Aktualno

Program podrške regionalnom razvoju 2018.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu podrške regionalnom razvoju u 2018. nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture (izgradnja, obnova i rekonstrukcija objekata socijalne, komunalne i gospodarske namjene na lokalnoj razini), vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi), promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti) kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Cilj Programa
 
Program podrške regionalnom razvoju predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja novom Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) nisu razvrstana u potpomognuta područja, ali u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima Republike Hrvatske, s ciljem jačanja konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala, bržeg gospodarskog oporavka što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.
 
Korisnici Programa
 
Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2018. godini, usklađene s ciljevima Programa.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe
 • jedinica lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim područja JLS-a s otoka
 • jedinica lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka
 • jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)
 • jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)  


Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata.      
                             
Rok za podnošenje zahtjeva 30. ožujka 2018.
Programi potpore u sklopu poziva „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“ u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 26. siječnja 2018. poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava naziva „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru.“ 

U sklopu navedenog Poziva objavljeni su i sljedeći Programi državnih potpora:  
OBAVIJEST o poništenju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu dijela poslovnog prostora na lokaciji Vlaška 12/Cesarčeva 5 u Zagrebu na korištenje udrugama proizvođača koji su nositelji oznake „Hrvatski otočni proizvod“ radi provedbe i prezentacije projekta „Hrvatski otočni proizvod“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poništava Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu dijela poslovnog prostora na lokaciji  Vlaška 12/Cesarčeva 5 u Zagrebu na korištenje udrugama proizvođača koji su nositelji oznake „Hrvatski otočni proizvod“ radi provedbe i prezentacije projekta „Hrvatski otočni proizvod“ KLASA: 302-03/16-02/12, URBROJ: 538-06-2-2-2/037-16-4 od 4. svibnja 2016. godine, koji je objavljen na web stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 4. svibnja 2016. 
Programi potpora u sklopu poziva za razvoj poduzetništva u gradovima Beli Manastir, Benkovac, Knin i Petrinja u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 7. prosinca 2017. četiri poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava i to:
 
 • „Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu“
 • „Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru“
 • „Razvoj poduzetništva u gradu Kninu“
 • „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji“

U sklopu navedenih Poziva objavljeni su i slijedeći Programi državnih potpora:
Interreg CENTRAL EUROPE – najava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga i poziv na nacionalni info dan
Financirani projekti će proizvesti konkretne i vidljive rezultate kao odgovor na utvrđene izazove programskog područja i adresirati razvojne potrebe na integrirani način.
 
Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga bit će objavljen 21. rujna 2017. tijekom svečane konferencije u Berlinu, kojom se obilježava 20 godina transnacionalne suradnje na području središnje Europe.

Ako niste u mogućnosti osobno sudjelovati na konferenciji, prvi dan možete pratiti putem prijenosa uživo: https://www.youtube.com/c/InterregCentralEurope.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, poziva Vas na sudjelovanje na nacionalnom info danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pripreme za prijavu na treći poziv.

Radionica će se održati 4. listopada 2017. s početkom u 10 sati u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dvorana na 5. katu (Miramarska cesta 22, Zagreb), a detaljan program možete pogledati u Dokumentima.

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem Prijavnog obrasca.
 
Napomena: S obzirom da je broj sudionika ograničen, preporučamo da se prijavite što ranije kako biste osigurali mjesto, a najkasnije do ponedjeljka 2. listopada 2017. 
 
Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama
Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, sanaciju i adaptaciju osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj kojima su osnivači jedinice područne (regionalne) i jedinice lokalne samouprave.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/11) utvrđene kao osnivači osnovnih i srednjih škola.
 
Prihvatljivi objekti su objekti osnovnih i srednjih škola kojima su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju Programa.
 
Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, sanaciji, adaptaciji i opremanju fiksnom opremom prihvatljivih objekata ili dijelova objekata. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata.
 
Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljivi su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2018. uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu koristiti samo u 2017. godini. Rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije do 11. prosinca 2017.
 
Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. – objavljen 1. krug natječaja u sklopu B-light sheme za male i srednje poduzetnike
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2,550,000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekti će biti odabrani kroz dva selekcijska koraka. Svi projektni prijedlozi odobreni u prvom koraku (Light Concept) ulaze u drugi korak (Light Project Proposal).

Prvi krug natječaja za Light Concept projektne prijedloge otvoren je do 15. rujna 2017. godine. Nakon navedenog datuma, podnošenje projektnih prijava odvijat će se kontinuirano, s najmanje dva evaluacijska roka na godinu.

Popunjeni obrazac Light Concept se učitava elektronski preko B Light web platforme.

Cjelokupan tekst prvog kruga natječaja može se preuzeti OVDJE.

Detaljni opis natječaja, uključujući prihvatljiva područja, uvjete i pravila za prijavu te informacije o selekcijskom procesu, nalazi se u Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants).

Obrazac za prijavu Light Concept i svi ostali dokumenti mogu se preuzeti na službenoj stranici projekta “B Light”. 
Program transnacionalne suradnje Interreg DUNAV 2014.-2020. – objavljen 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga
Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u dunavskoj regiji na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Detaljne uvjete i rokove za 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Pack”). Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio ove objave poziva i može se preuzeti s programske web stranice http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals.  

Poziv će biti otvoren do 06. lipnja 2017. godine u 15:00 (CET), a dostava projektnih prijedloga provodit će se prijenosom dokumenata na web stranicu programa (http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals/dtp-second-call-for-proposals-application-form).
U Programu transnacionalne suradnje Dunav sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska,  Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina (četiri regije: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast). Ukupan proračun programa (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 221.924.597 eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirati 202.095.405 eura.

Program se provodi u okviru cilja Europska teritorijalna suradnja i nudi financijsku potporu za transnacionalne projekte koji pridonose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske regije. Program podržava integraciju politika u Podunavlju kroz projekte koji se bave rješavanjem  ključnih izazova i mogućnosti u regiji. Strateška vizija je "integracija politika" ispod razine EU i iznad nacionalne razine u pojedinim područjima djelovanja. Transnacionalni projekti trebali bi utjecati na nacionalne, regionalne i lokalne politike.

Kako bi se postigao viši stupanj teritorijalne integracije vrlo heterogenog područja Podunavlja, Program transnacionalne suradnje Dunav će djelovati kao pokretač politika s ciljem rješavanja zajedničkih izazova i potreba koje proizlaze iz specifičnih područja. Stoga se očekuje da transnacionalna suradnja dostavi konkretne rezultate kroz razvoj i praktičnu provedbu različitih okvira, alata i usluga.
Programski dokument (Interreg V-B Danube Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Više detalja o samom pozivu možete pogledati u "Dokumentima".
 
Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2017. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Narodne novine, broj 119/16).
 
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da dostave svoje projektne prijave.
 
Opći cilj Natječaja:
 
financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.


Prihvatljive aktivnosti Natječaja mogu se rasporediti prema sljedećim područjima djelovanja:
 • P-1 razvoj civilnog društva
 • P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost)
 • P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost
 • P-4 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.)
 • P-5 ekologija (zaštita okoliša i mora)
 • P-6 sport
 
Ukupan iznos osiguranih sredstava: 490.500,00 kuna.
Minimalni iznos financijske potpore: 20.000,00 kuna.
Maksimalni iznos financijske potpore: 40.000,00 kuna.


Svaki podnositelj prijave/udruga može podnijeti najviše jednu prijavu.


Zainteresirani podnositelji podnose prijavu za dodjelu financijske potpore u skladu s Uputama za prijavitelje. Prijave se podnose na Obrascima za prijavu projekta.


Rok dostave prijava je 8. lipnja 2017.
 
Program transnacionalne suradnje Interreg Mediteran: Poziv na dostavu ponuda za operativno ocjenjivanje Programa INTERREG MEDITERAN

U okviru Plana evaluacije, Program Interreg MEDITERAN traži nezavisne stručnjake za operativno ocjenjivanje programa. Cilj operativnog ocjenjivanja je utvrditi djelotvornost i učinkovitost upravljanja i provedbe programa, te napraviti pripremu za ocjenu učinka.


Rok za dostavu ponuda: utorak, 18. travnja 2017. godine, u 16.00h (GMT + 1)

Više o samom natječaju možete naći na stranici Programa: http://interreg-med.eu/en/news-events/news/detail/actualites/call-for-tenders-for-the-operational-evaluational-of-the-interreg-med-programme-1/
Nova kategorija Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje: Poziv za ocjenjivače državnih potpora
Program ADRION traži nezavisne stručnjake za državne potpore kao podršku Zajedničkom tajništvu u ocjenjivanju zaprimljenih projektnih prijedloga u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga te za Pozive koji će uslijediti do završetka programskog razdoblja.

Poziv je objavljen na stranici programa ADRION programme te stranici ERVET na kojoj možete pronaći natječajnu dokumentaciju.

Prijavu treba poslati na slijedeću e-mail adresu: adrion_calls@ervet.it

Rok za prijavu: 7. travnja 2017. do 13:00 (CET)

Prijavnica i odgovarajući prilozi dostupni su na slijedećoj poveznici: application and related annexes
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ za 2017. godinu
Na temelju članka 16. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine, broj 47/07, u nastavku teksta: Pravilnik) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje oznaku „Hrvatski otočni proizvod“ u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.
 
Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima.

Stručno mišljenje o zadovoljavanju uvjeta i kriterija stjecanja prava na uporabu oznake donose neovisne stručne komisije.

Prijedlog odluke o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ donosi Savjet projekta, a konačnu odluku ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo s nositeljima oznake sklapa ugovor na 3 godine.
 
Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 19. travnja 2017. 
Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 kuna.
 
Obavještavamo sve zainteresirane da će se zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimati od 20. ožujka 2017. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2017.
INTERREG EUROPE – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga i poziv na nacionalni info dan
Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije na dostavu prijava u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Detaljne uvjete i rokove za 3. poziv na dostavu prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Pack”). Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio ove objave poziva i može se preuzeti s programske mrežne stranice http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 01. ožujka 2017. godine, a Obrazac za prijavu kao i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2017. godine prijenosom dokumenata na web stranicu programa (https://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f).

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014.-2020. promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Europske unije.

Program identificira i širi dobru praksu s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i na programe u okviru europske teritorijalne suradnje. U teritorijalnom smislu obuhvaća cijeli teritorij Europske unije, Norvešku i Švicarsku, te je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 359 milijuna eura za međuregionalnu suradnju s ciljem istraživanja i inovacija, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, ekonomije s niskom razinom ugljika te okolišne i resursne učinkovitosti.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, poziva vas na sudjelovanje na nacionalnom info danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Radionica će se održati 08. ožujka 2017. godine s početkom u 10.00h u Kongresnom centru FORUM Zagreb (Radnička cesta 50), a detaljan raspored možete pogledati OVDJE. Pojedina predavanja bit će održana na engleskom jeziku.

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem: https://goo.gl/iPZmfZ.  

Napomena: 
Ograničen broj individualnih konzultacija za projektne ideje održat će se tijekom ovog događaja. Sudionici koji žele konzultacije trebaju se prijaviti/registrirati na mrežnoj stranici Interreg Europe https://goo.gl/YYbJZw i https://goo.gl/tBNRVO. Zatim moraju objaviti kratak opis projektne ideje, dodati detaljnije informacije za Zajedničko tajništvo i zatražiti povratnu informaciju. Konzultacije će se održati tek nakon odobrenja od strane Zajedničkog tajništva. Prije slanja projektne ideje, sudionici mogu provjeriti istu kroz alat samovrednovanja dostupan na: http://www.interregeurope.eu/self-assessment/. 
Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020. - drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga
Detaljne uvjete i rokove za 2. poziv na dostavu modularnih projektnih prijedloga možete pronaći na programskoj web stranici: http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/. Kako bi izradili kvalitetne projektne prijedloge, neophodno je pročitati Program suradnje i sve relevantne programske dokumente koje možete preuzeti na sljedećoj poveznici: http://interreg-med.eu/en/open-calls/.
 
Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Interreg MED programa, SYNERGIE CTE. Svi potencijalni prijavitelji se pozivaju da pažljivo pročitaju pripadajući Programski priručnik – Vodič za SYNERGIE CTE (ovisno o vrsti projekta Vodič za modularne projekte ili Vodič za Integrirane projekte), kako bi lakše izradili projektni prijedlog kroz alat za praćenje.
Rokovi za dostavu projektnih prijedloga kao i prateće dokumentacije su sljedeći:
 
 • Prijavni obrazac mora biti poslan i potvrđen na SYNERGIE CTE do 31. ožujka 2017., u podne - 12.00h (GMT +1)
 • Učitavanje obaveznih priloga na SYNERGIE CTE mora biti završeno do 14. travnja 2017., u podne - 12.00h (GMT +1).

Također je moguće kontaktirati predstavnike nacionalnih kontaktnih točaka (kontakt podaci se mogu naći na sljedećoj poveznici: http://interreg-med.eu/en/national-information/) i Zajedničkog tajništva (info@INTERREG-med.eu / programme_med@regionpaca.com).
  
Do 2020. godine državama sudionicama bit će na raspolaganju 265 milijuna eura (ERDF+IPA) za transnacionalnu suradnju s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanja ekonomije s niskom razinom ugljika, razvoja energetske učinkovitosti, zaštite i promicanja prirodnih i kulturnih resursa mediteranskog područja te razvoja multilateralnih institucionalnih okvira kako bi se zajedničkim rješenjima odgovorilo na zajedničke izazove.

Info dan Drugoga poziva Programa transnacionalne suradnje Interreg Mediterranean održan je 2. veljače 2017. u Hotelu International.
 
Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE – pripremite se za treći poziv na dostavu projektnih prijedloga
Program INTERREG EUROPE pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s trećim pozivom na dostavu projektnih prijedloga koji će biti otvoren u razdoblju 01. ožujka – 30. lipnja 2017. godine.

Programska tijela su pripremila i objavila relevantnu dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme potencijalnih prijavitelja za navedeni poziv. Programski paket koji uključuje programski priručnik i obrasce za prijavu, dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

Također su dostupni alati za traženje partnera i ideja te stranica za pomoć u razvoju projekta koji mogu poslužiti za pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga.

Ukoliko niste sigurni da je vaša projektna ideja relevantna za program INTERREG EUROPE, možete napraviti samoprocjenu iste na sljedećoj poveznici: http://www.interregeurope.eu/self-assessment/, a po mogućnosti i dobiti dodatne individualne konzultacije: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/340/get-feedback-on-your-project-idea-in-time-for-third-call/.

Važno je napomenuti da je potrebno konzultirati sve dokumente koji se mogu preuzeti na gore navedenim poveznicama kako bi se pripremio kvalitetan projektni prijedlog. S obzirom na navedeni rok trajanja Poziva, dobro je već sada krenuti s pripremom.
 
Dodijeljene potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima u 2016.pdf
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove je godine objavilo Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Javni poziv objavljen je dana 31. srpnja 2016. u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i „Novi List“ te na web stranici Ministarstva, a bio je otvoren do 31. listopada 2016.
 
Na Javni poziv zaprimljeno je 280 zahtjeva otočnih poslodavaca. Obradom zaprimljenih zahtjeva utvrđeno je da 2.867 djelatnika, odnosno 220 otočnih poslodavaca udovoljava svim uvjetima i kriterijima Javnog poziva i ostvaruje pravo na potporu u ukupnom iznosu od 11.357.898,26 kuna.
 
U skladu s odredbama Javnog poziva primijenjeno je proporcionalno umanjenje dodijeljenih potpora s koeficijentom od 0,7478, budući da iznos od 8.493.277,13 kuna osiguran u Državnom proračunu RH za 2016., nije dostatan za podmirenje kompletnih iznosa  stvarno ostvarenih  potpora. 

Odluku o dodjeli sredstava državne potpore za 2016. godinu možete pogledati u "Dokumentima"

 
Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije godišnjim programima kroz razne aktivnosti želi utjecati na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.
 

Cilj programa

Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.
 
Ovim godišnjim programom Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. 
 

Korisnici programa

Korisnici ovoga Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na prihvatljivim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.
 
U užem smislu, krajnji korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva i na korist široj lokalnoj zajednici.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).