Program Ujedinjenih naroda za razvoj – UNDP

Program Ujedinjenih naroda za razvoj 
(engl. United Nation Development Programme - UNDP)
 
Dana 31. srpnja 2008. godine Vlada Republike Hrvatske je prihvatila Nacionalni provedbeni plan aktivnosti 2007.-2011. godine kojim se uređuje pomoć UNDP-a u Republici Hrvatskoj. Plan je u svibnju 2009. godine revidiran, a u rujnu iste godine prihvaćen od strane Vlade Republike Hrvatske. Nacionalni provedbeni plan aktivnosti provodio se od 2007. do 2011. godine u skladu s razdobljem provedbe Nacionalnog strateškog okvira za razvoj (2006.-2013.) te je davao strateški doprinos Nacionalnom planu razvoja u nastajanju i Nacionalnim Milenijskim ciljevima razvoja (NMDG) kroz šest strateških nacionalnih ciljeva razvoja:
 
1. smanjivanje socijalne isključenosti i usklađivanje socijalne politike s Europskim normama i ratificiranim konvencijama Ujedinjenih naroda te drugim međunarodnim konvencijama, kao i konferencijama;
2. regionalni razvoj s naglaskom na sposobnostima apsorpcije i socio-ekonomskom oporavku područja posebne državne skrbi i nedovoljno razvijenih područja;
3. promicanje očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te promicanje energetske učinkovitosti;
4. mjere za unapređivanje konkurentnosti poslovnog okruženja;
5. mjere koje doprinose reformi pravosuđa i sigurnosti ljudi i
6. mjere za unapređivanje nacionalnog kapaciteta za strateško planiranje, primanje razvojnih fondova i izvršavanje novonastale uloge donatora.
 
U ožujku 2010 godine, Vlada Republike Hrvatske zatražila je dvogodišnje produženje Nacionalnog provedbenog plana aktivnosti 2007.-2011. Izvršni odbor UNDP-a odobrio je zahtjev 15. lipnja 2011. godine čime je  mandat UNDP-a u Hrvatskoj produljen do kraja 2013. godine.  Nacionalni provedbeni plan aktivnosti 2012.-2013. zamišljen je kao okvir za UNDP-ovo programiranje u Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2013. godine i kao nastavak aktivnosti koje su provođene u sklopu Nacionalnog provedbenog plana aktivnosti od 2007. do 2011. godine.
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. studenog  2012. godine donijela zaključak kojim se prihvaća Nacionalni provedbeni plan aktivnosti 2012.-2013. godine i ovlastila je potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da u njeno ime potpiše Nacionalni provedbeni plan aktivnosti 2012.-2013 godine.

Neki od programa UNDP-a koji se provode u Hrvatskoj

Za program „Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj obali putem održivog razvitka obalnog područja, COAST“ zaduženo je:
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Za program ''Energetska učinkovitost'':
Ministarstvo gospodarstva
Lokalni razvoj:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
Socijalno uključivanje:
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Program razvoja Europskog centra za međusektorsko partnerstvo:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Pravosuđe i društvena sigurnost:
Ministarstvo pravosuđa i Državno izborno povjerenstvo
 
Za više informacija o programima UNDP-a koji se provode u Hrvatskoj posjetite internetsku stranicu UNDP-a: www.undp.hr