10 milijuna kuna za brdsko-planinska područja

  • Slika /slike/Vijesti/Brdsko planinska_5_7_2018_1.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U četvrtak 5. srpnja 2018. godine, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisala je zajedno s korisnicima, ugovore za 28 projekata ukupne vrijednosti 10 milijuna kuna prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata.

Cilj spomenutog programa je pomoć jedinicama lokalne samouprave pri otklanjanju šteta nastalih na infrastrukturnim građevinama uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja kao što su sanacija klizišta, odrona, šumskih puteva i sl. što će doprinijeti održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva.
 
„Ravnomjerni razvoj svih područja Republike Hrvatske jedan je od naših najvažnijih ciljeva, pa je tako tijekom 2017. i 2018. godine, Ministarstvo u regionalni razvoj uložilo ukupno 705 milijuna kuna što je 3 puta više nego tijekom četverogodišnjeg razdoblja od 2012.-2015. godine kada je ukupno uloženo svega 207 milijuna kuna“, naglasila je ministrica Žalac.
 
Prilikom potpisivanja ugovora, ministrica Žalac najavila je prijedloge novog Zakona o brdsko-planinskim područjima te Zakona o potpomognutim područjima koji imaju za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala kako potpomognutih tako i brdsko-planinskih područja, pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja.
 
Prisutnima se obratio i načelnik Općine Ljubešćica Nenad Horvatić te zahvalio na suradnji s Ministarstvom i iznimnom trudu u cilju razvoja brdsko-planinskih i potpomognutih područja.


Lista projekata kojima su dodijeljena sredstva sufinanciranja
 
KORISNIK NAZIV PROJEKTA IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA
OPĆINA RADOBOJ SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE RADOBOJ 300.000,00
OPĆINA RADOBOJ SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE RADOBOJ 300.000,00
OPĆINA JESENJE SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI CERJE JESENJSKO 200.000,00
OPĆINA LOBOR SANACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE NA NERAZVRSTANOJ CESTI - KLIZIŠTE ŠTREKICA - BEHINI 550.000,00
OPĆINA LOBOR SANACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE NA NERAZVRSTANOJ CESTI 100.000,00
OPĆINA BUDINŠČINA SANACIJA USJEKA OD ODRONA - KLIZIŠTA I MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE PLJUŠČEC - MACAN BRIJEG 600.000,00
GRAD VRBOVSKO OBNOVA I SANACIJA NERAZVRSTANIH I MAKADAMSKIH CESTA I PUTEVA GRADA VRBOVSKOG 750.000,00
GRAD VRGORAC SANACIJA KROVA SPORTSKE DVORANE DAVOR JOVIĆ - JUNAK DOMOVINSKOG RATA 400.000,00
GRAD ČABAR SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE OPĆINE PODGRIČ - KUPARI 500.000,00
OPĆINA LJUBEŠĆICA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LJUBEŠĆICA 100.000,00
OPĆINA LJUBEŠĆICA SANACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE -NERAZVRSTANIH CESTI NA PODRUČJU OPĆINE LJUBEŠĆICA 100.000,00
OPĆINA LJUBEŠĆICA SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LJUBEŠĆICA 500.000,00
GRAD OGULIN OBNOVA I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PRATEĆIH INFRASTRUKTURNIH GRAĐEVINA OŠTEĆENIH USLIJED VREMENSKIH NEPOGODA 650.000,00
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC SANACIJA NERAZVRSTANOG PUTA Ž2127 - D35 NOVI GOLUBOVEC 160.000,00
GRAD LEPOGLAVA SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA 500.000,00
GRAD DELNICE SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA DELNICA 800.000,00
GRAD BUZET SANACIJA NERAZVRSZTANIH CESTA 300.000,00
OPĆINA KAPTOL SANACIJA NC BEŠINCI - NOVI BEŠINCI 500.000,00
OPĆINA BISTRA SANACIJA NERAZVRSZTANIH CESTA - ŠUMSKIH I POLJSKIH PUTEVA 200.000,00
OPĆINA BISTRA SANACIJA KLIZIŠTA - POTPORNI ZID 200.000,00
OPĆINA SKRAD SANACIJA KROVA ZADRUŽNOG DOMA U GORNJOJ DOBRI 210.000,00
OPĆINA SKRAD SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE SKRAD - ZELENI VIR 200.000,00
OPĆINA MRKOPALJ REKONSTRUKCIJA CESTE "ZAGMAJNA" 100.000,00
OPĆINA RAVNA GORA SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE VRH - BAJT U RAVNOJ GORI 800.000,00
OPĆINA LOKVE ZAMJENA POKROVA NA "UČITELJSKOJ ZGRADI" 180.000,00
OPĆINA ĐURMANEC SANACIJA KLIZIŠTA "KRUŠLINI" U NASELJU PRIGORJE 200.000,00
OPĆINA ĐURMANEC SANACIJA KLIZIŠTA U NASELJU GORIČANOVEC (JAVOR) 400.000,00
OPĆINA ĐURMANEC SANACIJA KLIZIŠTA HLEVNICA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC 200.000,00
  UKUPNO 10.000.000,00


 

Pisane vijesti