Održana Informativna radionica za Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava 'Promicanje održivog razvoja prirodne baštine'

  • Slika /slike/Vijesti/Informativna radionica 16_12_2016_1.JPG
  • Slika

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u petak, 16. prosinca 2016. godine, održana je Informativna radionica u sklopu objavljenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava 'Promicanje održivog razvoja prirodne baštine', referentne oznake KK.06.1.2.02, za potencijalne prijavitelje.

Ulaganja u prirodnu baštinu u sklopu Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.', provode se kroz Prioritetnu os 6 'Zaštita okoliša i održivost resursa', Investicijski prioritet 6c 'Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine' te Specifični cilj 6c2 'Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine'. Ulaganja se odnose na promicanje održivog korištenja prirodne baštine s ciljem doprinosa društveno-gospodarskom razvoju u lokalnim i regionalnim sredinama. Pozivom se želi utjecati na razvijanje svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom privremeno otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava je 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, s rokom dostave projektnih prijedloga od 6. prosinca 2016. do 5. ožujka 2017. godine. Prihvatljivi prijavitelji na Poziv su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje.

Cilj Informativne radionice bio je predstaviti osnovne informacije i uvjete Poziva, procedure za podnošenje projektnih prijedloga i postupak dodjele bespovratnih sredstava. Na informativnoj radionici predstavnici MRRFEU-a ukratko su predstavili Poziv, dok su na pitanja potencijalnih prijavitelja osim predstavnika MRRFEU-a, odgovarali i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva turizma te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.
 

Pisane vijesti