Ministar Pavić na drugom okruglom stolu na temu fiskalne decentralizacije i regionalnog razvoja Republike Hrvatske

  • Slika /slike/Vijesti/Studeni 2019/IMG-20191120-WA0036.jpg
  • Slika

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić sudjelovao je na drugom Okruglom stolu na temu fiskalne decentralizacije i regionalnoga razvoja Republike Hrvatske u Uredu predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.

U svom obraćanju ministar Pavić istaknuo je važnost ovakvog oblika suradnje kazavši da je to dobar put naprijed jer se na taj način kvalitetno doprinosi kako fiskalnoj decentralizaciji tako i regionalnome razvoju u koji se ulažu i europska i nacionalna sredstva.

Naveo je i da je u mandatu ove Vlade povećana ugovorenost sredstava sa 9% na 78%, a da je isplaćeno već oko četiri milijardi kuna. Nadodao je da se u regionalni razvoj ulaže oko 600 milijuna kuna od kojih je 300 milijuna kuna za sufinanciranje EU projekata.

Govoreći o planiranoj financijskoj omotnici i Nacionalnoj razvojnoj strategiji, rekao je da joj je cilj postaviti viziju Hrvatske do 2030. godine te da će ona biti nadovezana na europske fondove, napomenuvši da je Strategija u fazi dovršavanja. Ministar je kazao i da je proces programiranja višegodišnjeg okvira  izrazito parcipativan jer uključuje brojne radne skupine i stručnjake.

Naglasio je i da je Vlada ponosna na Projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“, da je svjesna važnosti ravnomjernog razvoja Hrvatske da da aktivno radi na stvaranju okvira teritorijalne strategije za razvoj čitave Hrvatske.  

Ministar je podsjetio da je ova Vlada donijela i Zakon o brdsko-planinskim područjima i Zakon o otocima koje je ocijenio značajnima za regionalni razvoj.  Poručio je i da je ključ daljnjeg razvoja županijske razvojne agencije odnosno EU koordinatori u koje se ulaže oko 480 milijuna kuna.

Osvrćući se na preporuke Radne skupine za izradu smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske, kazao je da se radi na pojednostavljivanju procesa u sljedećoj financijskoj omotnici kako bi procesi bili jednostavniji, a instrumenti fleksibilniji. Uz to, poručio je da po pitanju teritorijalnog brendiranja hrvatskih regija postoji primjer Hrvatskog otočnog proizvoda na osnovi kojega će se raditi brendiranje i za ostale regije.

Ministar Pavić govorio je i u ulaganjima iz europskih fondova u razvoj civilnog društva. Spomenuo je da je iz Europskog socijalnog fonda uloženo preko milijardu kuna za razvoj civilnog društva za teme za koje su potrebne društvene intervencije. Izdvojio je planirane za popularizaciju znanosti, financijsku pismenost vrijedne oko 100 milijuna kuna kao i projekt „Pridruži se – aktivni u mirovini“.

Nadovezao se je i na jačanje kapaciteta upravljanja na lokalnoj i regionalnoj razini o kojem je rekao da uz jačanje Državne škole za javnu upravu koju je najavio ministar Malenica, u planu je osnivanje zasebnog učilišta za administraciju europskih fondova. To učilište, pojasnio je, neće se baviti pitanjem kako napisati kvalitetan EU projekt već kako kvalitetno administrirati projekt.

Foto: Ured predsjednice/MRRFEU

Pisane vijesti | EU fondovi