Aktualno

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020. – 4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014.-2020. objavio je novi, ograničeni, Poziv za dostavu projektnih prijedloga. Poziv je usmjeren na odobrene projekte s 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga, koji su završeni do 31. srpnja 2021. godine.

Ciljevi novog, ograničenog poziva su:
 1. Povećanje svijesti o ulozi europske teritorijalne suradnje kod povećanja kohezije
 2. Promoviranje rezultata završenih projekata na nacionalnoj i regionalnoj razini
 3. Promoviranje koristi, važnosti i mogućnosti prijenosa rezultata završenih projekata
 4. Pružanje informacija o upravljanju i provedbi europskih projekata budućim korisnicima

Poziv je otvoren od 23. rujna 2021. od 10:00 sati, do 14. listopada 2021 do 15:00 sati.
Okvirna financijska alokacija poziva iznosi 5.6 milijuna eura EU sredstava (EFFR i IPA).
Detaljne upute, uvjete i rokove za 4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći na programskoj web stranici: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/call-for-proposals/4th-restricted-call-for-proposals-is-now-open/

 
INTERREG ADRION je program koji u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između 4 države članice Europske unije i 4 države nečlanice (Italija, Grčka, Hrvatska, Slovenija; 4 IPA države: Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija). Opći cilj programa Adrion je djelovati kao voditelj politike i inovator upravljanja među partnerskim državama. To se postiže poticanjem europske integracije, korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora, te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području.
Objavljena prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravitelj Programa „Energija i klimatske promjene“ 14. rujna 2021. godine objavilo je prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa. Program „Energija i klimatske promjene“ sufinanciran je sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ vrijedan 7.400.000,00 EUR podržava provedbu pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana u svrhu povećanja instaliranih kapaciteta za korištenje sunčeve energije.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Proizvodnja energije iz mora“ vrijedan 1.534.000,00 EUR podržava pilot projekte i pred-investicijske studije za ugradnju sustava dizalica topline s morskom vodom za grijanja i hlađenja.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ vrijedan 3.000.000,00 EUR podržava izradu tehničke dokumentacije u svrhu razvoja projekata korištenja geotermalne energije.

Prihvatljivi prijavitelji su svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj, a projektni partneri, osim hrvatskih, mogu uključivati i pravne osobe osnovane u državama donatorima (Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu).

Projekti ugovoreni u sklopu poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu do 85%.

Ključne informacije o Pozivu, načinu prijave te natječajna dokumentacija nalaze se na poveznicama mrežne stranice Programa:
 
Pozivi na dostavu projektnih prijedloga otvoreni su do 29. studenoga 2021. godine.

 
Javni poziv za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice
 
Program pridonosi potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini i osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njihov gospodarski oporavak. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivog razvoja u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.  
 
Program je namijenjen:
 
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Republike Hrvatske (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i Zagrebačka županija) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.
 
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Bosne i Hercegovine (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski brod i Brčko distrikt) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.
 
 • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice otvoren je od 20. srpnja 2021. do 20. kolovoza 2021. te se u tom razdoblju mogu podnositi prijave za financiranje sa svim potrebnim dokumentima.
Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. - objavljen je ciljani 4. rok za projekte u području sigurnosti i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti

15.07.2021. objavljen je ciljani 4. rok za dostavu projektnih prijedloga za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti (Prioritetna os 3, Investicijski prioritet 11). Rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru 4. roka istječe 12.10.2021. u 12:00 sati.

U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. (PS SI-HR) do sada je odobreno 38 projekata ukupne vrijednosti ugovora od cca. 43 mil EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). PS SI-HR sufinancira aktivnosti unutar tri prioritetne osi. U sklopu prioritetne osi 1 “Integrirano upravljanje rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima” do sada su odobrena 4 strateška projekta u ukupnoj vrijednosti od cca. 10 mil EUR iz EFRR-a. Nadalje, 26 projekata ukupne vrijednosti cca. 28 mil EUR iz EFRR-a odobreno je u sklopu  Prioritetne osi 2 “Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa” dok je u sklopu prioritetne osi 3 „Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja“ odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti od cca. 5 mil EUR iz EFRR-a.

Unatoč činjenici da PS SI-HR uspješno slijedi postavljeni okvir uspješnosti programa suradnje te ostvaruje sve postavljene programske pokazatelje, na razini rezultata koje države članice trebaju postići uz potporu Unije i indikativnih aktivnosti, područje prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti nije pokriveno dok je područje sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) nedovoljno zastupljeno (Prioritetna os 3, Investicijski prioritet 11).
U skladu s odlukom 5.2 donesenom na 11. sastanku Odbora za praćenje, dana 15.07.2021. objavljuje se ciljani četvrti poziv za dostavu projektnih prijedloga na mrežnoj stranici programa.

Rok je otvoren za projektne prijedloge s treće prioritetne osi “Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja”, koja će obuhvaćati područje prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti ili područje sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje).

4. rok za podnošenje projektnih prijedloga istječe 12.10.2021. u 12:00 sati.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga s pripadajućom dokumentacijom nalazi se na sljedećoj poveznici: Otvoreni poziv i natječajna dokumentacija.
 
Informativne radionice za prijavitelje biti će organizirane u rujnu 2021. godine. Više informacija o održavanju radionice te registraciji biti će dostupno u kolovozu na web stranici programa: http://www.si-hr.eu/hr2/
 
Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja


Dana, 3. svibnja 2021., u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja”.

Natječaj je otvoren do 2. kolovoza 2021. godine.

Više informacija o načinu prijave te dokumentaciji koju je potrebno priložiti nalazi se na službenoj stranici Programa.

Interreg Mediteran 2014.-2020. – Poziv za izradu metodologije izračuna ugljičnog otiska

Program transnacionalne suradnje Interreg Mediteran 2014. - 2020. je objavio novi, otvoreni, poziv za izradu metodologije izračuna ugljičnog otiska projekata koji će biti financirani iz budućeg programa Interreg Euro Mediteran 2021. – 2027.
Okvirna financijska alokacija iznosi 500.000 eura te bi se indikativno trebao odobriti samo jedan projekt.

Poziv je otvoren od 15. veljače do 15. travnja 2021. godine do 12:00 (CET)
Seminar za potencijalne prijavitelje bit će organiziran 4. ožujka 2021. godine.
Sva dokumentacija, kao i sve ostale informacije o pozivu , dostupne su na sljedećoj poveznici.
 
INTERREG MEDITERAN je program financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između devet mediteranskih država članica Europske unije i četiri države nečlanice (Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska te Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Velika Britanija) tijekom programskog razdoblja 2014.-2020.
4. poziv na dostavu projektnih prijedloga za uklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji

B-solutions je pilot inicijativa koju promovira Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije (DG REGIO), a kojom upravlja Udruga europskih pograničnih regija (AEBR) te u sklopu koje je otvoren 4. poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Zahvaljujući inicijativi b-solutions, javnim tijelima i prekograničnim strukturama pruža se još jedna prilika za dobivanje izravne i specijaliziranje pravne podrške kako bi se pronašla rješenja za pravne i administrativne prepreke koje ometaju suradnju sa njihovim susjedima na unutarnjim kopnenim granicama Europske unije.

Prijavitelji imaju priliku dostaviti informacije o zakonskoj ili administrativnoj prepreci s kojom se suočavaju prilikom provedbe projekata u pograničnom području. Odabranim prijaviteljima bit će dodijeljena podrška pravnog stručnjaka koji će procijeniti pravne uzroke prepreke i predložiti rješenje.
Da biste imali sveobuhvatan prikaz vrsta prepreka analiziranih u okviru inicijative b-solutions i izvukli inspiraciju za svoju prijavu, preporučujemo vam da na službenoj internet stranici inicijative b-solutions pročitate prvi sažetak, objavljen u ljeto 2020., u kojem su detaljno predstavljena 43 slučaja s različitih europskih unutarnjih kopnenih granica: https://www.b-solutionsproject.com

Četvrti poziv na dostavu projektnih prijedloga, pripadajuće smjernice i dokument s često postavljenim pitanjima dostupni su na sljedećoj poveznici: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
Poziv je otvoren do 11. ožujka 2021. godine, a prijave su moguće putem sljedeće poveznice:
https://www.b-solutionsproject.com/apply
Objavljen natječaj za usluge izrade Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021. – 2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, koje djeluje kao Upravljačko tijelo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020., pokrenulo je otvoreni postupak za nabavu usluga izrade Interreg IPA programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027.

Predmet natječaja je priprema programske strategije (odabir strateških ciljeva) i izrada programskog dokumenta (i povezanih priloga) za Interreg IPA Program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021.-2027.

Natječajna dokumentacija objavljena je na web stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, a oznaka/broj objave je 2020/S 0F2-0045820.

Rok za dostavu ponuda je 13. siječnja 2021., do 10:00 sati.
Obavijest o izmjeni Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške
 
Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Uvjeti za dodjelu sredstava, prihvatljivi korisnici, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi sufinanciranja te drugi bitni elementi za sufinanciranje provedbe EU projekta  utvrđeni su u Javnom pozivu i Uputama za korisnike.
 
Radi izmjene navedenoga Programa Ministarstvo objavljuje izmjene ranije objavljenog Javnog poziva i Uputa za korisnike.

Izmjene se odnose  na ujednačavanje maksimalne vrijednosti zahtjeva po pojedinačnom EU projektu za projekte u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Financijskog mehanizma EGP i Kraljevine Norveške i zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020., koji mogu iznositi 10.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.
Objavljen natječaj za procjenu utjecaja Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija i Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014. – 2020.
        


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, koje djeluje kao Upravljačko tijelo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020. i Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020., pokrenulo je otvoreni postupak za nabavu usluga za procjenu utjecaja Interreg IPA programa 2014.-2020..

Natječajna dokumentacija objavljena je na web stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, a oznaka/broj objave je 2020/S 0F2-0045638.

Rok za dostavu ponuda je 12. siječnja 2021., do 10:00 sati.
Javni poziv za dodjelu oznake HOP
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2020. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima („Narodne novine“, br. 116/2018.) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ („Narodne novine“, br. 47/07.).
 
Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima.

Stručno mišljenje o zadovoljavanju uvjeta i kriterija stjecanja prava na uporabu oznake donose neovisne stručne komisije. Prijedlog odluke o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ donosi Savjet projekta, a konačnu odluku ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo s nositeljima oznake sklapa ugovor o pravu uporabe oznake „Hrvatski otočni proizvod“.
 
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 29. siječnja 2021. godine.
Javni poziv za Program razvoja otoka u 2021.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2021.
 
Programom se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti i različitosti na području Republike Hrvatske. Cilj Programa odnosi se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.
 
Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 
 
Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2021. otvoren je od 15. prosinca 2020. do 15. siječnja 2021.  te se u tom razdoblju mogu podnositi  prijave  za financiranje sa svim potrebnim  dokumentima.
Javni poziv za financiranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.
 
Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.
Javni poziv za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje
 
Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja (Narodne novine, br. 24/19).
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području
Javni poziv za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.
Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške
 
Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Uvjeti za dodjelu sredstava, prihvatljivi korisnici, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi sufinanciranja te drugi bitni elementi za sufinanciranje provedbe EU projekta  utvrđeni su u Javnom pozivu i Uputama za korisnike.
 
Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 630.000.000,00 kuna (slovima: šestotridesetmilijunakunainulalipa).
 
Zahtjev, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici. Zahtjevi se zaprimaju od 15. prosinca 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine.
 
Javni poziv provodi se u dva kruga, I. krug podnošenja Zahtjeva provodi se od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine, a II. krug podnošenja Zahtjeva provodi se od 16. siječnja 2021. godine do 31. ožujka 2021. godine.
 
Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.
Obavijest o izmjeni najave Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Dana 03. prosinca 2020. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na svojim internet stranicama objavilo je najavu raspisivanja Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sastavni dio najave Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini je Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i Upute za korisnike.

Ministarstvo obavještava sve potencijalne prijavitelje na Javni poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini o izmjeni dijela teksta Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i Uputa za korisnike.

U Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u dijelu koji se odnosi na točku 8. OBJAVA JAVNOG POZIVA, POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POSTUPANJE SA ZAHTJEVOM, pod točka 8.3. Postupanje sa Zahtjevom pristiglim na Javni poziv, rečenica „Vrijeme zaprimanja zahtjeva podrazumijeva vrijeme zaprimanja u pisarnici Ministarstva“, briše se.

U Uputi za korisnike u dijelu koji se odnosi na točku 8. Postupanje za Zahtjevom, pod točka 8.1. Zaprimanje i registracija zahtjeva, rečenica „Vrijeme zaprimanja zahtjeva podrazumijeva vrijeme zaprimanja u pisarnici Ministarstva“, briše se, i dodaje se rečenica koja glasi „Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.“

U Uputi za korisnike u dijelu koji se odnosi na točku 8. Postupanje za Zahtjevom, pod točka 8.2. Obrada zahtjeva, rečenica „Zaprimljeni zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu po kojem su registrirani“, briše se.

Sve drugo što nije navedeno ovom izmjenom ostaje nepromijenjeno.

Dokumenti

ITU – Donesena prva izmjena Programa dodjele državnih potpora za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 3. prosinca 2020. godine prvu izmjenu Programa dodjele državnih potpora za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima. U skladu s produljenjem razdoblja primjene Programa do 31. prosinca 2021. godine, naveden je i godišnji iznos potpora koje se planiraju dodijeliti tijekom 2021. godine.
 
Izmjena Programa nalazi se u rubrici Dokumenti.
 
Najava objave Programa održivog razvoja lokalne zajednice
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.
 
Planirani datum raspisivanja poziva za financiranje projekata prema Programu je 15. prosinca 2020. godine te će od tog datuma, prihvatljivi podnositelji zahtjeva moći dostavljati zahtjev za financiranje svojih projektnih prijedloga.
Najava objave Programa podrške brdsko-planinskim područjima
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške brdsko-planinskim područjima (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje
 
Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja (Narodne novine, br. 24/19).
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području
 
Planirani datum raspisivanja poziva za financiranje projekata prema Programu je 15. prosinca 2020. godine te će od tog datuma, prihvatljivi podnositelji zahtjeva moći dostavljati zahtjev za financiranje svojih projektnih prijedloga.
Najava objave Programa podrške regionalnom razvoju
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.
 
Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.
Planirani datum raspisivanja poziva za financiranje projekata prema Programu je 15. prosinca 2020. godine te će od tog datuma, prihvatljivi podnositelji zahtjeva moći dostavljati zahtjev za financiranje svojih projektnih prijedloga.
Najava Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2021.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje raspisivanje Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2021.

Programom se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti i različitosti na području Republike Hrvatske. Cilj Programa odnosi se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 

Planirani datum raspisivanja Javnog poziva za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2021. je 15. prosinca 2020. godine te se od tog datuma mogu podnositi  zahtjevi za sufinanciranje sa svim potrebnim  dokumentima.

Dodatne informacije o najavljenom Javnom pozivu nalaze se na slijedećim poveznicama:
Najava Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020 i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške.

Za korištenje sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirani datum raspisivanja Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini je 15. prosinca 2020. godine te se od tog datuma mogu podnositi  zahtjevi za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini sa svim potrebnim  dokumentima.

Dodatne informacije o najavljenom Javnom pozivu nalaze se na slijedećim poveznicama: 
ITU – Donesene prve izmjene Programa dodjele državnih potpora za povećanje učinkovitosti centraliziranih toplinskih sustava
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) donijelo je 25. studenoga 2020. godine prvu izmjenu Programa dodjele državnih potpora za povećanje učinkovitosti centraliziranih toplinskih sustava. Uz produljenje razdoblja primjene Programa do 31. prosinca 2021. godine, izmijenjena je odredba vezana uz mogućnost dodjele potpora poduzetnicima u teškoćama te je teritorijalno područje primjene Programa prošireno na urbano područje grada Karlovca. Također, MRRFEU je izvršilo odgovarajuće izmjene sukladno izmjenama Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u pogledu ciljne vrijednosti pokazatelja „Ukupna ušteda s obzirom na energetsku učinkovitost u sustavu toplinarstva“.
 
 
Izmjena Programa nalazi se u rubrici Dokumenti.
 
ITU – Donesene prve izmjene Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 10. studenoga 2020. godine prvu izmjenu Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima. Izmjena Programa se odnosi na produljenje trajanja Programa do 31. prosinca 2021. godine, u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi.
 
Izmjena Programa nalazi se u rubrici Dokumenti.

 
ITU – Donesena Odluka o dodjeli pojedinačne državne potpore poduzetniku HEP Toplinarstvo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, Zagreb za provedbu projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak dana 14. listopada 2020. godine donijela je Odluku o dodjeli pojedinačne državne potpore poduzetniku HEP Toplinarstvo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, Zagreb za provedbu projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“. Odlukom se dodjeljuje državna potpora u iznosu od 421.499.999,67 HRK  za provedbu velikog projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“ sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020., Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijski prioritet 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru“, Specifični cilj 4c3 „Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva“.
 
Svrha projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i razine usluga koje se pružaju kućanstvima na području grada Zagreba, pri čemu se očekivani rezultati odnose na uštedu u konačnoj potrošnji energije zbog smanjenja gubitka u mreži centralnog grijanja.
 

Informacije o pojedinačnoj državnoj potpori

Davatelj potpore: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Korisnik potpore: HEP Toplinarstvo d.o.o., veliki poduzetnik koji sudjeluje u sektoru „Opskrba parom i klimatizacija“ (NACE – „Steam and air conditioning supply“) u regiji Kontinentalna Hrvatska (NUTS 2)

Potpora u iznosu od 421.499.999,67 HRK se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava sukladno odredbama Ugovora o bespovratnim sredstvima kojeg će sklopiti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Korisnik potpore HEP Toplinarstvo d.o.o.
 
Odluka o dodjeli pojedinačne državne potpore poduzetniku HEP Toplinarstvo nalazi se u Dokumentima.

Objavljen natječaj za vrednovanje kvalitete i učinka Programa suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Regija Veneto, Upravljačko tijelo Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., objavila je 21. kolovoza 2020. godine poziv na dostavu ponuda za vrednovanje kvalitete i učinka Programa suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Cilj natječaja je dobiti vanjskog izvoditelja koji će pripremiti sljedeće dokumente:
 • jedan Integrirani evaluacijski dizajn,
 • tri Izvješća o operativnoj evaluaciji,
 • dva Izvješća o procjeni učinka,
 • barem jednu dodatnu evaluaciju,
 • jednu socio-ekonomsku i teritorijalnu analizu za pripremu programskog razdoblja 2021.-2027.,
 • pružiti podršku programskim tijelima, prikupljati podatke i sudjelovati na svim potrebnim sastancima.

Prijave se moraju podnijeti na engleskom jeziku putem MePA platforme https://www.acquistinretepa.it  do 5. listopada 2020 godine u 18:00 sati (CET)

Sve informacije o natječaju te sva natječajna dokumentacija dostupne su na web stranici programa: https://www.italy-croatia.eu/jobs-and-tenders.
 
Javna nabava za odabir vanjskog pružatelja usluga za izradu teritorijalne (socio-ekonomske) analize Interreg IPA programa prekogranične suradnje 2021. - 2027.


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravljačkog tijela programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska - Srbija 2014. - 2020. i Interreg IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020., poziva gospodarske subjekte da dostave svoje ponude za pripremu teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja za oba programa u sljedećem programskom razdoblju 2021. - 2027.

Gospodarski subjekt ugovoren u okviru ovog natječaja treba pripremiti dvije teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja za dva programa Interreg IPA prekogranične suradnje 2021. - 2027. koji će biti osnova za izradu strategija navedenih programa u skladu s uputama Upravljačkog tijela i članova Radne skupine za programiranje.

Natječaj je otvoren samo za gospodarske subjekte koji mogu osigurati tri stručnjaka koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti navedene u natječajnoj dokumentaciji. Ponude moraju biti predane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Poziv na natječaj dostupan je na web stranici elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Za pronalaženje natječajne dokumentacije odaberite "Jednostavna (bagatelne)" u lijevom izborniku i upišite broj objave: 2020/ 0BP-00810. Ponude se dostavljaju on-line koristeći istu poveznicu.

Rok za dostavu ponuda je 7. rujna 2020. godine do 10:00 sati.
 
Izvori:
Interreg IPA cross-border cooperation program Croatia - Serbia 2014 - 2020.
Interreg IPA cross-border cooperation program Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014 -2020
Programi potpore u sklopu poziva „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“ u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 26. siječnja 2018. poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava naziva „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru.“ 

U sklopu navedenog Poziva objavljeni su i sljedeći Programi državnih potpora:  
Objava rezultata Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu
Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 1. srpnja 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu (u nastavku teksta: Javni poziv).
 
Točkom VII. Javnog poziva navedeno je da će se Zahtjevi za sufinanciranje provedbe EU projekata (u nastavku teksta: Zahtjev) zaprimati od 2. srpnja 2019. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. godine.
 
Sukladno naprijed navedenom, obavještavamo sve podnositelje Zahtjeva da je s danom 1. kolovoza 2019. Javni poziv zatvoren s obzirom da je ukupan iznos zatraženih sredstava u okviru ovog Javnog poziva dosegnuo planirani iznos raspoloživih sredstva Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.
 
Svi Zahtjevi koji budu poslani nakon dana objave ove Obavijesti o zatvaranju Javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva bit će vraćeni podnositeljima Zahtjeva bez otvaranja.
 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava, prihvatljivi korisnici, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi i kriteriji sufinanciranja te drugi bitni elementi za sufinanciranje provedbe EU projekta  utvrđeni su u Javnom pozivu i Uputama za korisnike.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 300.000.000,00 kuna (slovima: tristomilijunakunainulalipa).

Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta sa svim potrebnim  dokumentima se šalje  isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici, preporučeno od 2. srpnja 2019. u 10:00:00 sati do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12:00:00 sati.
 
Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. – 2020. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)
Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. – 2020. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)
Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska objavio je dana 01. listopada 2019. godine 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je namijenjen Strateškim projektima.
 
Ukupna financijska alokacija za drugi poziv iznosi 69.713.000,00 eura ERDF, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.
 
Poziv se odnosi na financiranje strateških projekata u okviru 4 prioritetne osi te u okviru 11 unaprijed definiranih strateških tema.
 
Strateške teme:
1. Plava tehnologija - Inovativne tehnologije za održivost Jadranskog mora.
2. Prilagodba klimatskim promjenama - Poboljšanje znanja i izrada baza podataka za planiranje strategije prilagodbe klimatskim promjenama  u urbanom obalnom i morskom području.
3. Rizik od poplave - Razvijene metode i alati koji će se koristiti za upravljanje rizicima od poplava i njihovim utjecajem u Programskom području.
4. Izlijevanje nafte i ostale morske katastrofe, požari i potresi - Jačanje pripremljenosti i sprečavanje opasnosti.
5. Obalni i kopneni turizam - Pametna specijalizacija i poboljšana kvaliteta u turizmu za zeleni i održivi razvoj mediteranskih otoka i obalnog područja
6. Morski okoliš – Poboljšanje uvjeta zaštite okoliša i bioraznolikost obalnih, morskih i riječnih voda i ekosustava konsolidirajući održive i inovativne tehnologije i pristupe koji se odnose na integrirani nadzor, sustave modeliranja i obnavljanje.
7. Ribarstvo i akvakultura - Zajedničko upravljanje održivim ribarstvom i akvakulturama radi zaštite morskih resursa i biološke raznolikosti u Jadranskom moru.
8. Morski otpad - Zajedničke akcije i planovi integriranog prekograničnog upravljanja obalnim i morskim otpadom tokom cijelog njegovog životnog ciklusa
9. Pomorski promet - Povećanje ekološke održivosti sustava za upravljanje svim operacijama u lukama na programskom području.
10. Mobilnost putnika - Multimodalna prometna rješenja i usluge za poticanje, potporu i promociju održive mobilnosti putnika.
11. Nautičke usluge – Male nautičke luke kao pokretač razvoja pomorskog prometa na jadranskom području.
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren od 01. listopada 2019. do 15. studenoga 2019. do 12:00 (CET), a prijave moraju biti dostavljene elektronski putem sustava SIU 2014-2020.,. Prijava će se vršiti u jednom koraku, na engleskom jeziku te isključivo online.
 
Detaljnije informacije o pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na web stranici programa: https://www.italy-croatia.eu/strategic-calls
 
Za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja vezana uz program možete kontaktirati kontakt točke Zajedničkog tajništva programa u Zadru i Dubrovniku.
 
Zajedničko tajništvo organizirati će informativne radionice tijekom trajanja poziva u prekograničnom području.
Informacije o mjestu održavanja radionica biti će objavljene na Programskoj stranici.
 
 
Program razvoja otoka u 2019.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2019. godini nastavit će s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva, a provodi se u skladu s Javnim pozivom za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr
 
 
 
 
Cilj Programa 
 • stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Korisnici Programa 
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 

Obuhvat Programa
 • odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 
INTERREG V-B MEDITERAN 2014. - 2020. – poziv na informativni dan i predstavljanje 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. - 2020., poziva Vas na sudjelovanje na informativnom danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Sudionici će osim predstavnika Nacionalnog tijela imati priliku čuti iskustva u procesu prijave i provedbi projekata od strane uspješnih hrvatskih projektnih partnera iz prethodnih poziva.

Program Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava kojima se potiče partnerstvo javnih i privatnih institucija u mediteranskom programskom području s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanja ekonomije s niskom razinom ugljika, razvoja energetske učinkovitosti, zaštite i promicanja prirodnih i kulturnih resursa mediteranskog područja te razvoja multilateralnih institucionalnih okvira kako bi se zajedničkim rješenjima odgovorilo na zajedničke izazove.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je otvoren od 30. studenog 2018. godine do 31. siječnja 2019. godine, i to za prioritetne osi 1 i 3 (specifični ciljevi: Plavi rast; Održivi obalni i pomorski turizam; Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja). Važno je napomenuti da je u sklopu ovog poziva dozvoljen samo jedan tip projekata, a to su više modularni projekti (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju. Više o samom pozivu možete pronaći na stranicama Programa.

Informativni dan će se održati 5. prosinca 2018. godine s početkom u 9:00 sati (registracija od 8:30 sati) u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22, Zagreb (dvorana u prizemlju).

Nacrt dnevnog reda možete pronaći OVDJE.

Zbog organizacijskih razloga molimo da svoje sudjelovanje potvrdite putem Prijavnog obrasca.

Radni jezik informativnog dana je hrvatski.
Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020. - treći poziv na dostavu projektnih prijedloga
Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja na dostavu prijava u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga. Detaljne uvjete i rokove za 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći na programskoj web stranici: https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/. Kako bi izradili kvalitetne projektne prijedloge, neophodno je pročitati Program suradnje i relevantne programske dokumente koje možete preuzeti na navedenoj poveznici, te napominjemo da je u sklopu ovog poziva dozvoljen samo jedan tip projekata, a to su više modularni projekti (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju.

Poziv se provodi u dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja (Inovacije-pod tema Plavi rast, Održivi obalni i pomorski turizam, Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja), a za projekt je potrebno osigurati minimalno pet (5) projektnih partnera iz barem pet (5) zemalja programskog područja. Ukupna financijska alokacija EU sredstava za 3. poziv iznosi 30 milijuna eura ERDF i 2 milijuna eura IPA sredstava.
 
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Interreg MED programa, SYNERGIE CTE do 31.01.2019. (12.00 sati, srednjoeuropsko vrijeme). Svi potencijalni prijavitelji se pozivaju da pažljivo pročitaju pripadajući Programski priručnik i Vodič za SYNERGIE CTE, kako bi lakše izradili projektni prijedlog kroz alat za praćenje.

Sam poziv provoditi će se u dva koraka, od 30.10.2018. do 31.01.2019. zaprimati će se pred prijave, te nakon odabira pred prijava uslijediti predaje potpune projektne prijave od 02.05.2019. do 27.06.2019. Kalendar predaje potpune projektne prijave može biti podložan promjenama.

Također je moguće kontaktirati predstavnike nacionalnih kontaktnih točaka (kontakt podaci se mogu naći na sljedećoj poveznici: https://interreg-med.eu/about-us/national-information/) i Zajedničkog tajništva (https://interreg-med.eu/special-pages/contact/).
  
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije će krajem studenog 2018. godine održati info dan za potencijalne prijavitelje na ovaj poziv. Točan datum će biti naknadno objavljen na web stranicama Ministarstva .
VREDNOVANJE UČINKOVITOSTI I USPJEŠNOSTI TE UČINKA PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA 2014. – 2020.
Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, koji djeluje kao Upravljačko tijelo programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska objavio je natječajnu dokumentaciju za poziv za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti: »VREDNOVANJE UČINKOVITOSTI I USPJEŠNOSTI TE UČINKA PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA 2014. – 2020.«.
 
Natječajna dokumentacija objavljena je na web stranici https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=282123 , a broj objave je JN007674/2018-W01.
 
Natječajna dokumentacija na hrvatskom jeziku nalazi se u Dokumentima.  
 
Otvoren 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.
Upravljačko tijelo Programa ovim putem obavještava da je otvoren 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020. Program poziva potencijalne prijavitelje da dostave njihove prijave putem Elektroničkog sustava za praćenje (eMS) do 20. prosinca 2018. u 12 sati. Poziv je otvoren za prijave u četiri prioritetne osi i za sve specifične ciljeve.

Četiri prioritetne osi su sljedeće:
 
1. Unaprjeđenje kvalitete usluga u području javnog zdravstva i socijalne skrbi;
2. Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti;
3. Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturne i prirodne baštine; i
4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.
 
Sredstva osigurana za 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga iznose 25.966.626,00 eura, od čega je 22.579.675,00 eura osigurano iz fondova EU-a, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 3.386.951,00 eura.
Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo organizirat će 7 informativna dana u Bijeljini, Pleternici, Nikšiću, Tivtu, Solinu, Livnu i  Bihaću kako bi pružili iscrpne informacije i praktične savjete o 2. pozivu na dostavu projektnih prijedloga.

Više informacija možete naći na stranici http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/2nd-call-for-proposals/.
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske objavila je dokumentaciju za nadmetanje za postupak nabave Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske koja djeluje kao Upravljačko tijelo Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska- Srbija 2014. - 2020. i Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020. objavila je dokumentaciju za nadmetanje za postupak nabave Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka vezane uz ocjenu sljedećih aspekata za Interreg IPA programe:
 
 1. Upravljanje Interreg IPA programima i programskim postupcima
 2. Provedba Interreg IPA programa
 3. Implementacija komunikacijske strategije za Interreg IPA programe

Dokumentacija je objavljena sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, a broj objave je 2018/S 0F2-0024463.

Vijest o objavi dokumentacije objavljena je i na stranicama programa:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/novost/tender-for-the-evaluation-of-programmes-open-till-28-september-2018/
 
ITU – Donesen Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je 11. rujna 2018. godine Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima.

Program definira ciljeve, uvjete i postupke za dodjelu potpora male vrijednosti za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskog prioriteta 3a, specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“, u dijelu koji se provodi u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).
Poticanje otočnog gospodarstva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove godine nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima koja se provodi u skladu s Javnim pozivom za dodjelu potpora male vrijednosti u 2018. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta koji se objavljuje u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i „Novi List“ te na službenim stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr.

Potpora se dodjeljuje temeljem članka 26. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 32/02 33/06) i Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine, broj 77/06 i 66/07).  
Dodjela potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima ima za cilj pomoći poslodavcima u smanjenju troškova poslovanja, a time i stvoriti uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta,  omogućavanje lakšeg zapošljavanja novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva.

Korisnici državne potpore su otočni poslodavci sa sjedištem na otocima koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.
 
Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2018.
Objava rezultata poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ (referentni broj: KK.04.1.1.01)
Popis Korisnika s kojima je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s iznosom pogledajte u Dokumentima.
 
Obavijest o poništenju Javnog poziva za zakup dijela poslovnog prostora u površini od 111,12 m2 u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Vlaška 12 / Cesarčeva 5 u Zagrebu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poništava Javni poziv za zakup dijela poslovnog prostora u površini od 111,12 m2 u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Vlaška 12 / Cesarčeva 5 u Zagrebu KLASA: 372-01/18-01/1, URBROJ: 538-07-1-2-1/250-18-3 od 13. travnja 2018. objavljen na web stranici Ministarstva 17. travnja 2018.

Natječaj za popunu radnog mjesta HEAD of JOINT SECRETARIAT u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020.

Regija Veneto raspisala je natječaj za popunu radnog mjesta HEAD of JOINT SECRETARIAT u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020.

Sve informacije o natječaju dostupne su na web stranici programa:

http://www.italy-croatia.eu/jobs

Prijave se trebaju sastojati od popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca, potpisanog i datiranog životopisa u Europass formatu (uz pozivanje na točne datume vezane uz stručno iskustvo, poslodavce, puno radno vrijeme ili poludnevno radno vrijeme) i preslike važećeg osobnog identifikacijskog dokumenta (putovnica/osobna iskaznica).

Svi dokumenti trebaju biti popunjeni na engleskom jeziku i poslani elektronskim putem (e-mailom ili ovjerenim e-mailom (PEC)) na e-mail adresu: italia.croazia@pec.regione.veneto.it do ponedjeljka 23. srpnja 2018., do 12:00 sati (po talijanskom vremenu).

Opis radnog mjesta kao i sve relevantne informacije o natječaju nalaze se u Dokumentima.

ITU – Donesen Program dodjele državnih potpora za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je 7. lipnja 2018. godine Program dodjele državnih potpora za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva u ITU područjima kojim se definiraju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.; Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost; Investicijski prioritet 3a; Specifični cilj 3a2: Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća; Aktivnost 3a2.1: Razvoj poslovne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na ITU mehanizam.
ITU – Donesen Program dodjele državnih potpora za povećanje učinkovitosti centraliziranih toplinskih sustava
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je 22. svibnja 2018. godine Program državnih potpora za povećanje učinkovitosti centraliziranih toplinskih sustava kojim se definiraju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državne potpore za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, specifičnog cilja 4c3 „Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva“ koji se u cijelosti provodi putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).
Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2018. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/17).
 
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da dostave svoje projektne prijave.
 

Opći cilj Natječaja:

financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

Prihvatljive aktivnosti Natječaja mogu se rasporediti prema sljedećim područjima djelovanja:
 
 • P-1 razvoj civilnog društva
 • P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost)
 • P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost
 • P-4 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.)
 • P-5 ekologija (zaštita okoliša i mora)
 • P-6 sport

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 500.000,00 kuna.
Minimalni iznos financijske potpore: 15.000,00 kuna.
Maksimalni iznos financijske potpore: 40.000,00 kuna.

Svaki podnositelj prijave/udruga može podnijeti najviše jednu prijavu.

Zainteresirani podnositelji podnose prijavu za dodjelu financijske potpore u skladu s Uputama za prijavitelje. Prijave se podnose na Obrascima za prijavu projekta.

Rok dostave prijava je 26. lipnja 2018.
Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.- 2020. – objavljen 2. krug natječaja u sklopu B-light sheme za male i srednje poduzetnike

Poziv je otvoren od 17. travnja do 18. lipnja 2018. godine, a poduzetnicima je na raspolaganju 3.050.000 eura.

Projekt “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik te sedam regionalnih (županijskih) razvojnih agencija s programskog područja Mađarska-Hrvatska.


Drugi poziv na dostavu projektnih koncepata (Light Concepts) u sklopu „B Light“ sheme otvoren je od 17. travnja do 18. lipnja 2018. godine, a poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 3.050.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekti će biti odabrani putem dva selekcijska koraka. Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

Službeni tekst poziva možete pronaći ovdje.

Obrazac za prijavu Light Concept i svi ostali dokumenti mogu se preuzeti na službenoj stranici projekta “B Light”. Popunjeni obrazac Light Concept učitava se elektronski putem „B Light“ web platforme.

Detaljan opis natječaja, uključujući prihvatljiva područja, uvjete i pravila za prijavu te informacije o selekcijskom procesu, nalazi se u Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants).
Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u Zagrebu za provođenje Projekta „Hrvatski otočni proizvod“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup dijela poslovnog prostora u površini od 112,12 m2 u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Vlaška 12/Cesarčeva 5 u Zagrebu.

Poslovni prostor je namijenjen isključivo za provođenje Projekta „Hrvatski otočni proizvod“ koji je pokrenut s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih otočnih proizvoda. Stoga se poslovni prostor daje u zakup u svrhu prodaje, kušaonice i prezentacije proizvoda kojima je, temeljem članka 16. Zakona o otocima, dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“.
 
 • Prihvatljivi prijavitelji: trgovačko društvo čijem je proizvodu/proizvodima dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“, registrirano za obavljanje trgovačke i ugostiteljske djelatnosti
 • Rok trajanja zakupa: 1 godina s mogućnošću produženja roka
 • Početna mjesečna neto zakupnina za poslovni prostor: 6.457,42 kn bez PDV-a
 • Rok za podnošenje prijava: 3. svibnja 2018.
 • Vrijeme i datum pregleda poslovnog prostora: 23. travnja 2018. u 14:00 sati
 • Javno otvaranje ponuda: 9. svibnja 2018. godine u 14:00 sati
Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod” – 2018. godina
Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe; trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj i izvan nje.
 
Najviši iznos koji se jednom organizatoru za jednu manifestaciju može odobriti putem ovog Javnog poziva je 20.000,00 kuna.  
 
Jedan organizator može dobiti bespovratna novčana sredstva za organizaciju najviše dviju manifestacija po ovom Javnom pozivu.

Rok za podnošenje prijava je 16. srpnja 2018. godine.
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2018.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2018. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima („Narodne novine“, br. 34/99.,149/99., 32/02. i 33/06.) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ („Narodne novine“, br. 47/07.).
 
Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima.

Stručno mišljenje o zadovoljavanju uvjeta i kriterija stjecanja prava na uporabu oznake donose neovisne stručne komisije.

Prijedlog odluke o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ donosi Savjet projekta, a konačnu odluku ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo s nositeljima oznake sklapa ugovor na 3 godine.
 
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 3. svibnja 2018. godine.
Otvoren 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020.
Program poziva potencijalne prijavitelje da dostave njihove prijave putem Elektroničkog sustava za praćenje (eMS) do 5. srpnja 2018. u 12 sati.

Upravljačko tijelo Programa ovim putem obavještava da je otvoren 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. Program poziva potencijalne prijavitelje da dostave njihove prijave putem Elektroničkog sustava za praćenje (eMS) do 5. srpnja 2018. u 12 sati. Poziv je otvoren za prijave u četiri prioritetne osi i za sve specifične ciljeve.

Četiri prioritetne osi su sljedeće:
 
 1. Unaprjeđenje kvalitete usluga u području javnog zdravstva i socijalne skrbi;
 2. Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti;
 3. Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturne i prirodne baštine; i
 4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Sredstva osigurana za 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga iznose 17 915 469,24 eura, od čega je 15 228 148,85 eura osigurano iz fondova EU-a, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 2 687 320,39 eura .

Više informacija možete naći ovdje:http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/2nd-call-proposals.

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo organizirat će 4 informativna dana u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Iloku i Našicama kako bi pružili iscrpne informacije i praktične savjete o 2. pozivu na dostavu projektnih prijedloga. Više informacije možete naći ovdje: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/2nd-call-proposals.
ADRION 2014. -2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Projekti će se sufinancirati u području očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, te moraju pridonositi ciljevima Strategije EU za Jadransko – jonsku regiju (EUSAIR). Detaljne uvjete i rokove za 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći na programskoj web stranici: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/second-call-for-proposals-priority-axis-2/.
Kako bi izradili kvalitetne projektne prijedloge, neophodno je pročitati Program suradnje, Programski priručnik 2 Poziv – Prioritetna os 2 te sve relevantne programske dokumente koje možete preuzeti na sljedećoj poveznici: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/second-call-for-proposals-priority-axis-2-application-documents/.
 
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Interreg ADRION programa, ADRION eMS. Svi potencijalni prijavitelji se pozivaju da pažljivo pročitaju pripadajući Programski priručnik – Vodič za korištenje eMS-a (Guidance on the use of eMS), te off-line prijavni obrazac kako bi lakše izradili projektni prijedlog kroz alat za praćenje.
 
Poziv će biti otvoren od 26. ožujka do 26. lipnja. 2018. do 15:00 (CET) sati. Prijava će se vršiti u jednom koraku, na engleskom jeziku te isključivo putem programskog alata za praćenje ADRION eMS.
 
Za sve dodatne informacije moguće je kontaktirati nacionalne kontakt točke (http://www.adrioninterreg.eu/index.php/contacts/contact-point/#tab-id-3) ili Zajedničko tajništvo (http://www.adrioninterreg.eu/index.php/contacts/joint-secretariat/).
  
Financijska sredstva na raspolaganju u sklopu 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga programa za Prioritetnu os 2: Održiva regija iznose 34.354.026,50 eura ERDF/IPA sredstava.
Program podrške regionalnom razvoju 2018.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu podrške regionalnom razvoju u 2018. nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture (izgradnja, obnova i rekonstrukcija objekata socijalne, komunalne i gospodarske namjene na lokalnoj razini), vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi), promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti) kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Cilj Programa
 
Program podrške regionalnom razvoju predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja novom Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) nisu razvrstana u potpomognuta područja, ali u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima Republike Hrvatske, s ciljem jačanja konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala, bržeg gospodarskog oporavka što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.
 
Korisnici Programa
 
Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2018. godini, usklađene s ciljevima Programa.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe
 • jedinica lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim područja JLS-a s otoka
 • jedinica lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka
 • jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)
 • jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)  


Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata.      
                             
Rok za podnošenje zahtjeva 30. ožujka 2018.
OBAVIJEST o poništenju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu dijela poslovnog prostora na lokaciji Vlaška 12/Cesarčeva 5 u Zagrebu na korištenje udrugama proizvođača koji su nositelji oznake „Hrvatski otočni proizvod“ radi provedbe i prezentacije projekta „Hrvatski otočni proizvod“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poništava Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu dijela poslovnog prostora na lokaciji  Vlaška 12/Cesarčeva 5 u Zagrebu na korištenje udrugama proizvođača koji su nositelji oznake „Hrvatski otočni proizvod“ radi provedbe i prezentacije projekta „Hrvatski otočni proizvod“ KLASA: 302-03/16-02/12, URBROJ: 538-06-2-2-2/037-16-4 od 4. svibnja 2016. godine, koji je objavljen na web stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 4. svibnja 2016. 
Programi potpora u sklopu poziva za razvoj poduzetništva u gradovima Beli Manastir, Benkovac, Knin i Petrinja u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 7. prosinca 2017. četiri poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava i to:
 
 • „Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu“
 • „Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru“
 • „Razvoj poduzetništva u gradu Kninu“
 • „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji“

U sklopu navedenih Poziva objavljeni su i slijedeći Programi državnih potpora:
Interreg CENTRAL EUROPE – najava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga i poziv na nacionalni info dan
Financirani projekti će proizvesti konkretne i vidljive rezultate kao odgovor na utvrđene izazove programskog područja i adresirati razvojne potrebe na integrirani način.
 
Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga bit će objavljen 21. rujna 2017. tijekom svečane konferencije u Berlinu, kojom se obilježava 20 godina transnacionalne suradnje na području središnje Europe.

Ako niste u mogućnosti osobno sudjelovati na konferenciji, prvi dan možete pratiti putem prijenosa uživo: https://www.youtube.com/c/InterregCentralEurope.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, poziva Vas na sudjelovanje na nacionalnom info danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pripreme za prijavu na treći poziv.

Radionica će se održati 4. listopada 2017. s početkom u 10 sati u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dvorana na 5. katu (Miramarska cesta 22, Zagreb), a detaljan program možete pogledati u Dokumentima.

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem Prijavnog obrasca.
 
Napomena: S obzirom da je broj sudionika ograničen, preporučamo da se prijavite što ranije kako biste osigurali mjesto, a najkasnije do ponedjeljka 2. listopada 2017. 
 
Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama
Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, sanaciju i adaptaciju osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj kojima su osnivači jedinice područne (regionalne) i jedinice lokalne samouprave.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/11) utvrđene kao osnivači osnovnih i srednjih škola.
 
Prihvatljivi objekti su objekti osnovnih i srednjih škola kojima su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju Programa.
 
Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, sanaciji, adaptaciji i opremanju fiksnom opremom prihvatljivih objekata ili dijelova objekata. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata.
 
Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljivi su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2018. uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu koristiti samo u 2017. godini. Rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije do 11. prosinca 2017.
 
Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. – objavljen 1. krug natječaja u sklopu B-light sheme za male i srednje poduzetnike
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2,550,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti će biti odabrani kroz dva selekcijska koraka. Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

Prvi krug natječaja za Light Concept projektne prijedloge otvoren je do 15. rujna 2017. godine. Nakon navedenog datuma, podnošenje projektnih prijava odvijat će se kontinuirano, s najmanje dva evaluacijska roka na godinu.

Popunjeni obrazac Light Concept se učitava elektronski preko B Light web platforme.

Cjelokupan tekst prvog kruga natječaja može se preuzeti OVDJE.

Detaljni opis natječaja, uključujući prihvatljiva područja, uvjete i pravila za prijavu te informacije o selekcijskom procesu, nalazi se u Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants).

Obrazac za prijavu Light Concept i svi ostali dokumenti mogu se preuzeti na službenoj stranici projekta “B Light”. 
Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020. – objavljen 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga
Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u dunavskoj regiji na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Detaljne uvjete i rokove za 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Pack”). Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio ove objave poziva i može se preuzeti s programske web stranice http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals.  

Poziv će biti otvoren do 06. lipnja 2017. godine u 15:00 (CET), a dostava projektnih prijedloga provodit će se prijenosom dokumenata na web stranicu programa (http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals/dtp-second-call-for-proposals-application-form).
U Programu transnacionalne suradnje Dunav sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska,  Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina (četiri regije: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast). Ukupan proračun programa (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 221.924.597 eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirati 202.095.405 eura.

Program se provodi u okviru cilja Europska teritorijalna suradnja i nudi financijsku potporu za transnacionalne projekte koji pridonose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske regije. Program podržava integraciju politika u Podunavlju kroz projekte koji se bave rješavanjem  ključnih izazova i mogućnosti u regiji. Strateška vizija je "integracija politika" ispod razine EU i iznad nacionalne razine u pojedinim područjima djelovanja. Transnacionalni projekti trebali bi utjecati na nacionalne, regionalne i lokalne politike.

Kako bi se postigao viši stupanj teritorijalne integracije vrlo heterogenog područja Podunavlja, Program transnacionalne suradnje Dunav će djelovati kao pokretač politika s ciljem rješavanja zajedničkih izazova i potreba koje proizlaze iz specifičnih područja. Stoga se očekuje da transnacionalna suradnja dostavi konkretne rezultate kroz razvoj i praktičnu provedbu različitih okvira, alata i usluga.
Programski dokument (Interreg V-B Danube Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Više detalja o samom pozivu možete pogledati u "Dokumentima".
 
Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2017. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Narodne novine, broj 119/16).
 
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da dostave svoje projektne prijave.
 
Opći cilj Natječaja:
 
financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.


Prihvatljive aktivnosti Natječaja mogu se rasporediti prema sljedećim područjima djelovanja:
 • P-1 razvoj civilnog društva
 • P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost)
 • P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost
 • P-4 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.)
 • P-5 ekologija (zaštita okoliša i mora)
 • P-6 sport
 
Ukupan iznos osiguranih sredstava: 490.500,00 kuna.
Minimalni iznos financijske potpore: 20.000,00 kuna.
Maksimalni iznos financijske potpore: 40.000,00 kuna.


Svaki podnositelj prijave/udruga može podnijeti najviše jednu prijavu.


Zainteresirani podnositelji podnose prijavu za dodjelu financijske potpore u skladu s Uputama za prijavitelje. Prijave se podnose na Obrascima za prijavu projekta.


Rok dostave prijava je 8. lipnja 2017.
 
Program transnacionalne suradnje Interreg Mediteran: Poziv na dostavu ponuda za operativno ocjenjivanje Programa INTERREG MEDITERAN

U okviru Plana evaluacije, Program Interreg MEDITERAN traži nezavisne stručnjake za operativno ocjenjivanje programa. Cilj operativnog ocjenjivanja je utvrditi djelotvornost i učinkovitost upravljanja i provedbe programa, te napraviti pripremu za ocjenu učinka.


Rok za dostavu ponuda: utorak, 18. travnja 2017. godine, u 16.00h (GMT + 1)

Više o samom natječaju možete naći na stranici Programa: http://interreg-med.eu/en/news-events/news/detail/actualites/call-for-tenders-for-the-operational-evaluational-of-the-interreg-med-programme-1/
Nova kategorija Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje: Poziv za ocjenjivače državnih potpora
Program ADRION traži nezavisne stručnjake za državne potpore kao podršku Zajedničkom tajništvu u ocjenjivanju zaprimljenih projektnih prijedloga u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga te za Pozive koji će uslijediti do završetka programskog razdoblja.

Poziv je objavljen na stranici programa ADRION programme te stranici ERVET na kojoj možete pronaći natječajnu dokumentaciju.

Prijavu treba poslati na slijedeću e-mail adresu: adrion_calls@ervet.it

Rok za prijavu: 7. travnja 2017. do 13:00 (CET)

Prijavnica i odgovarajući prilozi dostupni su na slijedećoj poveznici: application and related annexes
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ za 2017. godinu
Na temelju članka 16. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine, broj 47/07, u nastavku teksta: Pravilnik) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje oznaku „Hrvatski otočni proizvod“ u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.
 
Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima.

Stručno mišljenje o zadovoljavanju uvjeta i kriterija stjecanja prava na uporabu oznake donose neovisne stručne komisije.

Prijedlog odluke o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ donosi Savjet projekta, a konačnu odluku ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo s nositeljima oznake sklapa ugovor na 3 godine.
 
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 19. travnja 2017. 
INTERREG EUROPE – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga i poziv na nacionalni info dan
Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije na dostavu prijava u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Detaljne uvjete i rokove za 3. poziv na dostavu prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Pack”). Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio ove objave poziva i može se preuzeti s programske mrežne stranice http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 01. ožujka 2017. godine, a Obrazac za prijavu kao i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2017. godine prijenosom dokumenata na web stranicu programa (https://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f).

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014.-2020. promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Europske unije.

Program identificira i širi dobru praksu s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i na programe u okviru europske teritorijalne suradnje. U teritorijalnom smislu obuhvaća cijeli teritorij Europske unije, Norvešku i Švicarsku, te je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 359 milijuna eura za međuregionalnu suradnju s ciljem istraživanja i inovacija, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, ekonomije s niskom razinom ugljika te okolišne i resursne učinkovitosti.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, poziva vas na sudjelovanje na nacionalnom info danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Radionica će se održati 08. ožujka 2017. godine s početkom u 10.00h u Kongresnom centru FORUM Zagreb (Radnička cesta 50), a detaljan raspored možete pogledati OVDJE. Pojedina predavanja bit će održana na engleskom jeziku.

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem: https://goo.gl/iPZmfZ.  

Napomena: 
Ograničen broj individualnih konzultacija za projektne ideje održat će se tijekom ovog događaja. Sudionici koji žele konzultacije trebaju se prijaviti/registrirati na mrežnoj stranici Interreg Europe https://goo.gl/YYbJZw i https://goo.gl/tBNRVO. Zatim moraju objaviti kratak opis projektne ideje, dodati detaljnije informacije za Zajedničko tajništvo i zatražiti povratnu informaciju. Konzultacije će se održati tek nakon odobrenja od strane Zajedničkog tajništva. Prije slanja projektne ideje, sudionici mogu provjeriti istu kroz alat samovrednovanja dostupan na: http://www.interregeurope.eu/self-assessment/. 
Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020. - drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga
Detaljne uvjete i rokove za 2. poziv na dostavu modularnih projektnih prijedloga možete pronaći na programskoj web stranici: http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/. Kako bi izradili kvalitetne projektne prijedloge, neophodno je pročitati Program suradnje i sve relevantne programske dokumente koje možete preuzeti na sljedećoj poveznici: http://interreg-med.eu/en/open-calls/.
 
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Interreg MED programa, SYNERGIE CTE. Svi potencijalni prijavitelji se pozivaju da pažljivo pročitaju pripadajući Programski priručnik – Vodič za SYNERGIE CTE (ovisno o vrsti projekta Vodič za modularne projekte ili Vodič za Integrirane projekte), kako bi lakše izradili projektni prijedlog kroz alat za praćenje.
Rokovi za dostavu projektnih prijedloga kao i prateće dokumentacije su sljedeći:
 
 • Prijavni obrazac mora biti poslan i potvrđen na SYNERGIE CTE do 31. ožujka 2017., u podne - 12.00h (GMT +1)
 • Učitavanje obaveznih priloga na SYNERGIE CTE mora biti završeno do 14. travnja 2017., u podne - 12.00h (GMT +1).

Također je moguće kontaktirati predstavnike nacionalnih kontaktnih točaka (kontakt podaci se mogu naći na sljedećoj poveznici: http://interreg-med.eu/en/national-information/) i Zajedničkog tajništva (info@INTERREG-med.eu / programme_med@regionpaca.com).
  
Do 2020. godine državama sudionicama bit će na raspolaganju 265 milijuna eura (ERDF+IPA) za transnacionalnu suradnju s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanja ekonomije s niskom razinom ugljika, razvoja energetske učinkovitosti, zaštite i promicanja prirodnih i kulturnih resursa mediteranskog područja te razvoja multilateralnih institucionalnih okvira kako bi se zajedničkim rješenjima odgovorilo na zajedničke izazove.

Info dan Drugoga poziva Programa transnacionalne suradnje Interreg Mediterranean održan je 2. veljače 2017. u Hotelu International.
 
Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE – pripremite se za treći poziv na dostavu projektnih prijedloga
Program INTERREG EUROPE pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s trećim pozivom na dostavu projektnih prijedloga koji će biti otvoren u razdoblju 01. ožujka – 30. lipnja 2017. godine.

Programska tijela su pripremila i objavila relevantnu dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme potencijalnih prijavitelja za navedeni poziv. Programski paket koji uključuje programski priručnik i obrasce za prijavu, dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

Također su dostupni alati za traženje partnera i ideja te stranica za pomoć u razvoju projekta koji mogu poslužiti za pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga.

Ukoliko niste sigurni da je vaša projektna ideja relevantna za program INTERREG EUROPE, možete napraviti samoprocjenu iste na sljedećoj poveznici: http://www.interregeurope.eu/self-assessment/, a po mogućnosti i dobiti dodatne individualne konzultacije: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/340/get-feedback-on-your-project-idea-in-time-for-third-call/.

Važno je napomenuti da je potrebno konzultirati sve dokumente koji se mogu preuzeti na gore navedenim poveznicama kako bi se pripremio kvalitetan projektni prijedlog. S obzirom na navedeni rok trajanja Poziva, dobro je već sada krenuti s pripremom.
 
Dodijeljene potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima u 2016.pdf
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove je godine objavilo Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Javni poziv objavljen je dana 31. srpnja 2016. u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i „Novi List“ te na web stranici Ministarstva, a bio je otvoren do 31. listopada 2016.
 
Na Javni poziv zaprimljeno je 280 zahtjeva otočnih poslodavaca. Obradom zaprimljenih zahtjeva utvrđeno je da 2.867 djelatnika, odnosno 220 otočnih poslodavaca udovoljava svim uvjetima i kriterijima Javnog poziva i ostvaruje pravo na potporu u ukupnom iznosu od 11.357.898,26 kuna.
 
U skladu s odredbama Javnog poziva primijenjeno je proporcionalno umanjenje dodijeljenih potpora s koeficijentom od 0,7478, budući da iznos od 8.493.277,13 kuna osiguran u Državnom proračunu RH za 2016., nije dostatan za podmirenje kompletnih iznosa  stvarno ostvarenih  potpora. 

Odluku o dodjeli sredstava državne potpore za 2016. godinu možete pogledati u "Dokumentima"

 
Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije godišnjim programima kroz razne aktivnosti želi utjecati na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.
 

Cilj programa

Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.
 
Ovim godišnjim programom Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. 
 

Korisnici programa

Korisnici ovoga Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na prihvatljivim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.
 
U užem smislu, krajnji korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva i na korist široj lokalnoj zajednici.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).