Ustrojene i urbane aglomeracije Splita i Osijeka

Slika /slike/Ilustracije_eu.jpg

Svrha ustrojavanja urbanih područja je učinkovitije planiranje, usklađivanje i provedba politike regionalnoga razvoja, te povlačenje sredstava iz fondova EU namijenjenih urbanom razvoju.

Nakon ustrojavanja Urbane aglomeracije Rijeke, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Splita te Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Osijeka. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, odluke su donesena na temelju prijedloga gradova Splita i Osijeka, sjedišta aglomeracija, uz prethodno mišljenje i suglasnost svih jedinica lokalne samouprave uključenih u aglomeracije te uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
Urbanu aglomeraciju Splita čine gradovi Split, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin i Trogir te općine Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć i Podstrana.
 
Urbanu aglomeraciju Osijeka čine gradovi Osijek, Belišće i Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Petrijevci, Punitovci, Šodolovci, Tordinci, Vladislavci i Vuka.
 
Gradovi Split i Osijek, kao sjedišta aglomeracija, nositelji su izrade strategije razvoja svojih urbanih aglomeracija koja će biti njihova osnova za daljnji rad, što uključuje i identificiranje projekata koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova i koji su u interesu svih članova Urbane aglomeracije Splita, odnosno, Urbane aglomeracije Osijeka i njihova stanovništva.
 
Ustrojavanje urbanih aglomeracija propisano je Zakonom za četiri najveća grada – Zagreb, Split, Rijeku i Osijek. Svrha ustrojavanja urbanih područja, koja sukladno Zakonu osim urbanih aglomeracija uključuju i veća i manja urbana područja, je učinkovitije planiranje, usklađivanje i provedba politike regionalnoga razvoja, posebno njezine urbane dimenzije, te  povlačenje sredstava iz fondova EU namijenjenih urbanom razvoju.  
 
Uskoro se očekuje i zaprimanje prijedloga Grada Zagreba za ustrojavanje njegove urbane aglomeracije.
 

Pisane vijesti