Usvojen novi Plan i program obnove i razvoja Grada Vukovara do 2027. godine

Slika /slike/Vijesti/2023/Novo/036_Vodotoranj39-scaled.jpg

Danas je na sjednici Vlade usvojena Odluka o utvrđivanju Plana i programa obnove i razvoja Grada Vukovara do 2027. godine, nakon usklađivanja sa svim relevantnim aktima te prethodno provedenim postupkom javnog savjetovanja.

Financijski okvir za provedbu obuhvaća planirana sredstva Državnog proračuna u iznosu od 67,19 milijuna eura, za financiranje dijela projekata iz baze kojom upravlja Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara.
 
Upravo je Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, kao jedna od najvažnijih poluga u revitalizaciji Grada, dao značajan doprinos u prethodnom razdoblju kako bi se uspjeli financijski podržati projekti od vitalne važnosti za sva područja života Vukovaraca.

Od 2016. do danas budžet Fonda iznosio je 67,5 milijuna eura, a neki od najznačajnijih projekata koji su njime financirani su Radnički dom u Borovu naselju i njegova prenamjena u Veleučilište, obnova Vodotornja, izgradnja Plivališta i drugi.
Ukupno je uz pomoć Fonda financirano 237 projekata, a ovih je dana dovršen i digitalni pregled većine njih koji je odsad dostupan na stranici https://projekti.fond-vukovar.hr/.

U novom razdoblju financiranja u najavi su daljnji kapitalni projekti kojima će se nastaviti s unaprjeđenjem kvalitete života u Gradu Vukovaru, poput izgradnje studentskog restorana Veleučilišta Lavoslava Ružičke i nabave uređaja za magnetnu rezonancu u NMB „dr. Juraj Njavro“.

Foto: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Pisane vijesti