Informativni događaj „EU FONDOVI – Nove prilike 2021. – 2027.“ stiže u Šibenik

Slika /slike/Vijesti/2024/Nove prilike 2024 - novi logo.jpeg

U ponedjeljak, 26. veljače, u gradu Šibeniku će se u prostorijama Adriatic Business Centre - ABC, održati informativno događanje „EU FONDOVI - Nove prilike 2021.-2027.“ u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Informativni događaj pod nazivom „EU FONDOVI - Nove prilike 2021.-2027.“ namijenjen je predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja.

Tijekom događanja uzvanicima će se predstaviti aktualne mogućnosti financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2021.-2027. te posebno novih programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP). Ujedno će biti riječi i o industrijskoj tranziciji, ITU Mehanizmu i ITU Šibeniku, urbanome razvoju, otocima, mogućnostima sufinanciranja projekata te iskustvima dosadašnjeg korištenja sredstava iz EU fondova. Na panel raspravama će predstavnici lokalnih vlasti, poduzetnici i korisnici EU fondova predstaviti iskustva korištenja fondova Europske unije na lokalnoj razini i pripremu za korištenje sredstava u novom programskom razdoblju, a svi sudionici konferencije pozvani su pridružiti se raspravi.

Za sudjelovanje na događanju možete se prijaviti putem prijavnog obrasca na poveznici: https://bitly.ws/3dF5r

Broj mjesta je ograničen, a prijave će se zaprimati do 26. veljače 2024. ili do popunjena kapaciteta. Zainteresirani će moći pratiti događaj i preko live streama na Youtube kanalu Ministarstva EU fondovi Hrvatska.Pisane vijesti