Svečanost zatvaranja twinning light projekta „Jačanje kapaciteta Porezne uprave u području suzbijanja korupcije“ financiranog u sklopu programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2008

U četvrtak 2. veljače 2012. godine održat će se svečanost zatvaranja twinning light projekta „Jačanje kapaciteta Porezne uprave u području suzbijanja korupcije“ (“Strengthening capacities of the Tax Administration in the field of fight against corruption“) financiranog u sklopu programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2008, s početkom u 14 sati u Informacijskom centru EU, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb.

Projekt se provodio u suradnji sa Saveznim Ministarstvom financija Republike Austrije. Proračun projekta je 230.000 eura.

Cilj ovog projekta bio je unaprijediti pravni i institucionalni okvir radi učinkovite borbe protiv korupcije, stvoriti preduvjete za prevenciju korupcije u Poreznoj upravi i doprinijeti jačanju svijesti o štetnosti korupcije.

Svrha projekta bila je povećanje učinkovitosti rada Porezne uprave vezano uz mogućnosti otkrivanja i procesuiranja koruptivnih djela.

Ostvareni rezultati projekta su: pripremljena Gaps and Needs analiza postojećeg sustava suzbijanja korupcije; izrađen i odobren izvještaj s preporukama za poboljšanje sustava; izrađena Strategija i Akcijski plan na temelju Strategije suzbijanja korupcije Vlade RH; izrađene smjernice za postupke koji se odnose na prigovore građana na rad djelatnika Porezne uprave; usvojena potrebna znanja i vještine u području suzbijanja korupcije od strane management-a, djelatnika u unutarnjoj kontroli i ostalih djelatnika koji se bave antikorupcijskim aktivnostima; unaprijeđeni postupci za istraživanje i otkrivanje kaznenih djela.


Pisane vijesti