Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa 2014.-2020.

Financijski pregled EU fondova pratite na stranici strukturnifondovi.hr.