U Osijeku održana informativna radionica Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027.

Slika /slike/Vijesti/2024/1000065349.jpg
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Javnom ustanovom Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održalo je informativnu radionicu u okviru Programa dunavske regije 2021. - 2027. Radionica je održana u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Radionicu su vodili predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji su sudionike detaljnije upoznali s Programom transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027., s fokusom na 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga. U okviru radionice predstavljen je i poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility - SMF), koji predstavlja alat za pokretanje razvoja malih projekata i inicijativa u okviru Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR).

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027. daje mogućnost za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu).


Naglašeno je kako se u novom programskom razdoblju u okviru Programa financiraju projekti koji se, između ostaloga, bave povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, usvajanjem naprednih tehnologija, promicanjem obnovljive energije, prilagodbom klimatskim promjenama i jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti. Financiraju se i projekti posvećeni povećanju učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanju pristupa obrazovanju, kao i jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

Za prijavitelje je u 2. pozivu otvoreno 7 specifičnih ciljeva, dok vrijednost poziva iznosi oko 38 milijuna eura iz Intereg fonda, uz stopu sufinanciranja od 80%. Projektni prijedlozi podnose se u jednom koraku u kojem se od podnositelja zahtjeva traži da pripreme i podnesu puni obrazac za prijavu putem programskog elektronskog sustava - Jems.              

Vrijednost poziva na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility-SMF) je 3,6 milijuna eura iz Interreg fonda, uz stopu sufinanciranja od 80%. Projektni prijedlozi podnose se u jednom koraku u kojem se od podnositelja zahtjeva traži da pripreme i podnesu puni obrazac za prijavu putem programskog elektronskog sustava - Jems.              

Informativna radionica je okupila brojne potencijalne prijavitelje koji su iskazali izniman interes za predstavljene pozive na dostavu projektnih prijedloga.

Pisane vijesti