O Ministarstvu

Vizija

Ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske.
 

Misija

Osigurati kvalitetne javne politike za unaprjeđenje radnih i životnih uvjeta u svim dijelovima Hrvatske, a osobito u slabije razvijenim područjima.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i NN 104/16).