Ugovoreni prvi projekti u okviru 1. poziva Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

  • Slika /slike/Vijesti/2024/Veljača/Slovenija/1000103734.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Ljubljani je na svečanom događaju potpisano 10 ugovora o sufinanciranju u okviru Programa prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2021. - 2027. Ukupna vrijednost ovih ugovora iznosi 9 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Domagoj Mikulić, koji je u pozdravnom govoru iskazao zadovoljstvo velikim interesom projektnih prijavitelja za prijavu na ovaj poziv što dokazuje da su odabrani specifični ciljevi i teme od velikog interesa za programsko područje. Istaknuo je da će se projekti baviti aktualnim temama, od promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, jačanja zaštite i očuvanja prirode i bioraznolikosti do povećanja učinkovitosti javne uprave. Uz partnere koji već imaju iskustva u provedbi Interreg projekata, prisutni su i novi projektni partneri, što nam je posebno drago.

U okviru Programa Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2014.-2020. imali smo primjer kako odlična suradnja institucija s obje strane granice na projektnoj razini može rezultirati kvalitetnim rješenjima i na nacionalnoj razini. U srpnju 2023. godine Vlade obiju država i resorna ministarstva Republike Hrvatske i Republike Slovenije potpisala su Sporazum o prekograničnoj suradnji u pružanju hitne zdravstvene zaštite koji je proizišao iz uspješno provedenih projekata u okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvatska. Možda će i neki od danas ugovorenih projekata kroz svoje projektne ideje i provedbu pokazati da neko rješenje na lokalnoj i regionalnoj razini može rezultirati kvalitetnim rješenjima i na nacionalnoj razini. Državni tajnik naglasio je kako postoji odlična suradnja i velika povezanost stanovništva s obje strane granice kao i potreba za daljnjim povezivanjem kroz različite oblike projektnih aktivnosti.

Državni tajnik Ministarstva za koheziju i regionalni razvoj Republike Slovenije Marko Koprivc istaknuo je kako potpisani ugovori donose snažniju povezanost dviju susjednih zemalja i veće razvojne dosege te se pohvalio kako je na nedavni otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za male projekte zaprimljeno čak 237 projektnih prijava što je pokazatelj velikog interesa za ovaj tip prekogranične suradnje.

U 10 ugovorenih projekata sudjeluju ukupno 53 projektna partnera iz Hrvatske i Slovenije, od kojih je 27 partnera iz Hrvatske. Za 27 hrvatskih partnera koji sudjeluju na projektima ugovoreno je oko 4,23 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U 7 od ukupno ugovorenih 10 projekata, vodeći partneri su hrvatski projektni partneri. Uloga vodećih partnera je ključna u osmišljavanju i koordinaciji cijelog projekta te usmjeravanju partnerstva prema postizanju ciljeva.

Iz Specifičnog cilja 2.4. (Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima) ugovorena su 2 projekta, iz Specifičnog cilja 2.7. (Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja) ugovoreno je 5 projekata, dok su iz Specifičnog cilja 6.2. (Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama) ugovorena 3 projekta.
Više informacija o Programu prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska dostupno je na službenoj programskoj stranici
 

Pisane vijesti