Aktualno

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.
 
Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za programsko razdoblje 2014.-2020. i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, te Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014.-2021., ako nemaju odobreno završeno izvješće o EU projektu do dana objave ovog Javnog poziva.
 
Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 50.000.000,00 eura (slovima: pedesetmilijunaeura).
 
Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Zahtjev, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici, i u elektroničkom obliku na e-mail adresu fond-poziv2023@mrrfeu.hr.
 
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, s naznakom: "Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini" – NE OTVARATI!
 
Zahtjev se šalje na sljedeću adresu:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10 000 Zagreb
 
Zahtjevi se zaprimaju od 24. ožujka zaključno do 30. travnja 2023. godine.
 
Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.
Ukoliko ukupni iznos po prihvatljivim zahtjevima bude veći od ukupno raspoloživog iznosa sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2023. i projekciji za 2024. godinu, ministar ima pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti u skladu s raspoloživim sredstvima.
Poziv na informativne radionice – Program Interreg VI-A Italija - Hrvatska 2021.-2027.


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji sa Upravljačkim tijelom i Zajedničkim tajništvom Programa, poziva vas na sudjelovanje na info radionicama koje će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Ukupna financijska alokacija za 1. Poziv iznosi 80.000.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, uz stopu sufinanciranja od 80%.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je za dvije vrste projekata Standard i Small scale projekte:
 
  • od 28. studenoga 2022. do 22. ožujka 2023. do 14:00 (CET) za Standard projekte
  • od 28. studenoga 2022. do 28. veljače 2023. do 14:00 (CET) za Small-scale projekte

Detaljnije informacije o pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj web stranici programa: https://www.italy-croatia.eu/web/it-hr-interreg-2021-2027/1st-call-for-proposals
Info radionice će se održati:

10. siječnja 2023. godine u Dubrovniku, s početkom u 10:00 h u velikoj dvorani Studentskog centra u Dubrovniku, Ulica Marka Marojice 2B, Dubrovnik. Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: OVDJE. Svoje sudjelovanje možete potvrditi putem poveznice: OVDJE.

20. siječnja 2023. godine u Puli, s početkom u 10:30 h u dvorani kina Valli, Giardini 1, Pula. Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: OVDJE. Svoje sudjelovanje možete potvrditi putem poveznice: OVDJE.
Radionice će se održavati na engleskom jeziku.

Za potencijalne prijavitelje koji nisu u mogućnosti prisustvovati na informativnim radionicima, dostupna je snimka sa informativne radionice održane u Bariju, 6. prosinca 2022. godine putem sljedeće poveznice:  https://www.youtube.com/watch?v=-zTE24nOJQg

Na službenoj web stranici Programa omogućena je tražilica partnera kako bi potencijalni partneri iz obje države mogli razmijeniti projektne ideje iste ili slične tematike te se lakše povezati u projektna partnerstva. Tražilica partnera dostupna je putem sljedeće poveznice: https://www.italy-croatia.eu/web/it-hr-interreg-2021-2027/partner-search
Interreg VI-A Italija - Hrvatska 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga i održavanje Info radionica

Program prekogranične suradnje Interreg  Italija – Hrvatska 2021. – 2027. objavio je dana 28. studenoga 2022. godine 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je namijenjen za dvije vrste projekata: Standard i Small-scale projekte.

Ukupna financijska alokacija za 1. Poziv iznosi 80.000.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, uz stopu sufinanciranja od 80%.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren:
  • od 28. studenoga 2022. do 22. ožujka 2023. do 14:00 (CET) za Standard projekte
  • od 28. studenoga 2022. do 28. veljače 2023. do 14:00 (CET) za Small-scale projekte

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku i to isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://jems.italy-croatia.eu
Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: https://www.italy-croatia.eu/web/it-hr-interreg-2021-2027/1st-call-for-proposals

Vodeći partner može kontaktirati Zajedničko tajništvo sa sjedištem u Veneciji i antenu u Zadru za sve upite vezane uz razvoj i prijavu projekta na e-mail adrese:
js.italy-croatia@regione.veneto.it
js.it-hr.antenna@mrrfeu.hr

S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji sa Upravljačkim tijelom i Zajedničkim tajništvom Programa, poziva vas na sudjelovanje na info radionicama koje će se održati:
  • 14. prosinca 2022. u Karlovcu,
  • 15. prosinca 2022. u Šibeniku.

Info radionice će se održavati na engleskom jeziku.
Sve informacije, dnevni red te prijava na info radionice nalaze se na sljedećoj poveznici:
https://interreg-events.blumm.it/interreg-italy-croatia-infoday-first-call-for-proposals

Također, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji sa Upravljačkim tijelom i Zajedničkim tajništvom Programa planira organizirati i dodatne info radionice koje će se održati:
  • 10. siječnja 2023. u Dubrovniku,
  • 18. siječnja 2023. u Puli.

Više informacija o info radionicama u Dubrovniku i Puli biti će uskoro objavljeno na stranicama: https://razvoj.gov.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/
Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije drugu godinu za redom raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska.

Za sudjelovanje u Projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska, sukladno području obuhvaćenom Interreg programom prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti srednje škole s gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim programima iz 8 (osam) županija s područja Republike Hrvatske: Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Istarske županije, Dubrovačko-neretvanske županije i Karlovačke županije. Škola će u provedbi projekta sudjelovati sa skupinom od 10 (deset) do 30 (trideset) učenika/ca (razred ili grupa učenika) s nastavnikom/com koji će biti voditelj/ica projekta.

Projekt će se provoditi u školskoj godini 2022. /2023., a odabrane srednje škole bit će uključene u njegovu provedbu (maksimalno 8 škola). Provedba Projekta podrazumijeva sudjelovanje u inovativnom interdisciplinarnom obrazovnom programu namijenjenom svim vrstama srednjih škola na području 8 (osam) županija uključenih u Interreg program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, usmjerenom građanskom praćenju javnih financija upotrebom javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Projekt se uvelike oslanja na ASOC projekte koji su se proteklih godina provodili u obje zemlje, a osim što svi imaju za cilj poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici ovim se Projektom naglasak želi staviti na način funkcioniranja Interreg programa prekogranične suradnje i s njim povezanim projektima. Projektom će se se povezati parovi talijanskih i hrvatskih srednjih škola, koji će pod vodstvom nastavnika/ca pratiti isti projekt odabran u okviru Interreg programa prekogranične suradnje te osmisliti istraživanje građanskog praćenja projekta.

Po završetku Projekta škole čiji rad bude ocijenjen najuspješnijim predstavit će svoje završno izvješće s ciljem dijeljenja iskustva građanskog praćenja na događajima koji će se održati u Italiji i/ili Hrvatskoj.

Prijave za sudjelovanje u Projektu podnose se isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem mrežnog obrasca na poveznici:  https://forms.gle/8qRapqu7Bd9TavmK7 

U slučaju poteškoća s ispunjavanjem obrasca, molimo obratite se na adresu elektroničke pošte: asoc@mrrfeu.hr
 
Krajnji rok za podnošenje prijava za sudjelovanje u Projektu je 19. studenoga 2022. godine do 16:00 sati.
 
Preporuča se obrascu pristupiti pomoću internetskih preglednika Microsoft Edge ili Google Chrome, budući da se prilikom ispunjavanja obrasca korištenjem preglednika Internet Explorer 11 pojedini dijelovi obrasca ne prikazuju u potpunosti.
Poziv za dostavu prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda“, KK.08.2.1.07 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda“, KK.08.2.1.07 
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca“, KK.08.2.1.08 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca“, KK.08.2.1.08
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Intervencijskog plana Grada Knina“, KK.08.2.1.09 (Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva OPKK)
Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih u sklopu Poziva „Provedba Intervencijskog plana Grada Knina“, KK.08.2.1.09 
 
Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa područja grada Petrinje
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 20. svibnja 2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.16 „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“.

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi, a dokumentacija Poziva je dostupna putem sljedeće poveznice: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8c7ba0f9-9da8-45da-98cf-9deacab2a857

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja grada Petrinje.
 
Bespovratna sredstva se dodjeljuju putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 115.000.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi  100.000,00 HRK.
 
Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine
Ministarstvo kulture i medija je donijelo novi Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine KLASA: 023-03/15-01/0193, URBROJ: 532-04-01/1-21-20 od 14. prosinca 2021. godine.

Program je donesen u svrhu učinkovite provedbe Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2020. godini, s obzirom na činjenicu da su među zaprimljenim zahtjevima za sufinanciranjem vlastitog učešća korisnika i EU projekti temeljeni na Programu dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine te da je navedeni Program od 10. siječnja  2018. godine istekao