Produžen rok za javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. do 06. listopada 2015.

Otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva). 
Pozivamo vas da pogledate nacrt programskog dokumenta za Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020., nacrt studije Strateške procjene utjecaja na okoliš s aneksima, ne-tehnički sažetak Izvješća o okolišu na hrvatskom jeziku, te upitnik.
Vaše komentare na navedene dokumente na hrvatskom ili engleskom jeziku i popunjeni Upitnik možete dostaviti na adresu e-pošte: sanja.vranic@mrrfeu.hr do 06. listopada 2015. godine.