Usvojen Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske

 • Slika /slike/Vijesti/2021/Studeni/Sastanak MRRFEU/d7aa3ba6-5982-4396-89f8-fa2d46d33faa.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Ministrica Tramišak: „Sjeverna Hrvatska ima značajan potencijal za jačanje regionalne konkurentnosti kroz zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva“.

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije danas je održana Druga sjednica Koordinacijskog vijeća na kojoj je usvojen Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske.

Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske je zajednička inicijativa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i pet županija Sjeverne Hrvatske kojom će se pružiti podrška jačanju konkurentnosti Sjeverne Hrvatske kroz izradu strateškog i provedbenog okvira za korištenje fondova Europske unije u razdoblju 2021. – 2027. u okviru Integriranog teritorijalnog programa. Kroz industrijsku tranziciju posebni naglasak stavljamo na prioritetne sektore i nove niše budućnosti Sjeverne Hrvatske, koji sukladno teritorijalnom kapitalu Sjeverne Hrvatske te globalnim razvojnim trendovima imaju znatan potencijal za daljnji rast i razvoj“, istaknula je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.

Ministrica Tramišak pojasnila je kako Plan za industrijsku tranziciju sadržava prioritetne niše i smjerove promjena, kao i transformacijski roadmap koji uključuje miks politika s ciljem jačanja konkurentnosti Sjeverne Hrvatske.

Radi se o sažetom i jasnom dokumentu kojim je uspostavljen strateški okvir za provedbu industrijske tranzicije, a njegovim donošenjem omogućavamo nastavak aktivnosti koje su potrebne za brz početak korištenja sredstava iz EU fondova koji su predviđeni za županije Sjeverne Hrvatske i jačanje regionalne konkurentnosti u sklopu Integriranog teritorijalnog programa“, pojasnila je ministrica Tramišak.

Važno je da danas zajedno, odlučno i usmjereno odredimo smjer jačanja konkurentnosti Sjeverne Hrvatske donošenjem ovog Plana i na taj način osiguramo temelj za brži i snažniji razvoj regije i aktivaciju sektorskih potencijala, te podignemo standard življenja i kvalitetu života u Sjevernoj Hrvatskoj“, zaključila je ministrica Tramišak.

Sukladno smjernicama Europske komisije za industrijsku tranziciju, a nastavno na utvrđene potrebe gospodarstva, definirani su smjerovi promjena, kao i provedbeni mehanizmi koji čine transformacijski roadmap koji će se financirati u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. i pružiti osnovu za industrijsku tranziciju i biti pokretačka snaga za gospodarski rast i razvoj i stvaranje radnih mjesta u Sjevernoj Hrvatskoj.

Smjerovi promjena
 • Širenje i difuzija inovacija kroz poticanje strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera  u prioritetnim nišama
 • Promicanje poduzetništva i ulaganja privatnog sektora kroz jačanje regionalnog eko sustava i poticanje rasta i razvoja inovativnih startup-ova i MSP-ova u prioritetnim nišama
 • Priprema za poslove u budućnosti kroz razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju prema nišama veće dodane vrijednosti
 • Podržavanje prijelaza na nisko-ugljično i kružno gospodarstvo kroz digitalnu i zelenu tranziciju (horizontalna tema).

Provedbeni mehanizmi
 • Horizontalni transformacijski projekt za jačanje regionalnog eko sustava
 • Javni pozivi za poduzetnike u okviru strateških lanaca vrijednosti u cilju podrške:
  • strateškim partnerstvima za inovacije (konzorciji od minimalno tri poduzetnika)
  • rastu i razvoju inovativnih start-up tvrtki i MSP-ova
  • inovacijskim klasterima
  • razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

Glavnina alokacije u okviru procesa industrijske tranzicije bit će usmjerena na jačanje prioritetnih niša u okviru regionalnih lanaca vrijednosti s naglaskom na aktivnosti koje pokazuju potencijal za otkrivanje tehnoloških i tržišnih mogućnosti i prelijevanje učinka na ostale dijelove Hrvatske i EU ekonomije i imaju ekonomiju razmjera uključujući veći broj dionika RLV-ova, te širi učinak na društveno-gospodarski rast i razvoj.

U okviru Integriranog teritorijalnog programa za industrijsku tranziciju alocirano je ukupno 400.000.000 EUR od čega 100.000.000 EUR za Sjevernu Hrvatsku.


Sastanku su osim ministrice Nataše Tramišak prisustvovali i državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec i u ime Međimurske županije ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije Sandra Polanec Marinović.

Pisane vijesti