Projekt Dynaxibility4CE pobjednik na natjecanju REGIOSTARS 2023

Slika /slike/Vijesti/2023/Rujan   Listopad/1_16.11.2023._161511.jpg

Projekt je bio usmjeren na istraživanje implementacije rješenja za unapređenje javnog prijevoza i stvaranje održivijih prometnih sustava.

Projekt Dynaxibility4CE, europska inicijativa usmjerena na inovacije u urbanom prometu i mobilnosti, osvojio je nagradu REGIOSTARS 2023 kao najbolji projekt u kategoriji “Povezana Europa” na natjecanju koje se održalo u sklopu Inform EU događaja u češkoj Ostravi.

REGIOSTARS je godišnje natjecanje u organizaciji Glavne uprava za regionalnu i urbanu politiku, a predstavlja europsku oznaku izvrsnosti za projekte financirane sredstvima kohezijske politike EU-a,  koji se odlikuju inovativnim i uključivim pristupom prema regionalnom razvoju.

Projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz 4. Poziv Programa transnacionalne suradnje Interreg Središnja Europa 2014.-2020. bio je usmjeren na istraživanje implementacije rješenja za unapređenje javnog prijevoza i stvaranje održivijih prometnih sustava, s fokusom na ključne trendove poput mobilnosti kao usluge (MaaS), urbanih regulacija pristupa vozilima (UVARs) te suradnje i povezivanja autonomne mobilnosti (CCAM).

Podržano je sedam gradova - Koprivnica, Budimpešta, Graz, Krakov, Leipzig, Parma i Stuttgart - koji su ovim projektom osnaženi strategijama i alatima za planiranje održive mobilnosti. Osim financijske podrške, projekt je rezultirao i korisnim vodičima i suradnjom s drugim relevantnim inicijativama, doprinoseći tehničkom napretku mobilnosti u regiji.


Grad Koprivnica, hrvatski partner u projektu te ujedno i najmanji grad među partnerima, prepoznat je kao bitan sudionik projekta, iako se suočava s izazovima povezivanja s širom urbanom zonom, gdje većina stanovnika koristi automobile za putovanja. Unatoč tome, Koprivnica ima određenu infrastrukturu za aktivnu mobilnost i nisku emisiju CO2 u samom gradu.

U okviru projekta Koprivnica je bila fokusirana na implementaciju koncepta Mobilnosti kao usluge (MaaS) kao sredstva za poboljšanje javnog prijevoza i stvaranje zajedničkog i funkcionalnog sustava prijevoza. Iako MaaS nije široko prihvaćen koncept u Hrvatskoj, projekt je identificirao potrebu za inovativnim pristupima, ističući ulogu državne podrške u prevladavanju prepreka i nedostatka financijskih poticaja.

Projektni rezultati, posebice nova lokalna suradnja uspostavljena tijekom projekta Dynaxibility4CE, postavljaju temelje za daljnji razvoj MaaS aktivnosti. Ovaj kontekst ukazuje na ulogu Koprivnice u promicanju inovacija u mobilnosti unutar manjih zajednica te na važnost suradnje i ovakve podrške na državnoj razini.

Vrijednost projekta: 1.320.446,00 EUR (1,072,229,19 EUR iz EFRR-a)
Proračun Grada Koprivnice: 64.265,00 EUR (54.625,25 EUR iz EFRR-a)

Više informacija o projektu mogu se pronaći na Programskoj internet stranici: Dynaxibility4CE projekt

Pisane vijesti