Sastanak Vlade RH sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina

  • Slika /slike/Vijesti/Sastanak Vlade RH sa zupanima_5_7_2018_1.jpg
  • Slika
  • Slika

U srijedu 4. srpnja 2018. godine, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac sudjelovala je na 4. sastanku Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina, te Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskome saboru.

Prvi takav sastanak održan je u prosincu 2016. godine u Zagrebu, radi uspostave načela partnerstva u komunikaciji sa svim hrvatskim županijama, gradovima i općinama. Tada je dogovoreno da se uvede praksa redovitog djelovanja i usklađivanja višerazinskog upravljanja Hrvatskom, radi njezinoga ravnomjernog regionalnog razvoja. Sastanci su održani osim u Zagrebu, u ovome formatu prije točno godinu dana u Požegi, te u prosincu prošle godine u Šibeniku.
 
Premijer Plenković je naglasio da se ovaj format sustavnog, strukturiranog i redovitog dijaloga između Vlade i jedinica lokalne i područne samouprave pokazao izrazito korisnim i dobrim te je znatno pridonio dinamici i sadržaju suradnje između svih resora u Vladi i Vlade u cjelini sa svim dijelovima Hrvatske te se u potpunosti uklopio u politiku ove Vlade i racionalan odabir zajedničkoga rada na ravnomjernom regionalnom razvoju Hrvatske.
 
Na sastanku se razgovaralo o četiri teme važne za sve krajeve Hrvatske: korištenju sredstava u cestovnom sektoru, europskim fondovima i regionalnom razvoju, tj. o svemu onome što Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u suradnji s drugim resorima radi kako bi svima omogućilo lakšu pripremu projekata, njihovo sufinanciranje, realizaciju i bolju kontrolu te preveniranje eventualnih pogrešaka koje bi kasnije pojedine projekte moglo dovesti u pitanje. Treća tema odnosila se na Ministarstvo uprave i na zakonska rješenja, a četvrta na budućnost i na zajedničke aktivnosti usmjerene ka pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru EU za razdoblje 2021–2027. godine.
 
Ministrica Žalac održala je prezentaciju kojom se osvrnula na zakonodavne aktivnosti Ministarstva s naglaskom na novi instrument Razvojnog sporazuma, aktivnosti vezane uz izradu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. te izvijestila o statusu iskorištenosti EU fondova i mogućnostima koje su na raspolaganju za lokalnu i regionalnu razinu.
 
„Mislim da smo već sada ostvarili dinamiku koja pokazuje ne samo ispruženu ruku, nego, rekao bih, vrlo konkretnu projektnu suradnju koja se reflektira u brojnim zakonskim prijedlozima, postupku decentralizacije i fiskalne decentralizacije i koja se vidi u boljoj bržoj apsorpciji sredstava iz fondova Europske unije“, ocijenio je predsjednik Vlade.

Pisane vijesti