Ugovoreni projekti u vrijednosti 113,4% dodijeljenih sredstava

  • Slika /slike/Vijesti/2020/Zastava RH.jpg
  • Slika
  • Slika

Na 42. sjednici Vlade Republike Hrvatske ministrica Tramišak predstavila je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj koje je potom usvojeno.

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura (81,56 mlrd. kn).
 
Do 28. siječnja 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,17 milijardi eura (92,49 mlrd. kn) odnosno 113,40% dodijeljenih sredstava.
 
Ukupno je isplaćeno 5,06 milijardi eura (38,46 mlrd. kn) odnosno 47,16% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 4,39 milijarde eura (33,35 mlrd. kuna) odnosno 40,89% dodijeljenih sredstava.
 
U razdoblju od 2013. godine do 28. siječnja 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 38,59 milijardi kuna u korist proračuna Republike Hrvatske.
 
U odnosu na podatke od 30. lipnja 2020. godine, ugovoreno je 1,91 mlrd eura (14,46 mlrd kuna), plaćeno je  990,8 mil eura (8,17 mlrd kuna), a ovjereno 1,09 mlrd eura (8,31 mlrd kuna).
Gledano u postotcima, sa 95,43% ugovorenog došli smo na 113,40 %, plaćeno sa 37,17% na 47,16 %, ovjereno sa 30,81 na 40,89%.
 
Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 124,71% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno 63,60% dodijeljenih sredstava.
 

Pisane vijesti