Usluga angažmana stručnjaka za vidljivost i promidžbu u okviru financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. i financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014.-2021.

Dokumenti