Aktualno

Poziv za dostavu prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda“, KK.08.2.1.07 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda“, KK.08.2.1.07 
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca“, KK.08.2.1.08 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca“, KK.08.2.1.08
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Knina“, KK.08.2.1.09 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Knina“, KK.08.2.1.09 
 
Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa područja grada Petrinje
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 20. svibnja 2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.16 „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“.

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi, a dokumentacija Poziva je dostupna putem sljedeće poveznice: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8c7ba0f9-9da8-45da-98cf-9deacab2a857

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja grada Petrinje.
 
Bespovratna sredstva se dodjeljuju putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 115.000.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi  100.000,00 HRK.
 
Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine
Ministarstvo kulture i medija je donijelo novi Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine KLASA: 023-03/15-01/0193, URBROJ: 532-04-01/1-21-20 od 14. prosinca 2021. godine.

Program je donesen u svrhu učinkovite provedbe Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2020. godini, s obzirom na činjenicu da su među zaprimljenim zahtjevima za sufinanciranjem vlastitog učešća korisnika i EU projekti temeljeni na Programu dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine te da je navedeni Program od 10. siječnja  2018. godine istekao