OBAVIJEST GRAĐANIMA - Koronavirus (COVID-19)

Slika /slike/Vijesti/2020/ožujak/Ostale informacije.jpg

S obzirom na trenutnu situaciju i zbivanja vezana uz koronavirus (COVID – 19), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pomno prati aktualna zbivanja te je poduzelo  i nadalje će poduzimati sve mjere opreza kako bi zaštitilo i omogućilo sigurnost svih nas. 

Sukladno preporukama nadležnih službi, uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanim epidemijom virusa COVID-19, a u slučaju potrebe podnošenja zahtjeva, prigovora, dopisa i sl. upućujemo vas da podnesak podnesete na jedan od navedenih načina:
 
  • elektroničkim putem na e-adresu: e-pisarnica@mrrfeu.hr,
  • poštom na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska 22, Zagreb,
  • usmeno izjaviti na zapisnik video vezom

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodno se obratite na slijedeće telefonske brojeve i e-adrese:


Telefonska centrala:
01/6400-600

Kabinet ministra
tel: 01 6400 660
e-mail: kabinet@mrrfeu.hr

Glavno tajništvo
tel: 01 6400-601
e-mail: glavno.tajnistvo@mrrfeu.hr

Odnosi s javnošću 
e-mail: press@mrrfeu.hr

Uprava za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova
tel: 01 6465 319

Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata
tel: 01 6400 607

Uprava za regionalni razvoj
tel: 01 6465 312

Uprava za otoke
tel: 01 6391 970

Uprava za potpomognuta područja
tel: 01 6391 428

Upiti vezani uz EU fondove:
fondovi@mrrfeu.hr

Elektronička kontakt točka Ministarstva za potrebe službenog dopisivanja između tijela u neupravnim stvarima:
e-pisarnica@mrrfeu.hr
 

Telefonski brojevi za pitanja vezana uz koronavirus

 
Broj 113 aktivan je od 01. rujna 2020. svaki dan od 8 do 21 sat.

S naglaskom na zdravstvena pitanja građani se mogu obratiti na brojeve telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

Svakim radnim danom od 8 do 21 sata te subotom i nedjeljom od 9 do 15 sati


099 / 46 83 001
098 / 22 77 53

Za psihološku pomoć građani se mogu obratiti svaki radni dan i vikendom 8 do 20 sati na brojeve telefona:

099 / 52 70 126
099 / 52 70 127

COVID-19 hitne ordinacije u Gradu Zagrebu

Izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa na području Grada Zagreba nastavljaju s radom na navedenim lokacijama domova zdravlja.

Radno vrijeme izdvojenih COVID-19 ordinacije je svaki dan od 8:00 do 20:00 sati.

Prije dolaska u COVID-19 ordinacije potrebno je najaviti se telefonom:
Dom zdravlja Zagreb – Centar
Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22
tel. 01 659 84 64
Na ovoj lokaciji je radnim danom omogućeno uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19

Dom zdravlja Zagreb –  Istok
Hirčeva 1
tel. 091 235 01 82

Dom zdravlja Zagreb – Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11
tel. 091 387 65 91
Na ovoj lokaciji je radnim danom omogućeno uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19
——————
Park Stara Trešnjevka 4
tel. 091 387 60 00

Drive-in” testiranje na SARS-COV-2 u NZZJZ “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb, Mirogojska 16, radnim danom od 8-16, a vikendom i blagdanom od 8-14.

Naručivanje za testiranje će se i nadalje provoditi putem odabranog liječnika obiteljske medicine.

Telefon centrale NZZJZ “Dr. Andrija Štampar”: 01 46 96 111

Napomena od 17. kolovoza 2020.

“Osim u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, uzorci se uzimaju i na sljedećim lokacijama:
 
Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11
Dom zdravlja Zagreb – Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22
Dom zdravlja Zagreb Istok – Grižanska 4
 
Napomena: Na uzorkovanje tj uzimanje brisa upućuje liječnik obiteljske medicine i/ili liječnik u izdvojenoj COVID-19 ordinaciji.
 
Navedene ambulante će, prema uputi gradonačelnika Milana Bandića zbog trenutne epidemiološke situacije, od 18. kolovoza raditi od 8 do 20 sati.
 
Testiranje o vlastitom trošku (bez uputnice liječnika) i dalje se može obaviti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar od 8 do 16, a vikendom i blagdanom od 8 do 14 sati.”
 

 


Pisane vijesti