Odabrane škole za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“

Slika /Dokumenti/ASOC/ASOC letač_HR.jpg

Povjerenstvo za odabir prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“ predložilo je 10 srednjih škola s područja Republike Hrvatske za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“  koji će se provoditi u školskoj godini 2020./2021.

Škole odabrane za sudjelovanje u Projektu sudjelovat će u provedbi interdisciplinarnog obrazovnog programa koji za cilj ima promicanje građanskog praćenja javnih financija kroz korištenje otvorenih podataka i informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Glavni cilj Projekta je upoznavanja učenika i učenica s kohezijskom politikom Europske unije.
Temeljem Javnog poziva i prijedloga Povjerenstva za odabir prijava, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijela je odluku kojom odobrava uključivanje u projekt „U školi otvorene kohezije, ASOC” sljedećih srednjih škola[1]:
 
OSTVARENI REZULTAT ŽUPANIJA NAZIV SREDNJE ŠKOLE
1. Dubrovačko-neretvanska Srednja poljoprivredna i tehnička škola
2. Splitsko-dalmatinska IV. gimnazija 'Marko Marulić'
3. Virovitičko-podravska Srednja škola Stjepana Sulimanca
4. Grad Zagreb Druga ekonomska škola
5. Istarska Gimnazija Pula
6. Međimurska Ekonomska i trgovačka škola Čakovec
7. Osječko-baranjska Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
8. Brodsko-posavska Gimnazija 'Matija Mesić'
9. Sisačko-moslavačka Glazbena škola Frana Lhotke
10. Zadarska Gimnazija Vladimira Nazora

Projekt će započeti uvodnom konferencijom, nakon koje će se održati niz mrežnih edukacija za voditelje i voditeljice projekta. Uz pomoć mentorske podrške nastavnika/ca i lokalnih stručnjaka, učenici će odabrati jedan projekt u njihovoj zajednici koji je sufinanciran sredstvima fondova Europske unije, a svoje će istraživanje projekta predstaviti kroz kreativni rad.

Ovim projektom učenici diljem Hrvatske imat će prilike pobliže upoznati kohezijsku politiku, fondove Europske unije i kako oni mijenjaju Hrvatsku te u svojim lokalnim zajednicama potaknuti praćenje korištenja javnih financija.
Odluka o odabiru prijava na Javni poziv dostupna je ovdje.

[1] Srednje škole odabrane za sudjelovanje u Projektu obvezne su dostaviti potpisanu i skeniranu suglasnost ravnatelja/ice škole za sudjelovanje škole u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“. Ukoliko neka škola koja je odabrana za sudjelovanje ne dostavi pisanu suglasnost do određenog roka njezina prijava neće se smatrati važećom te će Povjerenstvo za odabir prijava izraditi novi prijedlog škola za uključivanje u Projekt.


Pisane vijesti