Ministrica Tramišak potpisala Suglasnost na sadržaj Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021. – 2027.

Slika /slike/Interreg Ita Cro_za naslovnicu.jpg

Nakon nešto više od godinu dana detaljnih konzultacija s partnerima i dionicima iz Hrvatske i Italije, Ministrica Tramišak je u ime Republike Hrvatske potpisala Suglasnost na sadržaj Interreg Programa Italija-Hrvatska 2021. – 2027.

Slijedi odobrenje Programa od strane Europske komisije nakon kojeg će projektnim partnerima postati dostupno oko 173 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje prekograničnih projekata.

Novi Program predstavlja nastavak uspješne suradnje dviju zemalja i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija; razvoja vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo; promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa; jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja; razvoja i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti; jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama te druga djelovanja u svrhu podupiranja boljeg upravljanja suradnjom.

Objava prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se u zadnjem kvartalu 2022. godine. Detaljne informacije te sva dokumentacija potrebna za prijavu projekta, uključujući programski priručnik i obrazac za prijavu, bit će dostupni u trenutku objave poziva.

Detaljne informacije vezane uz novi program možete pronaći na programskim stranicama.

Pisane vijesti