Sporazum za provedbu ITU mehanizma na području Urbane aglomeracije Osijek uručen gradonačelniku Radiću

  • Slika /slike/Vijesti/2023/Novo/69bfced7-9445-40b3-bdc7-e9402e0cd913.JPG
  • Slika

Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći vrijedan je 885 tisuća eura.

U novom programskom razdoblju 2021. - 2027. Urbanoj aglomeraciji Osijek na raspolaganju je ukupno 55 milijuna eura za projekte iz ITU mehanizma.
Osječku aglomeraciju čini 10 jedinica lokalne samouprave, a iz dodijeljene alokacije planira se provedba brojnih projekata kojima će se izgraditi, obnoviti ili unaprijediti javna infrastruktura na njihovom području.

Sporazum o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći u iznosu od 885 tisuća eura, gradonačelniku Ivanu Radiću uručio je ministar Šime Erlić, a njime će se ojačati kapaciteti potrebni za realizaciju planiranih projekata.

 

Pisane vijesti