Javna rasprava o nacrtu prijedloga Interreg VI-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027. te Strateškoj studiji utjecaja Programa na okoliš

Slika /slike/Vijesti/2024/huhr_logo_en-3_1200x915_acf_cropped.jpg

Virtualne konzultacije održat će se 13. veljače godine u 10 sati.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 26. siječnja 2024. godine Odluku o upućivanju Strateške procjene utjecaja Interreg VI-A programa suradnje Mađarska - Hrvatska 2021. - 2027. na okoliš i nacrta prijedloga Interreg Programa na javnu raspravu.

Javna rasprava trajat će do 28. veljače 2024. godine, a u okviru javne rasprave Ministarstvo organizira javno izlaganje i konzultacije o Strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Programa.

Virtualne konzultacije održat će se 13. veljače godine u 10 sati putem Microsoft Team platforme. Dnevni red javnih konzultacije dostupan je ovdje.

Pozivamo sve dionike (tijela nadležna za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja na okoliš, tijela lokalne i regionalne samouprave te javnost s programskoga područja) na sudjelovanje u javnim konzultacijama, razmjeni mišljenja i raspravi o izrađenoj Strateškoj studiji i nacrtu Programa.

Pristup javnim konzultacijama je putem sljedeće poveznice: javne konzultacije

Pisane vijesti

Dokumenti