Poziv za sudjelovanje na INFO danu Drugog programa aktivnosti Zajednice na području javnog zdravlja 2008.-2013.

26. siječnja 2012. godine s početkom u 14:00h u Zavodu za javno zdravstvo„Andrija Štampar“, Mirogojska cesta br. 16 u Zagrebu održava se info dan drugog programa aktivnosti Zajednice na području javnog zdravlja 2008. - 2013.

Radni plan koji sadrži prioritete za primjenu Drugog programa aktivnosti Zajednice u području javnog zdravstva 2008. -2011. (The Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008-2013) usvojen je 01. studenog 2011., a objavljen 8. prosinca 2011. godine. EAHC /Executive Agency for Health and Consumers) objavila je poziv za prijavu zajedničkih akcija, operativnih grantova, projekata i konferencija. Detalji su dostupni na internet stranici EAHC-a.

Cilj ovog programa je poboljšanje zaštite zdravlja građana razvijanjem kapaciteta za odgovor na zdravstvene prijetnje ili aktivnosti usmjerene prema razvoju sigurnosti pacijenata, zaštite od ozljeda i nesreća te procjena rizika i pravne regulative u osjetljivim područjima; promocija zdravlja, prevencija bolesti; pravo na zdravstveno informiranje i širenja znanja: uključujući aktivnosti u okviru širenja informacija građanima, kao i zdravstvenih indikatora sa fokusom razmjene znanja u okviru rodnih pitanja, zdravlja djece ili rijetkih bolesti  i sl.      


Više informacija: www.mzss.hr

26. siječnja 2012. godine s početkom u 14:00h u Zavodu za javno zdravstvo„Andrija Štampar“, Mirogojska cesta br. 16 u Zagrebu održava se info dan drugog programa aktivnosti Zajednice na području javnog zdravlja 2008. - 2013.

Radni plan koji sadrži prioritete za primjenu Drugog programa aktivnosti Zajednice u području javnog zdravstva 2008. -2011. (The Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008-2013) usvojen je 01. studenog 2011., a objavljen 8. prosinca 2011. godine. EAHC /Executive Agency for Health and Consumers) objavila je poziv za prijavu zajedničkih akcija, operativnih grantova, projekata i konferencija. Detalji su dostupni na internet stranici EAHC-a.

Cilj ovog programa je poboljšanje zaštite zdravlja građana razvijanjem kapaciteta za odgovor na zdravstvene prijetnje ili aktivnosti usmjerene prema razvoju sigurnosti pacijenata, zaštite od ozljeda i nesreća te procjena rizika i pravne regulative u osjetljivim područjima; promocija zdravlja, prevencija bolesti; pravo na zdravstveno informiranje i širenja znanja: uključujući aktivnosti u okviru širenja informacija građanima, kao i zdravstvenih indikatora sa fokusom razmjene znanja u okviru rodnih pitanja, zdravlja djece ili rijetkih bolesti  i sl.       


Više informacija: www.mzss.hr


 


Pisane vijesti