Poziv na raspravu o sadržaju Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Rasprava će se održati 12. travnja 2016. godine u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Račkog 6, Zagreb s početkom u 10,00 sati.

U skladu s člankom 8. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), pozivamo zainteresiranu javnost na raspravu u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine.

Rasprava će se održati 12. travnja 2016. godine u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Račkog 6, Zagreb s početkom u 10,00 sati.

Dolazak na raspravu molimo obavezno potvrditi najkasnije do 07. travnja 2016. godine u elektroničkom obliku osobi za kontakt gđi. Mariji Šumonja na adresu: marija.sumonja@mrrfeu.hr.
 

Pisane vijesti