Odobren zakonodavni paket za Kohezijsku politiku 2021. – 2027.

Slika /slike/Službene fotografije za web_VladaRH/EU, regionalni razvoj, EU fondovi/mrrfeu01.jpg

Nakon gotovo tri godine pregovora, stalni predstavnici država članica u EU dana 03. ožujka 2021. godine potvrdili su politički dogovor postignut s Europskim parlamentom te odobrili zakonodavne uredbe kojima je uređeno  upravljanje gotovo jednom trećinom sedmogodišnjeg proračuna EU-a (preko 330 milijardi EUR) u razdoblju od 2021. do 2027

Kohezijska politika predviđa višegodišnja ulaganja uglavnom usmjerena na manje razvijene zemlje i regije kako bi se potaknula socijalna, gospodarska i teritorijalna kohezija članica EU-a. Ovim zakonodavnim paketom omogućuje se ublažavanje dugoročnih socijalnih i gospodarskih posljedica pandemije COVID-19 te se pomaže funkcioniranju jedinstvenog tržišta.
 
Suzakonodavci su usuglasili pet novih ciljeva politike koji odražavaju glavne prioritete EU-a:
 
  1. konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske transformacije i regionalne povezanosti IKT-a
  2. zelenija i otpornija Europa s nisko-ugljičnim prijelazom prema nula-ugljičnom gospodarstvu promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije i upravljanja rizicima te održivog urbanog razvoja
  3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti
  4. Europa s istaknutijom socijalnom i uključivom komponentom provedbe Europskog stupa socijalnih prava
  5. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja te lokalnih inicijativa
 
Zakonodavni paket za kohezijsku politiku odobren 3. ožujka 20201.:
           
Očekuje se da će Europski parlament potvrditi politički sporazum u ožujku te da će, nakon pravno-jezične revizije, nacrti propisa najvjerojatnije stupiti na snagu u lipnju. Više informacija o zakonodavnom paketu možete pronaći na slijedećoj poveznici.

Pisane vijesti