Suradnja s Ekonomskim fakultetom "Stručnom praksom kroz svijet EU−fondova do tržišta rada"

Slika /slike/Vijesti/efzg_Zalac_23.1.2019.jpg

Studentima ekonomskog usmjerenja omogućit će se stručna praksa u području EU fondova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ekonomski fakultet Zagreb potpisali su Ugovor o suradnji kojim će studentima omogućiti da u sklopu prakse u Ministarstvu steknu znanja i vještine iz područja EU fondova. Potpisivanju su prisustvovali su ministrica Gabrijela Žalac i dekan EFZG-a Jurica Pavičić, a predstavnici Sveučilišta u Zadru, partneri projekta, ugovor će potpisati naknadno.

Istraživanje koje je provelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), pokazuje da danas u Hrvatskoj za provedbene procese projekata financiranih iz EU fondova nedostaje 2.700 stručnjaka, za sve faze: od utvrđivanja i pripreme projekata, do prijave i provedbe. Projektom "Stručnom praksom kroz svijet EU−fondova do tržišta rada" studentima ekonomskog usmjerenja omogućit će stručnu praksu u području EU fondova. "Želimo ojačati kapacitete u ranoj fazi na svim razinama kroz stručna znanja i mentoriranje kako bismo osposobili studente za tržište rada. Sa svim fakultetima surađujemo na projektnoj razini i  različitim temama, primjerice s FER-ovcima i studentima strojarstva i brodogradnje, a u interesu nam je da se suradnja pojača po pitanju obrazovanja i edukacije studenata", istaknula je ministrica Žalac.

Žalac i Pavičić istaknuli su da će ovom suradnjom studenti već po završetku fakulteta postati konkurentniji na tržištu rada. "Mladi će uz iskoristiva i konkretna znanja biti poželjni zaposlenici", dodao je dekan.
 

Pisane vijesti