERDF sukladno čl. 7 Uredbe EU 1303, bilo kroz Integrirana teritorijalna ulaganja ,posebni Operativni program ili posebnu prioritetnu os. Nastojat će tim gradovima osigurati potrebna znanja kao rezultat URBACT-ovih aktivnosti. Tražit će način kako utemeljiti pristup nazvan „Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice“  u gradovima kroz razmjenu iskustava između gradova koji primjenjuju ovaj pristup te će omogućiti izgradnju kapaciteta u tim gradovima u cilju boljeg razumijevanja i upravljanja ovim pristupom.

Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Dana, 04. listopada 2013. godine, održana je konferencija za novinare na kojoj su potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prof. dr. sc. Branko Grčić, zamjenik ministra  dr. sc. Jakša Puljiz  i pomoćnik ministra Venko Ćurlin, predstavili  Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i time započeli postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga tog zakona.

 S obzirom na iskazani interes javnosti, postupak savjetovanja nastavljen je i nakon 4. studenoga 2013., do kada je prvotno bio predviđen.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva zainteresiranu javnost da dostavi svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske elektroničkom poštom na e-mail: nacrt.zakona@mrrfeu.hr ili faxom na broj: 01/6400-642.
 

 

 

 

 

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu prijedloga Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014. – 2020.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao nadležno tijelo, provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014.-2020. 
 
Postupak strateške procjene se provodi na temelju rezultata utvrđenih Strateškom studijom, koja je izrađena kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Operativnog programa te predložile odgovarajuće mjere zaštite okoliša sukladno procijenjenim utjecajima. Sukladno mišljenju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014.-2020. na javnu raspravu. Javna rasprava održat će se od 15. rujna do 15. listopada 2014., u sklopu koje će se u petak, 26. rujna 2014. godine, s početkom u 10.00 sati, u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Račkoga 6, 10000 Zagreb, održati i javno izlaganje o Strateškoj studiji  (uključujući Dodatak na istu te Netehnički sažetak Strateške studije) i nacrtu prijedloga Operativnog programa.  
 
Do 27. listopada 2014. web konzultacije o nacrtu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
U tijeku je revidiranje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, dokumenta koji obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014.-2020. Financijska alokacija iz ESI fondova za navedeni Operativni programa iznosi 6,881 milijardi, a obuhvaća sljedeće prioritetne osi: 
 
1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
3. Poslovna konkurentnost
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i održivost resursa
7. Povezanost i mobilnost 
8. Socijalno uključivanje i zdravlje
9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
10. Tehnička pomoć 
 
Tekst dokumenta izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
 
U izradi dokumenta bitno je naglasiti i kontinuiranu suradnju sa službama Europske komisije, koja po završetku procesa usvaja operativne programe, odnosno formalno odobrava korištenje ESI fondova kako je opisano u tim programima. 
 
Ovim putem Vas ujedno pozivamo da do 27. listopada 2014. svoje komentare na tekst Operativnog programa dostavite na sljedeću adresu elektroničke pošte: opkk@mrrfeu.hr
 
Sve primjedbe bit će obrađene i uzete u obzir u procesu dovršetka nacrta Operativnog programa. 
 
Unaprijed zahvaljujemo na Vašem vremenu i cijenimo Vaše mišljenje. 
 
Do 27. veljače 2015. javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije za Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014. – 2020.
Otvorene su javne konzultacije u vezi s postupkom određivanja sadržaja strateške studije koja će predstavljati temelj za stratešku procjenu utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).

Pozivamo vas da pogledate nacrt dokumenta iz postupka određivanja sadržaja studije (engl. Scoping Report) koji opisuje okvir, metodologiju, sadržaj i razinu obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji te nacrt programskog dokumenta za Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014. – 2020. Budući da se radi o programu prekogranične suradnje, konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku.
 

Vaše komentare na navedene dokumente na engleskom jeziku možete dostaviti koristeći sljedeći obrazac: http://goo.gl/unvT6h do 27. veljače 2015. godine.

Javne konzultacije u sklopu transnacionalnog programa MEDITERAN 2014.-2020. (9.10.-22.11.2013.)

Transnacionalni program Mediteran promiče razmjenu iskustava i znanja te poboljšanje javnih politika između nacionalnih, regionalnih, lokalnih i drugih dionika na odgovarajućoj teritorijalnoj razini. Uključuje 57 regija iz 10 država članica Europske unije (Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) i triju država kandidatkinja za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Republika Hrvatska u Program je uključena cijelim svojim teritorijem. Program se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (engl. European Regional Development Fund (ERDF) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (engl. Instrument for Pre-Accession (IPA)).
 

U okviru pripreme novog transnacionalnog programa Mediteran 2014.-2020., države sudionice programa pripremile su e-upitnik putem kojeg žele konzultirati dionike programskog područja kako bi definirale strategiju programa u smislu odabira tematskih prioriteta.
 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalno tijelo unutar transnacionalnog programa Mediteran poziva sve dionike programskog područja da se uključe u proces javnih konzultacija kroz popunjavanje sljedećeg upitnika pripremljenog na engleskom i francuskom jeziku:
 

http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020/consultation.html


Konzultacije će biti otvorene do 22 studenog 2013. za sve dionike programskog područja. Rezultati će biti objavljeni u siječnju 2013. godine na stranici Programa: http://www.programmemed.eu/en