Registar ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Registar ugovora Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, sklopljenih od 1. siječnja 2018. godine i sve njegove kasnije promjene, dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom u rubrici Registri ugovora.“
 

Registar ugovora za 2012.
Registar ugovora za 2013.
Registar ugovora za 2014.

Dokumenti

Registar ugovora za 2015.

Dokumenti

Registar ugovora za 2016.

Dokumenti

Registar ugovora za 2017.

Dokumenti

Registar okvirnih sporazuma i ugovora za predmete iz nadležnosti Središnjeg ureda za središnju javnu nabavu